Skip to main content

Stichting Corazon

 

Kloosterstraat 1

4697 CR Sint Annaland

kvk nummer 52658880

NL54 INGB 0008 6850 10

RSIN 850539924

BTW NL850539924B01

 

Steun Stichting Corazon

Ook kunt u een aankoop doe via: Corazonmarkt.nl of  Corazonshop.nu  Doneren in natura (van producten of diensten) is mogelijk. Giften, zowel in geld als natura, zijn aftrekbaar bij de inkomstenbelasting aangifte.

Voorzitter: R. Lanser. Secretaris/penningmeester: H. Aarnoudse.

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

Stichting Corazon is een christelijke organisatie met hart voor een beter klimaat en heeft de ANBI-status.

Doelen:

 • (Gevolgen van) klimaatverandering tegengaan.
 • Mensen in armoede voorzien van goed voedsel
 • Informeren over klimaat, gezondheid en duurzaam leven.
 • Bedrijven en particulieren helpen bij de omschakeling naar duurzaam wonen en werken.
 • Verspillingen tegengaan.
 • Het zelfvoorzienend zijn op gebied van de eerste levensbehoeften bevorderen.
 • De kansen voor iedereen vergroten door middel van ‘groene’ banen.

Zo realiseren we onze doelen:

 • Fruitbomenactie: verspilling van fruitbomen tegengaan door deze bomen met velen samen aan te planten.
 • Sowing seed: zaden en begeleiding bij het onderhouden van een voedseltuin voor gezinnen en scholen in o.a. Tanzania.
 • Voedsel-actie: bevorderen van de ‘korte keten’, tegengaan van verspilling en ook mensen, die weinig te besteden hebben van gezond voedsel voorzien.
 • Corazon voedseltuin: kweek van producten voor de Corazon Caritas en tijdelijke plant locatie bomen en planten.
 • Groene daken actie: met velen samen werken aan groenere steden en dorpen door middel van sedum.
 • Actie zonne-energie en lokale energievoorzieningen realiseren.
 • Corazon.nu: website

Met ons in contact komen: