Skip to main content

Corazon “Sowing seed”, zaden voor voedselzekerheid

Corazon levert een uniek trainingsprogramma met een doosje vol kwaliteitsgroente- en fruitzaden!

U investeert in gezinnen die structureel in armoede en honger leven. Wij geven hen de ondersteuning die ze nodig hebben om qua voedsel zelfvoorzienend te worden. Dat doen we door hen een heel jaar lang deelnemers te laten zijn van een intensief voedselzekerheids trainingsprogramma.

Het Sowing seed programma seizoen 2021 start in maart in het Tanzaniaanse bisdom Kayanga. U kunt u  inschrijven voor een Sowing seed nieuws brief via info@corazon.nu. Zo houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in het bisdom Kayanga!

Deelnemers in het programma krijgen een zaden box met groente- en fruitzaden en een jaar lang toegang tot begeleiding en training van door Stichting Corazon opgeleide lokale Corazon stewards. De Corazon stewards, rentmeesters, zijn in vaste loondienst bij het Corazon sowing seed program. U maakt dus niet alleen voedselzekerheid mogelijk maar ook werkgelegenheid.

Stop de wereldwijde honger en ondervoeding door mee te helpen met de stimulering van een wereldwijde duurzame moestuin voedselproductie. Een eenvoudiger oplossing is er niet.

Help mee

Corazon Sowing seed verbetert de positie van vrouwen

De vrouwen in ontwikkelingslanden maken vaak vele kilometers per dag op zoek naar voedsel of water voor het gezin. Of ze werken op het land en verzetten er te zwaar werk. Daarom schiet ander belangrijk werk rond het gezin of eigen huishouden erbij in. Goed kunnen zorgen voor je eigen gezin is iets wat toch iedere vader of moeder wil! Daarom wil Corazon de tijdrovende zoektocht naar voedsel veranderen door hen te helpen met het bouwen en onderhouden van een goed draaiende moestuin. Corazon wil een moestuin als een standaard van elk huishouden. Het is een kwestie van je denken veranderen als het gaat over je eigen voedsel. Elke moeder kan zo  gezond divers voedsel produceren gewoon nabij haar huis. Laten we hen helpen hun waardigheid als vrouw en als mens terug te vinden. Stop onnodig veel tijdverlies rond het vinden van water en voedsel.

Dat eigen waarde belangrijk is weten we allemaal . Dit vinden we ook terug in de bijbel, de lessen van Jezus en ook in Laudato Si’ van onze paus Franciscus; Dat waardig zijn ook is dat je nuttig bent voor andere, je gezin en met je arbeid.

Iedereen is gelijk bij Jezus

Jezus zei dat ieder gelijk is voor God. Man, vrouw, arm of rijk. Maar dat betkend niet dat vrouwen het zelfde kunen doen als manen. Zwaar werken op het land of zwaar sjouwen met vele kilo,s aan water of voedsel en dat voor tientallen kilometers. De taak van de huisvrouw die vaak ligt in het verzorgen van het huis, tuin en kinderen komt altijd in gevaar door al het andere erek om te overleven. Zonde van al die talenten door dat tijdrovende onnodig extra werk. Zo komen de gezinnen niet vooruit. Geen extra tijd voor school of productieve werkzaamheden om de sitatie rond het huis en gezin te versterken of te verbeteren.Die tijd is vrouwen i armere landen vaak niet gegund.  De vrouw verdiend meer aanzien en kan met hulp van Corazon “Sowing seed program” gerealiseerd worden. Corazon wil vrouwen helpen om vrij te zijn in hun taak als verzorgster van het gezin en de kinderen, en echte hulp te zijn van hun man in zijn taak op het land.  Samen op weg een vrije weg van zelfredzaamheid, waardigheid, en waar alle gezns leden kunnen groeien in de ontwikkeling en verwezenlijking van meer gemeenschappelijke en persoonlijke doelen.

Uren lopen om voedsel is wat Corazon betreft snel ten einde met het sowing seed programma

Waar het met “Sowing seed programma ” sterk in is dat eenmaal de moestuin draaiend huisvrouwen veel meer tijd vrij krijgen voor andere taken. Dat maakt gezinnen minder afhankelijker van het verkrijgen van de eerste levesn behoefte zols voedsel.Simpel door hen te leren hun eigen voedsel op professionele wijze te telen dichtbij huis,in eigen tuin. Sowing seed programma is daar een uitstekend instrument voor. Stap vor stap leren hoe ze een home grow kitchen garden, zo noemen ze een moestuin, opzetten.

.

verslag van de pilot van 2021/2022

Aantal deelnemers: 173 huishoudens a gemiddeld 5 mensen .

3 Middelbare scholen

1 basisschool

3 Kinderdagverblijven

Corazon Tanzania is in het jaar 2022 een pilot aangegaan met de diocecane Caritas instelling van bisdom rulenge en Kayanga. Tijdens dit partnerschap konden stewards van Caritas rulenge en de coördinator Corazon samen werken om 73 huishoudens, 3 middelbare scholen, 1 lagere school en 3 kinderdagverblijven van een eigen voedsel voorziening te voorzien. Hoofddoel was dat deelnemers een heel divers aanbod van voedsel zelf gingen opkweken waarmee het hele jaar door elke dag verse voedingsrijke producten kunnen consumeren. Zo willen we hen voorbereiden op eventuele negatieve gevolgen van klimaat verandering mbt hun voedsel zekerheid.

De activiteiten in dit project omvatte het aanleggen van moestuinen, trainingen over het beheer ervan en algemene voedingseducatie aan deelnemers. Paralel aan deze pilot is er in dezelfde periode ook een onderzoek uitgevoerd onder deelnemende gezinnen gericht op 100 huishoudens met kleine kinderen in de leeftijd van 6-23 maanden. Doel van dit onderzoek was meer inzicht te krijgen in de gezondheid situatie in relatie met hun dagelijks dieet.

Uit het onderzoek bleek dat 93% van de kinderen en 98% van de moeders onvoldoende diversiteit in hun voeding inname hadden , dit was structureel. Een van de onderliggende oorzaken was dat 63% en 44% van de vrouwen het niet inzien of op enige wijze moeite hadden om de voeding van kinderen te verrijken met meer fruit en groenten. Dit voornamelijk als gevolg van een veel te laag inkomen, het niet beschikbaar hebben in hun regio van groenten en fruit tegen een betaalbare prijs en moeilijkheden in kennis hebben om zelf de productie van deze gewassen op te zetten.

Ongeveer 23% van de geïnterviewde vrouwen consumeerde helemaal geen groenten omdat ze die traditioneel beschouwen als voedsel voor de arme man, zgn poor men crops. Men is totaal niet bewust van de voedsings waarde van bladgroentes.

Uit deze studie concluderen we dat we in het sowing seed programma extra aandacht zullen moeten geven aan de promotie, productie en consumptie van voedzaam voedsel. Wat we overigens als als doelstelling hadden. Het hoofddoel de voedingsdiversiteit van huishoudens te vergroten.

Uit de studie concluderen we ook dat Caritas structureel zou moeten blijven werken aan het creëren van voedingsbewustzijn door voort te bouwen op onze inspanningen om de productie van voedzame producten te promoten, voornamelijk het rijk aan vitaminen verkrijgbaar uit fruit en groenten.

De betrokkenheid in de sowing seed programma pilot heeft beide instellingen geholpen om een een goed resultatenkader te ontwikkelen dat voortbouwen op de bestaande gegevens en de ervaring over de kleinschaligste landbouw , beter bekend als de moestuin. Deze vorm van voedsel productie om het eigen huis zal veel meer zekerheid bieden aan vele gezinnen, arm of rijk. Daarmee zal het een betere bijdragen leveren aan het goedkoop, daadkrachtig en eenvoudig verbeteren van de voedings- en gezondheidsresultaten van gezinnen in dit armste deel van Tanzania

Kleinschalige diversere landbouw verbetert de voedingskwaliteit. Het zal ook een opstap zijn naar kennis om mee te gana doen in vraag en aanbod van regionaal voedzaam voedsel. Dat zal de druk mbt voedsel beschikbaarheid voor de armen verlagen. Deze vorm van diverse kleinschalige landbouw zal ook de blootstelling aan ziekten verminderen. Daarbij word het voedsel ook veiliger en hygiënischer. Ook zal het de discriminatie op grond van geslacht, wat een fundamentele oorzaak is van slechte voedingsresultaten, sterk reduceren. Omdat vrouwen hiermee waardiger een belangrijke rol kunne gaan spelen in de productie van voedsel. Deze kennis kan verder benut worden in de lokale voedsel ketens, de landbouw in Tanzania heeft het potentieel, tot nu toe grotendeels onbenut, om vrouwen en arme gemeenschappen in staat te stellen betere mee te participeren in het gebied van voedsel, gezondheid en zorg voor inkomen, zichzelf en hun gezin.

Ten slotte zal deze ontwikkeling per definitie een stimulerende omgeving creëren die wordt gekenmerkt door een zeer effectieve voedsel sector. We kunnen daarbij meer programma’s, beleidsmaatregelen en investeringen inzetten. De huidige richting van ons project is ontwikkeld met als doel het goed ontwerpen en implementeren van thuis kweek activiteiten op basis van de aanwezige en opgedane ervaringen van Corazon en van andere gouvernementele, niet-gouvernementele en ontwikkelingspartners.

Activiteit

We hebben een leidraad voor het opleidingsprogramma kunnen ontwikkelen . Het document bestaat uit de basisstructuur van het programma, de trainingshandleiding welke we zullen inzetten om de deelnemers te trainen.

Documentatie:

We hebben ook onze eerste documentaire over de begunstigden en uitgevoerde activiteiten kunnen publiceren en deze is te vinden op onze YouTube-kanalen

https://youtu.be/uvANHev-G9g

Al ons werk is ook gedocumenteerd op onze website https://corazon.nu/corazonhome-grow-fresch-vegtables-voor-voedselzekerheid/

en wordt regelmatig bijgewerkt. Het document kan keer op keer worden gewijzigd volgens de voorkeuren van beide partijen.

Team: Ondanks de beperkte financiële middelen hebben we toch de beoogde activiteiten met opofferende samenwerking goed kunnen uitvoeren.

Extra teamleden kunnen op elk gewenst moment gewoon aan de partijen worden toegevoegd, afhankelijk van de vereisten van het programma.

Groepen: We hebben tot nu toe met drie groepen kunnen werken, namelijk: wijk Bukiriro , Mululama-dorp, Nyabibuye-subdorp

We hebben ons volledig kunnen oriënteren op het programma, de intenties en wat het beoogt.
We hebben de deelnemers in detail kunnen trainen zowel over menselijke gezondheid en over het telen van eigen diverse voeding, op basis van de opname van verse groenten en fruit in hun dieet.


Deelnemers zijn getraind in het opzetten van een goede basis, kweekbedden en hebben daar hun groente en fruit zaden die wij hen in een zadenbox voorzien hebben gezaaid.
Deelnemers uit beide groepen kregen elk huishouden een zaaddoos met daarin 12 zakjes aan verschillende soorten groenten en fruit zaden.
Deelnemers zijn door Corazon en Caritas stewards getraind in vaardigheden voor het beheer van hun eigen kweekbedden, plant kennis, effectief water geven , schaduw benutten en ongedierte- en ziektebestrijding.
Deelnemers werden getraind in de beste gezonde eetgewoonten.

Algemene opmerking:

1. De groepen deelnemers zijn goed georganiseerd en zijn bereid om het programma te omarmen. Ze hebben maximale samenwerking getoond met de trainers en met zichzelf.

2. Met de huidige droge omstandigheden verwachten we dat deelnemers klaar zijn om de eenvoudige mechanismen van watergebruik via het gebruik van irrigatiekits , welke wij erbij leveren.

3. Deelnemers zien na deze training in , en dat heel duidelijk dat het wel mogelijk is om in de toekomst geheel zelfvoorzienend te worden in eigen voedsel productie. Prestaties: Na een paar weken konden de deelnemers al dagelijks oogsten uit hun eigen sowing seed moestuin, wat hen hielp de kosten voor verse groenten te minimaliseren maar ook hun voeding inname sterk te verbeteren. De deelnemers toonden een zeer grote belangstelling voor het programma en riepen daarom op tot volledige uitvoering ervan.

 

UITDAGINGEN:

1. Wisselend weer: Vanwege het feit dat we ons in het regenseizoen bevinden, maken de onvoorspelbare regens het sommige dagen moeilijk om met een motorfiets door te rijden.

2. Slechte communicatie: sommige deelnemersgroepen wonen op een plek met een slechte netwerkdekking, waardoor het moeilijk is om ze te bereiken wanneer dat nodig is

3. Tegenstrijdige tijdschema’s: Vanwege de late start van het programma werden de activiteiten uitgevoerd op het gemak van de tijdschema’s van de deelnemer.


4. Laag budget: Vanwege de beperkte middelen is er minimaal toezicht geweest, met name voor deze huishoudens, wat in sommige gevallen heeft geleid tot een gebrek aan trainingen en problemen bij het succesvol kunnen oogsten.

OPZETTEN VAN EEN DEMOBOERDERIJ BIJ CARITAS:

We hebben een kweekbed en een moestuin kunnen opzetten om de technologieën te demonstreren die nodig zijn bij moestuinieren.
We hebben de tuin voor de eerste fase met succes kunnen monitoren en er het beste van kunnen maken.

De demo-boerderij bestaat bedden met alle 12 groenten die in de Corazon-zaaddoos gelevrd worden :


Rode kool,
groene kool,
okbladige sla,
kropsla,
watermeloen,
Afrikaanse aubergine,
wortels,
spinazie (Zwitserse snijbiet)
,Bloemkool,
Brocolli, Bietenmeren
ijsbergsla.

De demonstratieboerderij omvat ook andere aanvullende groenten voor diversificatie, d.w.z. Chinese spinazie, uien enz. Figuur 1 Caritas Demonstratieperceel A

GEBRUIKTE TECHNOLOGIEËN

Dubbel gegraven verhoogde bedden:
We hebben het gebruik van 6ft dubbel gegraven bedden gedemonstreerd, goed gecomposteerd om bodemvruchtbaarheid op lange termijn te garanderen.
Deze bedden maken ook een gemakkelijke bedrijfsvoering van de boerderij mogelijk.

Zak tuinen:
Voor landgebruik en watergebruik hebben we het gebruik van beschikbare middelen gedemonstreerd, zoals de zaktuinen waarmee deelnemers voedsel kunnen verbouwen met weinig water.
Het voordeel van zaktuinen ten opzichte van andere landbouwtechnologieën is:

I. Er is weinig water nodig voor de productie van gewassen.
II. Er is weinig ongedierte:
III. De groenten groeien snel en schoon.
IV. Er is geen onkruid.
V. Eenvoudig te beheren

Druppelirrigatie:


Vanwege de veranderende klimaat en beschikbaarheid van water in langere droge periodes worden deelnemers getraind zich voor te bereiden , de huishoudelijke boeren, op wat hen te wachten staat. De zgn klimaat adaptatie voor voedsel zekerheid.
Op de boerderij hebben we de mogelijkheden laten zien van het goedkoop inzetten van onze irrigatie kits. Het bestaat uit een plastic emmer van 20 liter voor het gebruik van dagelijkse druppel irrigatie. Dit helpt om het beschikbare water zeer effectief in te zetten en kansen op droogte en verlies van gewas en oogst te minimaliseer. Ook scheelt het enorm vele tijd aan het dagelijks water geven.


Later in vervolg pilots zullen we het gebruik van meer gemoderniseerde druppel irrigatie systemen gaan integreren. Deze kits zijn al geïnstalleerd op onze demo-farm en geeft met een eenvoudiger beheer genoeg water om 6 kweekbedden tegelijk te irrigeren vanuit maar één waterbron.

Push- en pull-technologie:


Met Corazon sowing seed programma willen we ook gelijk inzetten op een gewoonte te maken van een duurzame voedsel productie. Dus zoveel mogelijk de biologische landbouw promoten waarbij we niet doden maar we ongedierte en insecten verjage. Met dit concept hebben we de teelt van uien er ook citroengras geïntegreerd in onze demo boerderij. Daarmee verjagen we verschillende insecten die schadelijk zijn voor de uien.

Vloeibare mest maken:


We hebben het regelmatig maken van planten thee en vloeibare mest geïmplementeerd die fungeren als meststoffen.

Deze zijn rijk aan NPK andere voedingsstoffen die de groenten nodig hebben. We hebben aanbevolen en demonstreerde ook het gebruik van Tithonia bij het maken van deze plant theeën.

Ook willen we naar een inzet van een kleinschalige biogas voor schoon indoor koken waarbij we efficiënt de residuen kunnen gaan gebruiken als meststof nadat w eeerst de biogas er uit gewonnen hebben.

Naast de groenten,

we hebben in de demoboerderij de voordelen laten zien van integratie van de boerderij met andere voordelige gewassen, bijvoorbeeld:

We hebben sojabonen geïntegreerd met goede stikstofbindende gewassen.
We hebben ook de teelt van maïs geïntegreerd; dit opent de ogen van de deelnemers voor de mogelijkheid van voedselzekerheid met behulp van geïntegreerde teeltsystemen.

Sequentiële aanplant:

Zoals de doelstellingen van het programma zijn, hebben we het voordeel aangetoond van een agenda op te zetten in de aanplant van gewassen . Voor elke variëteit is er ene tijd van planten, beheren en oogsten en weer herplanten om het hele jaar door te kunnen oogsten. Zo spelen we ook in op voedsel verspilling welke hoog is door slechte houdbaarheid technieken die aanwezig zijn. Nu is het plannen en vers oogsten waar bij geen voedsel verloren gaan door te vele te oogsten in een tijd. Zo werken we overtollige productie in de moestuin terug .

We hebben het opzetten van kweekbedden met verschillende tussenpozen geïntegreerd en het verplanten met verschillende tussenpozen geïntegreerd

Mulchen:

Om het probleem van onkruid en het vasthouden van water tegen te gaan, hebben we onze boerderij grondig gemulleerd en dit heeft goede tekenen opgeleverd wat betreft onkruidbestrijding en vochtretentie voor de bodem. Demo boerderij eindresultaten:

Caritas-medewerkers konden praktisch leren hoe ze een moestuin het hele jaar door moesten beheren met behulp van verschillende technieken.

Mensen die rond de Caritas-omgevingen wonen, hebben dagelijkse verse groenten rechtstreeks uit de tuin kunnen eten en de basisprincipes van moestuinen kunnen leren.

Het was gemakkelijk om praktisch te leren hoe je ziekten, plagen en onkruid effectief en biologisch kunt bestrijden.

Ten slotte fungeerde het als project voor het genereren van inkomsten voor caritas door overtollige producten van de demonstratieboerderij te verkopen die in staat was een paardenpijp, landbouwbenodigdheden en pesticiden, arbeidsbetalingen enz. Te kopen.

Het Caritas-team kon nu echter na de vaktrainingen van Corazon zelfstandig de exploitatie van de Caritas moestuin overnemen

Betrokken scholen:

1. Katoke Seminary-Biharamulo met ongeveer 250 mensen

2. St Severine Primary school-Biharamulo ongeveer 200

3. St Alfred Middelbare school-Rulenge ongeveer 350

4. St Joseph Mbuba Middelbare school ongeveer 260

Uitgevoerde werkzaamheden in 2022:

1. Oriëntatie en training op de basis van het programma
2. Trainingen over gezondheid en voeding
3. Training en inrichting van kweek bedden door kinderen zelf
4. Training over betere manieren van landvoorbereiding
5. Oprichting van bedden om te planten.
6. Training over beter watergebruik, bijvoorbeeld via mulchen
7. Training over het verplanten van zaailingen en het zaaien van zaden
8. Training van geschikte moestuintechnieken, d.w.z. gebruik van zaktuinen
9. Installatie en gebruik van irrigatiekits voor de moestuin in elk van de scholen

We waren in staat om de aangelegde tuinen te coördineren met de schoolcoördinatoren, wat heeft geleid tot de duurzaamheid van deze tuinen tot nu toe.

Prestaties:

1. De scholen zijn in staat om hun leerlingen en personeel te voeden met een grote verscheidenheid aan groenten.
2. De leerlingen en medewerkers hebben basiskennis van het beheer van kleine schooltuinen.
3. Scholen zijn uitgerust met irrigatiekits zodat ze het hele jaar door voedsel kunnen planten. 4. Scholen hebben genoeg zaden om het jaar door te komen.

Uitdagingen:

1. Slechte coördinatie tijdens de beginfasen van het opzetten van het programma, wat leidde tot verliezen in termen van tijd en zaden.
2. Overvolle roosters voor personeelsleden.
3. Veranderende klimatologische omstandigheden
4. Laag budget om grondige bezoeken af te leggen. Meer naburige scholen hebben echter grote belangstelling getoond om geïntegreerd te worden en roepen daarom op tot uitbreiding en opschaling van het programma

INTERGRATIE VAN HET PROGRAMMA MET KINDERCENTRA/WEESHUIZEN.


Het programma heeft een op voeding gebaseerd programma kunnen opzetten in 3 centra, waaronder:

1. Nazareth zorgcentrum – Ngara
2. Kalkata zorgcentrum Rulenge Ngara
3. Hoek thuiszorgcentrum – Rulenge Ngara


Het centrum, inclusief de mensen in hun gemeenschappen, en tijdelijke werknemers konden theoretische en praktische training over de basis van een goede voedselproductie met behulp van moestuinen.
De centra hebben dagverse groenten kunnen oogsten met diverse rassen uit de Corazon zaaddoos .
Ze zijn momenteel bezig met de derde productiefase onder toezicht en begeleiding van de stewards

m Kayanga , in het noordwesten van Tanzania.

Corazon farm Tanzania

Ten noord westen van het Victoriameer, in het mooie Afrikaanse land, Tanzania, hebben we met uw aankoop en opbrengts van de Corazon fruitbomen actie het eerste Corazon sowing seed trainings centrum geopend!

Dit training centrum dient als basis voor het Corazon sowing seed programma, een voedsel zekerheid programma cq klimaat adaptatie programma van stichting Corazon. Vanuit dit Sowing seed training centrum kunnen we in dit bisdom ongeveer 100000 gezinnen bedienen.

De beheerder van dit Tanzaniaans Corazon trainings centrum is onze coördinator voor Tanzania, Lawrence . Een actief lid van de lokale katholieke parochie en net afgestudeerd aan de agrarische hogeschool. U heeft hem een unieke kans gegeven om als coördinator van Corazon Tanzania iets voor de mensen te betekenen. Hij zal in samenwerking met Caritas Kayanga lokale deelnemers opleiden tot parochiale Corazon stewards (Corazon Sowing Seed stewards).

Caritas Kayanga bestrijkt het hele katholieke bisdom Kyanga,

Het katholieke bisdom bevind in de noordwesten van Tanzania. Het beslaat uit 7.716 vierkante kilometer oppervlakte. Het deelt grenzen met Oeganda in het noorden, met Rwanda in het westen.

Het inkomen per hoofd van de bevolking is er rond de 100 euro. (bisdom)Kayanga heeft een bevolking van 750 000 inwoners  waarvan er 500 000 katholiek zijn. Er zijn 20 parochies en 242 huis en  dorpskerkjes die fungeren als dorpsparochie kerk.

Bisschop Almachius Vincent Rweyongeza

Hier is een overzicht van de Corazon locatie in Tanzania, zoals je ziet is er zat te doen. Het is ook een voorbeeld van hoe mensen daar van de bodem af op moeten bouwen aan een degelijke agrarische sector. Gebrek aan materialen en gereedschappen zorg dan ook voor stagnatie waardoor in deze regio onnodig de voedsel zekerheid in geding komt. Eenzijdige voedsel aanbod en lage productie op deze percelen zorgen voor regelmatige onzekere periodes door het jaar heen.

De grond in deze regio van Tanzania is zeer vruchtbaar. Het klimaat levert er het hele jaar door zon en warmte.En niet onbelangrijk er is water zat. Dus met kennis en goede zaden hebben we de juiste mix om het hele jaar door er groente en fruit te telen. Het is een kwestie van doen en hen helpen waar het niet gelukt succesvol te zijn. Met het Sowing seed programma geven we daar vorm aan en zorgen zo dat voedsel on-zekerheid in deze regio in de toekomst ondenkbaar word.

Team Corazon Kayanga, Tanzania

Lawrence c Sekiku

Richard Lanser

Voedsel zekerheid voor het hele gezin

Het Corazon programma  “Sowing seed” is een home grow voedselteelt project voor gezinnen in ontwikkelingslanden.

Gezinnen kunnen aan het sowing seed programma deelnemen door een ticket te kopen.Ze ontvangen dan 1 Corazon sowing seedbox voor een gezin van 5-6 mensen waarmee ze 1 jaar lang diverse groente en fruit kunnen telen. Ze krijgen ook fruitbomen en een jaar lang allerlei training en  intesieve begeleiding zodat hun eigen home grow garden voor 100% succesvol word.

Zelfredzaamheid

Dit Corazon project heeft als doel de zelfredzaamheid van gezinnen te vergroten. Dit doen we door te zorgen dat er rond een gezin genoeg en divers goed vers voedsel aanwezig . Veel variëteit aan vers voedsel als aanvulling op hun normale dieet. De meeste mensen eten te veel eenzijdig voedsel zoals maispap en andere graangewassen. Als mensen dit te lang consumeren worden hun lichamen verzwakt en missen de weerstand tegen allerlei kwalen en ziektes. De levensverwachting ligt daarom veel lager dan hier bij ons in Europa.Sowing seed program rekend daar mee af. Een “home grow food garden” een ‘”must” in elk huishouden!

Regenseizoen gewassen

Basis gewassen als mais en granen groeien alleen goed tijdens het regenseizoen. Omdat ze sterk afhankelijk zijn regen word er in het beste seizoen ten opzichte van groente gewassen te veel van gekweekt. Ook zijn deze goed te bewaren daardoor is er te weinig verse groente beschikbaar.

Weinig variëteit

Hierdoor zit er dus veel te weinig variëteit in de dagelijkse voeding en missen deze mensen allerlei noodzakelijke voedingstoffen zoals mineralen en vitaminen en dat zorgt voor ondervoeding en gezondheid problemen.

Gewoon onnodig! Want het is het gemis van kennis van het klimaat, de mogelijkheden van teelt het hele jaar door en goede materialen zoals zaaigoed en water opslag dat goede structurele productie onmogelijk maakt.

Groente kweken het hele jaar door

Omdat onder ontwikkelde regio’s vaak juist in warmere streken op aarde liggen kan men eigenlijk het hele jaar door voedsel produceren. Daar wil Corazon op in zetten met Sowing seed.

Twee trajecten

Eerste traject is de professionalisering van de home grow garden, of te wel de moestuin! Dit doen we door huisvrouwen met trainingen en intensieve begeleiding te helpen nabij hun huis zefredzaam te worden in het produceren van eigen voedsel.

Tweede traject is het helpen van de zgn small and middel scale farmers met zaaigoed en trainingen om het hele jaar door verse groente te telen. Ook is hier een programma wat de afzet van hun producten zal verbeteren.

Het Corazon sowing seeds programma is er om de voedselzekerheid groter te maken in de onderontwikkelde gebieden op aarde.

Caritas als hulporganisatie

Corazon betrekt bij  “Sowing seed” de hulp organisatie van de Katholieke kerk , Caritas.Caritas is een vast onderdeel van de kerk om daadkrachtig dagelijkse hulp te kunnen aanbieden aan armere , ouderen en zieken.

Caritas helpt ons bij de verdeling van kennis en materialen zoals de sowing seed  zadenboxen. Ze helpt bij de stimulering van mensen om mee te doen met Sowing seed . Daarnaast faciliteren Caritas infrastructuur als gebouwen  en communicatie middelen om een professionele, kleinschalige teelt van verse groenten te ontwikkelen”.

Wilt u mee financieren? Dat kan met dit voedsel zekerheid project van stichting Corazon.  Voor info over voorwaarden  ; stichtingcorazon@ziggo.nl

Een ander project met de “Sowing seed” boxen loopt via de redemptoristen in KONGO. Een missionaire katholieke orde die in het westen van Kongo het evangelie verkondigde en kerken stichten. De regio rond de hoofdstad Kinshasa is uitgegroeid tot een bloeiende  katholiek gemeenschap.

Deze kerk provincie Kinshasa telt daar totaal 5,5 miljoen gedoopte mensen. Het Bisdom van Matadi waar ons project loopt is een van de zetels van de kerk provincie Kinshasa. In 2004 waren er daar 665.000 gedoopt. Het Bisdom is verdeeld in 37 parochies. Per parochie gemiddeld 18 000  mensen.

Kongo

Stichting Corazon is in gesprek om een samenwerking te starten met de paters Redemptoristen in het westen van de republiek Kongo.In het bisdom Matadi heeft pater Charles een klein agrarisch trainingscentrum dat voor Corazon sowing seed zaden test of ze geschikt zijn voor deze regio.

Er is nog veel onzeker of dit project hier goed op korte termijn van de grond zal komen. Met name de Corona crisis hebben de noodzakelijk hulp van de paters Redemptoristen sterk gestagneerd. Deze vaak oude paters spreken de taal van de lokale mensen , Frans, zijn er bekend omdat zij er jaren gewerkt hebben. We houden u op de hoogte.

Als kerk meedoen aan dit project?

Bent u als kerk geinteresseerd in dit project? Informeer bij stichting Corazon voor de voorwaarden. Doen! Als Christenen werken wij samen om de armoede de wereld uit te helpen.

Heeft uw bedrijf interesse om voor Corazon “Sowing seed” boxen katalysator te zijn? Dat kan. Bedrijven kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het project “Sowing seed” boxen. Bijvoorbeeld door een product te koppelen aan  Corazon “Sowing seed” boxen.

Bedrijven kunnen zo een deel van de opbrengst van het product investeren in het verdrijven van honger en ondervoeding via “Sowing seed” boxen van Corazon. Voor elk verkocht product draagt een bedrijf bijvoorbeeld 0,50 euro cent af. Of help ons met zichtbaar zijn. Bijvoorbeeld door op uw website aandacht te schenken aan Corazon “Sowing seed”.