Skip to main content

Corazonland is een lokaal project in de gemeente Tholen. Hier wonen ongeveer 27000 mensen waarvan er ongeveer 16000 christen zijn. Omdat Stichting Corazon een christelijke organisatie is richten wij ons natuurlijk op alle christenen, maar met Corazonland willen we voor iedereen er zijn, ook voor niet-christenen. Op Corazonland laten we iets zien van onze oorspronkelijke christelijke levensstijl. Corazonland wil een plek realiseren waar veel meer met elkaar samenleven, samenwerken en samen beleven. 

  1. Samen te leven, samen activiteiten te beleven, op een locatie wat een gemeenschappelijk bezit lijkt.  Dat deden christenen vroeger ook, de gelovigen van toen deelden met elkaar en ze leefden als een soort grote familie in sterke verbondenheid en in gemeenschap met elkaar. Daarvan willen we iets  terugbrengen.
  2. Samen zorgen voor de schepping en voor elkaar, net als de vroege christenen die door Jezus opgeroepen werden om elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen. Die levensstijl willen wij nu ook promoten. Heb elkaar lief en leer elkaar gezond samen te leven. Dat laten we zien door voor elkaar er te zijn en voor elkaar te zorgen waar dat gewenst en nodig is. De nadruk leg bij ons op de Caritas, de naastenliefde en compassie voor het leven, welke God is.
  3. Op Corazonland draait veel om ons dagelijks voedsel. Net als vroeger was de maaltijd delen een normale zaak.  De vroege christenen kwamen ook vaak samen voor gemeenschappelijke maaltijden. Ze stonden bekend als de maaltijden van liefde of agape-maaltijden. Op Corazonland leggen we de nadruk op samen met ons voedsel bezig zijn in de breedste zin van het woord. Dus van voedsel produceren tot samen voedsel consumeren. En alles wat er tussen ligt.
  4. Leren volgeling van Jezus te zijn: Het vroege christendom omvatte een sterke nadruk op onderwijs en discipelschap. Op Corazonland willen wij meer de nadruk leggen op het leren gezond (samen) te leven. Lessen die een verandering van leefstijl en leefomgeving teweeg zullen brengt. Daarin onderwezen worden in Thema’s rond natuurlijke leefomgeving en een natuurlijke levensstijl zien wij als een deel van de bekering van de mens. Hoe behoren we om te gaan met de aarde en het lichaam welke van de Schepper zijn?

Op Corazonland gaan we ons focussen op zorg voor de schepping en de onderlinge zorg.

Kunnen we het oude christelijk denken in gemeenschappelijk bezit in de huidige tijd in de praktijk brengen zonder een commune gemeenschap te zijn? Praktisch is dat niet uit te voeren, mits je kloostergemeenschap bent, maar dat zijn we niet. We kiezen daarom op Corazonland voor het gevoel dat alles van ons is. Dat doen we via een werkteam, wat een facilitaire dienst voor Corazonland is, voor het dagelijkse reilen en zeilen. Dat moet ervoor gaan zorgen dat de beleving van ”dit is ONS land” ontstaat.

  1. In plaats van een gemeenschappelijke boerderij willen we meer een centrum worden voor leefstijl en leefomgeving. Waar de deskundigen samenwerken in een soort van coöperatie van bedrijfjes/zzp. Corazon deelt met hen op Corazonland middelen, materialen, taken en verantwoordelijkheden om het gemeenschappelijk doel te bereiken. Zo hebben we geen vrijwilligers leden, maar we hebben eigenlijk zelfstandig ondernemende dienstverleners. Zij op zich hebben de ruimte om eventueel met vrijwilligers te werken. Besluitvorming ligt bij het Corazonbestuur. En allen samen, dus bestuur, facilitaire dienst en vrijwilligers staan elkaar ten dienste en samen de lokale bevolking, bezoekers cq klanten.
  2. Het land is eigendom van God, maar Corazonland wettelijk eigendom van stichting Corazon. Er zijn huisregels en richtlijnen  om ervoor te zorgen dat het land op een duurzame en fair trade wijze wordt beheerd en dat iedere bezoeker de kans krijgt om er in vrijheid van te profiteren. In de vorm van producten en diensten, betaald of onbetaald.
  3. Corazonland is regelmatig open als gemeenschapruimte. Er zijn gezamenlijke beleidsterreinen, waar mensen samenwerken aan verschillende projecten. Bijvoorbeeld voor mensen met psychosociale problemen, burn-out, re-integrerende, zoekers naar een rustige omgeving, een zinvolle tijdsbesteding met workshop en lezingen. Op Corazonland kunnen wij echt iets voor de verduurzaming van de lokale bewoners betekenen.
  4. Corazonland wil ook deels een gemeenschapsmarkt zijn. Wat inhoudt, dat een deel van de omzet naar de armeren gaat. De inkomsten van de winkel, het tuincentrum en de webwinkels van Corazonland vallen hieronder. Regelmatig zullen er op Corazonland ook openbare gemeenschapsmarkten georganiseerd, met thema’s rondom boerderijproducten en natuurproducten. Hier kunnen mensen hun eigen producten verkopen en of delen met de anderen. Dit is een manier om de lokale, ambachtelijke producten en diensten toegankelijk te maken voor een breder publiek. Met de hoop dat daar meer bedrijvigheid uit voortkomt.

Om tot een perfecte organisatiestructuur te komen voor Corazonland stellen wij ons natuurlijk altijd open voor suggesties. We willen een open communicatie hebben met Tholenaren waaronder mensen van de overheid en natuurlijk de christenen van Tholen. Wat zijn hun verwachtingen of ideeën? Die zijn meer dan welkom! Ook om aan te geven wat de verwachtingen zijn van Stichting Corazon met Corazonland. Het succes van Corazonland hangt af van de bereidheid van alle mensen, inclusief alle christenen om samen te werken. De verantwoordelijkheid te nemen en vooral om weer samen te delen. Wat we willen creëren is dat op Corazonland er een duidelijk werkend evenwicht is tussen het beheer van Corazonland en  het gemeenschappelijk gebruik van land en alle middelen op Corazonland.

Groente en fruit teelt

Carbon farming

Moestuin markt

Duurzame innovatie lab

Boeren land winkel

Bodemlab

Pro lifestyle coaching

Leef omgeving coaching