Skip to main content

Corazonland legt de basis voor een vaste plek waar alle mensen hulp kunnen vinden bij de verduurzaming van hun leven en het terug vinden van hun gezondheid. Want in een wereld van allerlei grote problemen rond klimaat veranderen, ongezond voedsel en chronische ziekten bieden wij de oplossingen aan die te vinden zijn in een dagelijks leven dat veel natuurlijker, duurzamer en daarom gezonder is. Corazonland, een vruchtbaar paradijselijke land midden in deze wereld. Het is te vinden aan de rand van de Oosterschelde in het mooie havendorp Sint Annaland !

Corazonland als lokale BLEU ZONE kan de trendsetter worden voor de gehele samenleving. Het is een leefstijl verandering gebaseerd op  een christelijke kijken naar hoe we op een natuurlijke wijze kunnen (samen)leven. Corazonland heeft een aantal faciliteiten waarmee ieder mens, wel of niet christen, zelf grote stappen kan gaan zetten richting een duurzaam en gezond leven. Wij als team van Corazonland helpen hen graag daarbij! We richten mensen op wat natuurlijker leven is, op een leven dat u zelfvertrouwen en blijdschap geeft en wat voor u vrijheid en gezondheid brengt. Het is een leven van meer samen doen en in verbondenheid!

Waarom Corazonland?

De mens word steeds harder getroffen door problemen rond leefomgeving en leefstijl. De mens heeft te kampen met veel chronische ziekten door geïndustrialiseerde producten en diensten. Hierdoor veranderd het klimaat op Aarde razendsnel ten negatieve. De oplossingen voor deze immense problemen liggen in het eenvoudige weer terug keren naar een meer oorspronkelijke leefstijl van de mens. Dat is een leven in verbondenheid met de natuur! Daarbij is de herinrichting van de directe leefomgeving van de mens noodzakelijk. Terug keren naar een leven waar de mens in thuis is; het landelijk gebied.

Klimaat verandering, onnatuurlijker leven en de enorme explosieve groei van chronische gezondheid klachten zijn met elkaar verbonden! Daarom zijn wij als gezin het liefst in de natuur te vinden. We eten en drinken alleen maar vers, natuurlijk en ecologische verantwoordelijk producten. Kiezen voor deze vorm van natuurlijk christelijk samenleven is voor ons gezin een lichamelijke en geestelijke weldaad gebleken. We leren en groeien nog elke dag in deze levensstijl! Het is de moeite waard. Het is een christelijk natuurlijke leefstijl wat heel sterk verbonden is met de schepping. Het geeft een blij en vreugdevol gezond samenleven!

Richard en Hanna Lanser

Anna, Cora, Fréderique en Rebecca

Belangrijk voor een duurzame toekomst van de hele mensheid is dat het ons allen gelukt om bewust te worden dat we niet zonder een landelijk natuurlijke leefomgeving kunnen. Dat we dat verre landelijk gebied niet hebben zodat bedrijven het kunnen exploiteren. Nee dat we een deel zijn van die natuurlijke omgeving. Dat wij als mensen in het natuurlijk landelijk gebied ons op ons best voelen.  Dat we juist in dat buitenleven gezonder en oud kunnen worden. Simpel omdat deze natuurlijke levensstijl een weldaad is voor ons, en niet allen voor ons maar voor de dieren en de planten om ons heen. Waarom we steeds zieker worden is omdat we los zijn komen te staan van onze wortels. Tegenwoordig lijkt het landelijk gebied steeds meer en meer op een zo efficiënt mogelijk bedrijfsmatig ingericht buiten ruimte waar voor de mens om er in te leven geen plek is en waar natuur onkruid is. Dat geld ook voor dieren en veel soorten planten, Mensen die mogen er wel zijn maar dan wel het is om het uit te baten. Met Corazonland willen we juist duidelijk maken dat dit helemaal niet de bedoeling is en dat juist het daarom is dat we al die negatieve vruchten er van plukken. Schade zoals klimaat verandering, ontregelen van de ecosystemen, verlies aan natuur en biodiversiteit en de enorme achteruitgang van de algehele gezondheid van mensen. Met Corazonland willen we daar verandering in brengen door als een locatie te functioneren als een bleu zone waar mensen hun gezondheid en gezonde levensstijl weer terug kunnen vinden. Het is ook een platform waarvan we van elkaar kunnen leren mee te bouwen aan een veel duurzamere leefomgeving. Bouwen aan een leefomgeving dat alleen maar ten diensten staat van het algemeen welzijn van ons mensen en al het leven. Het landelijk buitenleven speelt een belangrijke rol en wij willen de lokale drijfveer worden van dat landelijk gebied dat letterlijk vol van leven is.

.

Groente en fruit teelt

Carbon farming

Moestuin markt

Duurzame innovatie lab

Boeren land winkel

Bodemlab

Pro lifestyle coaching

Leef omgeving coaching

Organisatie structuur.

Met Corazonland willen we het creëren van een gevoel dat alles er gemeenschappelijk is. We benadrukken dat op Corazonland het gaat om het “idee geven” dat je thuis bent. Want in werkelijk is Corazonland natuurlijk niet van een iedere bezoeker of gebruiker. Een concept wat we vaak zien in dit meer van dit soort gemeenschappelijke lokale voedsel projecten. Buurt tuinen of groepjes die een boerderij hebben gekocht. Daar zien we vaak een constructie waar mensen in vereniging eigenaar worden van een gemeenschappelijke productie boerderij of voedsel tuin. We zien dan een boer die er gaat wonen en zorg draagt dat deze eigenaren hun voedsel geproduceerd krijgen op ecologisch en verantwoordelijke wijze. De boer ontvangt er loon voor en de leden cq eigenaren ontvangen wekelijks goedkoop duurzaam geteeld voedsel.

Op Corazonland is het zoeken om dit toch heel anders te doen maar zonder dat mensen het gevoel hebben niet thuis te zijn. We willen hen het gevoel van welkom te zijn, gastvrijheid geven omdat alles wat op Corazonland gebeurd ook daadwerkelijk echt voor hun bedoeld is,  voor hun gezondheid,  ter ondersteuning voor hun eigen leefstijl verandering en voor de verbetering van hun eigen leefomgeving. Corazonland wil mensen veranderen, de samenleving veranderen.

Hoe werken we op Corazonland?

Stichting Corazon is de eigenaar en de productie en organisatie ligt bij de eerste verantwoordelijke, ons zgn Corazonland beheerders team. Dit betreft een meewerkend gezin van twee volwassen en 4 kinderen. Samen hebben zij de  dagelijks organisatie en eind verantwoording in handen. Zij kweken bijvoorbeeld op een ecologische wijze het voedsel welke bezoekers kunnen kopen. Zij zijn ook de facilitaire dienst voor Corazonland, dragen daarmee zorg voor de dagelijkse activiteiten. Dat moet ervoor gaan zorgen dat de beleving van ”Corazonland er een word van het is ons land”.

  1. De hoofdtaak is een ecologische micro boerderij zijn die voedsel teelt voorde lokale markt. Maar we willen meer zijn dan alleen boer , we willen een centrum worden voor leefstijl en leefomgeving. We willen er zijn niet allen voor voedsel maar ook voor de natuurlijke leefomgeving. Een plaats waar we met veel soorten deskundigen samen werken in een soort van coöperatie van bedrijfjes/ZZP’ers die samen de Thoolse gemeenschap dienen. Stichting Corazon deelt met hen op Corazonland middelen, materialen, taken en verantwoordelijkheden om zon ons gemeenschappelijk doel te bereiken. Zo werken we met een fundatie van zelfstandig ondernemende dienstverleners. Zij op zich hebben de ruimte om met de vrijwilligers te werken. Besluitvorming op Corazonland liggen bij het Corazon hoofdbestuur. En allen samen, dus hoofdbestuur, beheerders team, bedrijfjes en vrijwilligers staan we zowel elkaar als de Thoolse samenleving, bezoekers cq klanten ten diensten.
  2. Corazonland is wettelijk eigendom van stichting Corazon. Er zijn huisregels en richtlijnen  om ervoor te zorgen dat het land op een duurzame en fair trade wijze wordt beheerd en dat iedere bezoeker de kans krijgt om er in vrijheid van te profiteren. In de vorm van producten en diensten, betaald of onbetaald.
  3. Corazonland is regelmatig open als gemeenschappelijke tuin. Er zijn gezamenlijke beleidsterreinen, waar mensen samenwerken aan verschillende projecten. Bijvoorbeeld voor mensen met behoefte aan leefstijl verbetering, leefomgeving verandering, psychosociale problemen, burn-outs, re-integrerende, zoekers naar een rustige omgeving en zij die een zinvolle tijdsbesteding zoeken. Op Corazonland kunnen wij echt een verschil gaan maken, iets bijzonders voor de verduurzaming van de lokale bewoners betekenen.
  4. Corazonland wil ook deels een gemeenschapsmarkt zijn. Wat inhoudt, dat een deel van de omzet naar de armeren zal gaan. De producten van het land, inkomsten van de winkel, het tuincentrum en de webwinkels van Corazonland vallen hieronder. Regelmatig zullen er op Corazonland ook openbare gemeenschapsmarkten georganiseerd, met thema’s rondom boerderijproducten en natuurproducten. Hier kunnen mensen hun eigen producten verkopen en of delen met de anderen. Dit is een manier om de lokale, ambachtelijke producten en diensten toegankelijk te maken voor een breder publiek. Met de hoop dat daar meer bedrijvigheid uit voortkomt.

Om tot een perfecte organisatiestructuur te komen voor Corazonland stellen wij ons natuurlijk altijd open voor suggesties. We willen een open communicatie hebben met Tholenaren waaronder mensen van de overheid en natuurlijk de christenen van Tholen. Wat zijn hun verwachtingen of ideeën? Die zijn meer dan welkom! Ook om aan te geven wat de verwachtingen zijn van Stichting Corazon met Corazonland. Het succes van Corazonland hangt af van de bereidheid van alle mensen, inclusief alle christenen om samen te werken. De verantwoordelijkheid te nemen en vooral om weer samen te delen. Wat we willen creëren is dat op Corazonland er een duidelijk werkend evenwicht is tussen het beheer van Corazonland en  het gemeenschappelijk gebruik van land en alle middelen op Corazonland.