Stichting Corazon

 

Kloosterstraat 1

4697 CR Sint Annaland

kvk nummer 52658880

NL54 INGB 0008 6850 10

RSIN 850539924

BTW NL850539924B01

 

BELONINGSBELEID

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Meedoen met een project of actie of een andere een vraag?

Vul het formulier hieronder in of stuur ons een bericht via:

Email: info@corazon.nu

Wilt u ons financieel steunen? Dat kan door een gift over te maken op bankrekening NL54 INGB 0008 6850 10 tnv Stichting Corazon. Met uw steun kunnen we deze website verbeteren en projecten realiseren!

Met ons in contact komen: