Skip to main content

Beleidsplan 2023-2024

 

Inleiding

Stichting Corazon is een katholiek christelijke organisatie voor duurzaam samenleven. Corazon, het Spaanse woord voor hart, laat zien dat het ons er om gaat te werken vanuit het hart, de liefde, uiteindelijk Gods liefde.Keuzes maken om het klimaat te verbeteren kan de samenleving beter doen met het hart. Kiest men bijvoorbeeld op basis van geld dan zal het opwarmen van de aarde moeilijk te stoppen zijn, maar kiezen we met het hart dan zullen de keuzes uiteindelijk goed uitpakken.

We zetten ons in via allerlei acties en activiteiten.  In 2022 zijn verschillende projecten voortgezet en uitgebouwd om de doelen van de stichting vorm te geven. We constateren dat deze projecten, die zo verschillend lijken, toch samenhangen en dezelfde doelen dienen. Klimaatverbetering en armoedebestrijding gaan hierbij hand in hand.

Het jaar 2022 verliep moeizaam. Waar we in de voorgaande jaren mooie projecten konden starten was het begin 2022 zwaar weer rond stichting Corazon. We hadden eind 2021 geen bomen extra ontvangen van een van onze partners, die jaarlijks een aanzienlijk aantal fruitbomen doneerde. Gelukkig konden we in augustus toch nog een mooie partij overnemen van 30 000 bomen, nu wel tegen een vergoeding. Hierdoor is de prijs iets gestegen maar toch zien we een animo om onze bomen aan te kopen en overal in Nederland te planten als actie tegen de opwarming van de aarde en tegen verspilling.

De aan huis geleverde Corazon vers box kreeg geen extra boost. Wat wel had gekund, omdat mensen veel thuis bleven, vanwege de Corona pandemie en wij voedsel aan de deur leveren. Eind 2022 constateren we dat we Voedsel actie hebben weten te behouden en dat deze actie nog steeds, al is het bescheiden, loopt. Hierdoor hebben we wekelijks toch nog een behoorlijk aantal gratis Corazon Caritas voedsel boxen kunnen uitdelen via onze partners in kerken en organisaties.

We sloten een voorlopige koopovereenkomst voor 1 hectare agrarisch perceel, wat na een overleg met de gemeente zelfs geschikt bleek en in aanmerking kan komen voor een vergunning om ons vestiging gebouw en woning er te realiseren. De procedures lopen om dat officieel te maken. Dat maakte wel dat we veel tijd moesten investeren in de structuur opbouw van dit land en onze eerste aanzet tot productie van voedsel voor de voedsel boxen.

Na een moeizame periode begon het Sowing seed toch vruchten af te werpen met een voedselzekerheid pilot in Tanzania. Wat weeshuizen en een groot aantal gezinnen begonnen met het aanleggen van een professionele moestuin. De gezinnen en scholen worden door ons begeleid en getraind om de tuin op te bouwen en te onderhouden. We kunnen zeggen dat het concept werkt en dat we met Rijkzwaan nu werken aan een vervolg voor 2023. Ook zijn er twee bisdommen die dit project geïntegreerd hebben in het dagelijks Caritas werk. Onze coördinator gaat nu dagelijks op pad met de zaden boxen om gezinnen in de meest ver gelegen oorden in het noord westen van Tanzania te helpen hun eigen divers vers voedsel te telen.

In dit beleidsplan 2023/2024 zetten we onze plannen op een rij.

Veel plezier met lezen en Gods rijke zegen gewenst voor u.

Richard Lanser, voorzitter

Stichting Corazon

 

Inhoud

1 Inleiding

2 Inhoud

3 Corazonland

4 Corazonland boerenlandwinkel & korte keten

5 Voedsel-actie.nl wordt Corazonmarkt.nl met Corazon Caritas box

6 Sowing seed programma

7 Fruitbomen en Groene daken actie

8 Energie scans Tholen

9 www.corazon.nu

 

 

 

3 Corazonland

Corazonland Sint-Annaland wordt een groene voedsel oase. Een mooie productie tuin van 1 hectare groot. Corazonland is ook de thuisbasis en vestigingslocatie van onze stichting. Het perceel is 1 hectare groot, met de bestemming agrarisch. Er zijn aantal faciliteiten gepland op Corazonland om het werk van de stichting efficiënter uit te kunnen voeren. In de basis houden we ons bezig met het tegengaan van de opwarming van het klimaat. Dat doen we met allerlei projecten. Maar van alle projecten is het speerpunt van ons beleid toch de voedselproductie en de agrarische sector. Dit omdat met name het land van landeigenaren, zoals boeren een sleutelrol kan gaan spelen in het oplossen van het klimaatprobleem.

Het komt er op neer dat we met een duurzamere landbouw massaal met elke m2 land CO2 af kunnen vangen uit de atmosfeer en deze Carbon uit de CO2 voor langere periode op kunnen slaan op en in de toplaag van de bodem! Corazonland moet daar, met Gods wil, met een aantal cruciale componenten en pilots voor deze regio een voorbeeldfunctie gaan vervullen.

Sint Annaland ligt aan het nationaal park de Oosterschelde. Een schitterend mooi natuurgebied in Zeeland. Wel te verstaan het grootste nationaal natuurpark van Nederland. Het is een wereld van getijden met veel zon, wind en vooral veel water. Door het getij is het landschap nabij Corazonland altijd anders. Vijfhonderd meter verder zie je bij eb de platen en slikken, welke weer bij vloed verdwijnen. Nabij de buitendijk ligt Corazonland aan de Oude Zeedijk hoek Oostweg.

In 2023 zullen we ons voornamelijk richten op de structuur bouw van Corazonland en op een aantal belangrijke zaken zoals het vinden van de financiering, waarmee we het geheel in eigen beheer krijgen. De vergunningprocedures worden opgestart en we denken die rond augustus/juli 2023 te hebben afgerond.

Wanneer de financiering is geregeld kan het pand worden opgebouwd. We hebben gekozen voor een stikstof vrije bouw via een flexibele moderne schottenkeet van ca. 400 m2. De schottenkeet wordt op Corazonland gebruikt als winkel, kantoor en vergaderruimte en als een tijdelijke bedrijfswoning voor de beheerders.

Financiering

Voor het aanschaffen van alleen dit land is een bedrag van 110 duizend euro nodig. We zijn daarvoor in zee gegaan met een partner, die ons daarbij helpt. We zoeken in de eerste maand samen naar welke financieringsmogelijkheden er zoal zijn. We denken hierbij aan leningen, crowdfunding acties en de uitgave van greenbonds (groene obligaties). Eenmaal vergunning voor de bedrijfs gebouwen zal de waarde gelijk stijgen naar rond 250 000 euro. Stichting Corazon zal dus met deze investering in een zet aanzienlijke waardevermeerdering gaan realiseren.

Gebouw

Van Natuurmonumenten heeft de stichting een mooi gebouw kunnen overnemen. Het betreft een demontabel multifunctioneel gebouw. Het heeft eerst dienst gedaan als kantoor voor het Rotterdams haven bedrijf. Natuurmonumenten had het over genomen om er ergens in een van de natuurmonumenten Limburgse natuur gebieden een multifunctionele ruimte van te maken, maar dit kon niet doorgaan. Het is een degelijk, goed geïsoleerd gebouw met veel opties. We willen in 2023 het gebouw officieel in gebruik kunnen nemen. Wat wel afhankelijk is van de afronding van de vergunning.

Meerdere Faciliteiten

Corazonland wordt een multifunctioneel agrarische boerenland. We gaan een aantal faciliteiten herbergen om het multifunctionele karakter te kunnen realiseren. Hierdoor kunnen we op vele duurzame beleidsterreinen ons goed manifesteren. Zo zal er een mooie boeren landwinkel geopend worden. Hier worden onze eigen producten verkocht en producten van lokale boeren buren. Het wordt een winkel waar mensen naast vers voedsel ook ander producten die gerelateerd zijn aan voedsel kunnen kopen. Ook zullen we er een klein plantencentrum vestigen met binnen en buitenplanten, bomen en struiken. Alle groen welke we verkopen is gericht op de eigen voedselproductie in, rond en op het huis. Ook leveren we aan moestuinders o.a. zaden en aanverwante artikelen.

Het zal ook plek van ontmoeting worden waar lezingen, workshops en bijeenkomsten kunnen worden gehouden. Daarbij schakelen we deskundigen in om u en ons bij te praten over verduurzaming in breedste zin van het woord en over gezonde voeding.

Er is ook een bodem lab gepland, welke onze eigen bodem zal beheren en monitoren, maar die ook diensten kan leveren aan grondbezitters en boeren op Tholen. Het Corazon bodem lab op richt zich op het inventariseren en archiveren van de Carbon opslag, de C uit de CO2 opslag in de toplaag van de bodem van Tholen.

Corazonland zal een mooie, diverse productietuin herbergen voor de productie van vers voedsel en allerlei fruitproducten. Zo komt er 8000m2 teelt oppervlakte waar groente en fruit geproduceerd kan worden. We zijn in 2022 al gestart met de aanleg van enige productie structuur.

 

 

4 Corazonland boerenlandwinkel & korte keten

Op Corazonland wordt een grote boerenlandwinkel gevestigd van 100 m2 verkoopruimte. Deze winkel willen we 2023 geopend hebben voor de lokale consumenten. Het winkel assortiment is vergelijkbaar met een doorsnee verse groente en fruit producten winkel uitgebreid met allerlei producten ter bevordering van de gezondheid, in kader voedsel als medicijn, en ter bevordering van eigen voedsel productie in, op en rondom het huis.

De opzet van deze winkel is gegroeid door de verkoop van vers voedsel via onze voedsel actie. We zien een behoefte in de lokale bevolking vers en gezond vers voedsel te willen kopen buiten de supermarkt om. Het liefst direct bij de boer. Met deze winkel spelen we daarop in. We leveren producten uit de regio, boeren streek producten, waar mensen van deze regio vaak bij telers of boeren zelf langs gaan om aan de deur te kopen. Wij zamelen dit divers aanbod van alle stalletjes bijeen en verkopen als regionaal korte keten winkel aan lokale consumenten.

De korte keten is een noodzakelijke stap naar een veel duurzamere voedsel productie. Op dit moment in ons huidige voedselsysteem werken de ketens zeer inefficiënt. Het maakt betrokkenen ook niet uit omdat er een grote monopoly is ontstaan in de distributie van ons voedsel. Als voorbeeld nemen we de bekende Thoolse aardappel. Deze wordt in deze regio geteeld, maar gaat met een omweg via via naar de winkel in Tholen. Terwijl de boer om de hoek deze aardappel teelt, legt het aardappeltje honderden kilometers af voordat ze op ons bord beland. Dat is ook met alle andere groenten en producten van deze regio. De boerenlandwinkel van Corazonland gaat dit veranderen.

We willen met de verkoop van lokale producten op een professionele wijze ook andere boeren stimuleren meer divers te telen voor lokale consumenten. Op Tholen leven 26 000 mensen die elke dag vers voedsel nodig hebben. De boeren en telers van Tholen hebben hiermee een enorm potentieel voor hun producten. De kortere keten betekent ook dat zij die produceren een betere prijs kunnen ontvangen, omdat er minder schakels zijn, die er percentage opgooien. Zo zijn boer én consument beter. Tegelijk heeft Corazonland een structurele inkomsten bron.

 

 

 

5 Voedsel-actie.nl wordt Corazonmarkt.nl

De webshop met verse groente- en fruitboxen verandert niet alleen van naam, ook het assortiment wordt uitgebreid met meer gezonde basisproducten, zoals peulvruchten, granen, zeewier, verse vis, kruidenthee enz. Het is ook mogelijk losse groenten en fruit van lokale telers te bestellen. Zo stimuleren we de korte keten.

Armoedebestrijding

Een deel van de opbrengst Corazonmarkt.nl gaat standaard naar de Corazon Caritas box. Met deze gratis vers box voor gezinnen in armoede zijn we in 2022 zijn gestart. In 2023/24 willen we zo’n 200 boxen per week uitdelen. We zoeken hiervoor samenwerking met meerdere partners op gebied van armoedebestrijding.

Gezondheid

Een tweede thema van Corazonmarkt.nl is gezondheid. Het aanbod bestaat alleen uit natuurlijke, gezonde producten. We zullen tips en recepten delen voor een gezonde leefstijl.

We gaan ons meer richten op alleen de regio Tholen en zullen op meerdere dagen in de week aan huis afleveren en de gelegenheid bieden om de bestelling op te halen.

 

 

6 Sowing seed programma

Het Sowing seed programma, dat gezinnen in Tanzania helpt bij de opbouw van een eigen voedseltuin, dichtbij huis, groeit. Inmiddels doen zo’n 150 gezinnen, 3 scholen en 2 weeshuizen mee. De komende jaren zal de begeleiding door de Corazon stewards worden voortgezet. Wij verwachten dat meer gezinnen zullen aanmelden voor deelname.

Begin 2023 is met de bisdommen Kayanga en Rulenge een akkoord bereikt voor het integreren van het Corazon Sowing seed project. Dat houdt in dat het programma nu officieel onderdeel is geworden van de Diocesane Caritas. De regio telt meer dan 1,6 miljoen mensen, waarvan rond de 800 000  mensen aangesloten zijn bij de katholieke kerk.

Dit is een mooie ontwikkeling van het project waar we zo´n 4 jaar geleden mee zijn gestart en wat intussen duizenden mensen van gevarieerd voedsel voorziet. Via ons trainingsprogramma aanleg en onderhoud van een moestuin, kunnen nu vele gezinnen hun eigen kostje koken. Het beste van Nederlandse kwaliteit groente- en fruitzaden levert hen nu dagelijks een veel gevarieerdere en gezondere maaltijd op! De komende jaren zetten we in op een verdere groei.

 

 

7 Fruitbomen en groene daken actie

In het seizoen (september- maart) worden vele fruitbomen afgeleverd en aangeplant in particuliere tuinen, buurttuinen, schooltuinen, parochietuinen, bij zorgboerderijen, in voedselbossen, enz.

In 2023/24 hopen we de hectare groen dak te realiseren. Dit was ons doel, waarmee we startten in 2021. Men kan via Corazonshop.nu een doe-het-zelf of kant-en klaar compleet sedum groen dak pakket reserveren.

Zo zorgen we met velen samen voor een groenere leefomgeving, meer CO2 opslag, meer voedsel van dichtbij, klimaat adaptatie en water opslag.

Opbrengst van deze acties komt ten goede aan de stichting. Zo kunnen ook andere projecten worden gefinancierd.

 

 

8 Energiescans Tholen

Een van onze doelen, particulieren en bedrijven helpen bij het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden, wordt gerealiseerd via de Energiescans door de Corazon Energie ambassadeurs. In 2023 zullen in ieder geval 100 scans worden gedaan en afgesloten met een persoonlijk actieplan om het gebouw te verduurzamen. Als men dit wil kunnen wij ook zorgen voor verdere begeleiding, zoals aanvraag subsidies en bemiddeling met bedrijven voor de uitvoering van de maatregelen.