Skip to main content

Italië, Spanje ,Frankrijk, Oosterrijk, Duitsland en Polen hebben te maken met zo een intense hittegolf dat de hoogste temperaturen ooit in Europa gemeten worden bereikt.  Dat meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. In deze landen gelden vanwege deze hitte allerlei noodmaatregelen oa waarschuwingen op mobiele telefoons. Ze houden ook streng toezicht op bossen en natuurgebieden ivm bosbranden. Het zal ernstige gevolgen hebben voor de voedselproductie en de beschikbaarheid van drinkwater en uiteindelijk  onze gezondheid.

De abnormale hitte waar Europa in het zuiden mee kamp zijn over duidelijk het gevolg van het handelen van sommige berdrijven , Het is hun handelen wat het klimaat doet veranderen. De landen daar zijn de echte dupe van dit handelen, het extreme weer. Het is ook volgens de voorspelling van het IPCC dat juist in deze landen het zomers lange periodes achter elkaar zo heet zal zijn dat het leven er zal worden als iets zuidelijker in de woestijn. Letterlijk alles zal er letterlijk sterven.

Bodem droogt uit

In het laatste rapport van het IPCC , het VN-klimaatpanel werd twee jaar geleden al vastgesteld dat de opwarming rond de Middellandse Zee sneller zal gaan dan het wereldwijde gemiddelde. Als de uitstoot van broeikasgassen niet per direct wordt teruggebracht, zullen temperaturen van boven de 50 graden daar geen uitzondering zijn, staat in dat rapport. Het rapport schuift het wel nog 50 op naar ergens tegen het einde van de eeuw verder maar we zien nu al dat die grens waarschijnlijk al gehaald kan worden in 2023 .

Wie gaat de schade betalen ?

Wie gaat de schade betalen voor bv de boeren die hun land onbruikbaar zien worden. Of het leed vergoeden van de nabestaande van de overleden mensen door deze hitte?  In zuiden van Europa zijn verleden jaar al meer dan 40 000 extra doden geregistreerd door de hitte golf van zomer 2022. Nu is die van 2023 nog erger , en zo groeit en groeit deze ramp maar door zonder dat er echt iets gebeurd. Wie gaat het leefgebied herstellen, deze bedrijven? Dat geloof je toch niet! in ieder geval Corazon denk van niet. Eerder zullen zij er weer ene slaatje uit slaan en de dans ontspringen door wel gebruik te maken van Europese burger om hun zuur verdiend geld af te pakken maar aan belasting via slimme constructies bijna niet bij te dragen. We moeten toe naar deze vraag? Moet de regering niet verplicht worden om bij aanhoudende uitstoot, terwijl we weten wat het gevolg is en de schade , strafrechtelijk vervolgingen in werkingen te zetten tegen bestuurders van bedrijven die willens en wetens door blijven werken op deze onduurzame wijze van werken?

Leave a Reply