Skip to main content

Op initiatief van de rooms katholieke kerk zijn we met Corazon deel gaan nemen aan “‘de economie van Fransciscus” . Een  herbezinning over hoe we de samenleving , met name de economie hebben vorm gegeven. Voor ons een interesante beweging of beter gezegd een cursus waar veel deskundige rooms katholieken hun kennis, mening en visie met elkaar delen. Want er zit heel wat fout in de huidige economie als we kijken naar de problemen rond klimaat, de armoede , uitsluiting en oneerlijke verdeling van rijkdommen van de Aarde. Een van de bijeenkomsten ging over hoe we ongemerk als mensen maar een richting uitgestuurd worden met de economie dat meer en meer ongelijkheid inde hand werk door een geld gedomineerd denken.

De digtale bijeenkomst via internet had vele bezoekers. Deze specifieke bijeenkomst waar ik , voorzitter van Corazon , iets over wil zeggen ging nu over het verlies aan tijd om te zorgen voor elkaar, voor jezelf en zorg voor de Aarde. Mevrouw Jennifer Nedelsky, profesoor aan de universiteit van York sprak overtuigd te zijn dat mensen veel meer tijd moesten kunnen investeren in zorgen. Ze pleite dan ook vurig voor het invoeren van partime werkweek om met nodige arbeid de kosten te betalen en zo meer tijd voor de zorg voor het gezin, kinderen, de omgeving zoals het huis en tuin ,de zorg voor de zwakkere en de zorg voor de natuur en de schepping te krijgen.

Tijd denken 

Wat deze vrouw opmerkte , en dat herken ik ook van hoe God ons aanspreekt , is dat we eigenlijk heel veel van ons tijd vast gezet hebben. We onze dagelijks werkzaamheden in de economie zo hebben laten inrichten dat we onze vrijheid verloren hebben .Wat opvallend is zijn de vaste tijden hierin. Vaste uren, vaste dagen, weken, maanden en zelfs jaren tot aan ons pensioen staat in grove lijnen vast. Wanneer we kunnen gaan eten, wanneer we beginnen en eindigen, wanneer we rusten , vakantie mogen vieren etc. Alles hebben we , of beter gesteld , alles is voor ons heel efficient in tijds blokken uitgestippeld en begrensd. Dat tijd denken staat ons ongemerk enorm in de weg om christelijk te kunnen leven. Het is ook een van de peilers van de economie. De stuctuur van ons tijd indeling en onze werkschemas zijn makkelijker en efficienter vanuit somige oogpunten. Dat we hierdoor zoveel vrijheid verliezen en zelfs een uurtje onbetaald voor vele in een file heen een terug naar het werk staan nemen we er gewoon voor lief.

Geluk is niet te verdienen met geld 

Maar hoe gelukkig is de mens nu eigenlijk in deze economie? En wat doet het met de schepping? Maakt het ons en iedereen eigenlijk wel gelukkiger en is het gericht op zorgen voor de schepping?Niet dus.  In de economie van Fransesco kijken we er daarom anders naar, bouwen we aan een visie van een hele andere economie. Onder ander naar onze tijd investering puur om het geld en de inrichting van onze werkdagen waar we het verkrijgen van liefde en geluk voor alle op een zeer hoge plaast gaan zetten. Het verschil in de nieuwe economie van Fransesco is dat geld ons hierin niet gelukkig gaat maken het is niet de drijfveer. Nu klinkt dat bekend toch “”geld maakt niet gelukkig”‘ maar waarom we er niet naar luisteren is een heel ander verhaal. Wij mensen leven nu in een economie waar alles is gericht op geld verdienen en winst maken. Dat is voor een Rooms katholieke christen net even te veel van het foute. We worden er letterlijk niet goed van. Wij moeten zorgen dat het de wil van God is wat we aan het doen zijn als christen om echt tot ons recht te komen en gelukkig te worden in dit Aardse leven.

In een christelijke economie is er winstdeling voor medewerkers.

We zetten wat geld om in ons dagelijks werk. Daar draait het om in de economie. Maar wat we onder ander missen in deze huidige economie is dat we de winst eerlijk moeten verdelen. Het is eerlijker om de winst uit een product of dienst, wat we in team verband hebben geproduceerd of verkregen, te verdelen naar gelijke delen! In deze economie, Geld gedomineerd word niet gelijkwaardig verdeeld over alle werknemers. Ik bedoel als je een euro overhoud na kosten dan zou je die met de mensen waarmee je die verdiend heb zouden moeten verdelen ieder bv een 0,50 euro cent als je met zijn 2e bent. Dat denken en handelen vinden we in de huidige economie niet als normaal. Wat dat maakt dat de ene mens met een uurloontje word afgescheept waarmee hij de volle week van 40 uur moet volmaken om een beetje rond te kunnen komen  terwijl de andere, in het zelfde bedrijf via dezelfde tijd investering omgerekend net zoveel per uur verdiend als de eerste team speler in een week of zelf maand verdiend. Dat brengt heel veel problemen met zich mee in de samenleving van mensen. Waaronder onodige armoede en alle elende daar weer van het gevolg is.

Eerlijk verdelen levert veel tijd op 

Deze toch zeer bijzonder vrouw had zich de mening gevormd , en dat wou ze met ons delen,  dat als we in zouden zetten op die eerlijke verdeling  we ook onze werk en werkdagen zo konden gaan inrichten dat we alleen nog maar partime hoefden te werken voor onze lasten en inkomen. Zo zouden we veel  meer tijd beschikbaar krijgen om zorg te kunnn geven aan andere, aan onzelf,  aan de Aarde en het leven op Aarde.Jennifer de spreekster benadrukte als katholiek christen nog eens goed welke winst dat oplevert. Het geluk van de mens is juist daar te vinden waar liefdes werk zoals de zorg werkzaamheden gedaan worden. Zoals we ook in de opdracht vinden door God gegeven . Want zorg dragen en liefde ontvangen als loon zijn door God met elkaar verbonden. Vandaar dat zorg belangrijker is een door God aangestuurde economie dan we nu zien in de economie van het geld.

Herziening van belasting als middel dit te kunnen bereiken

In deze bijeenkomsten is het ook een beetje zoeken of uitdiepen hoe we dan vorm kunnen geven aan een nieuwe economie, wat wij hier noemen de economie van Fransesco. Een middel om dit te bereiken kan door een herziening van het belasting stelsel. De praktijk laat hier in Nederland zien dat hogere inkomsten vaak ontzien worden door allerlei regelingen, kortingen en belasting trukjes.  Ook de winst belastingen van bedrijven zijn geheel niet efficient waardoor betalen van belasting makelijk kan worden ontdoken. Zo hebben we een basis gelegd voor oneerlijke verdeling van inkomsten.  Want als men niet vrijwillig een eerlijke verdeling regelt in bedrijven door bv eerlijke en gelijkwaardige winstdelingen dan kan de overheid daar aan meehelpen door geld naar de lagere inkomsten te verplaatsen via het betaalde belasting geld van de hogere inkomsten.

Partime als het nieuwe Normaal

Wat ook besproken werd door Jennifer Nedelsky, is dat we in zouden kunnen in zetten voor part time als het nieuwe normaal, dat levert allerlei voordelen op. De wet is dan door overheden zo ingericht dat werkgevers verplicht zijn daar akkoord mee te gaan, met kleinere werkweken. Werkweken van maximaal 25 of 30 uur. Door verschuiving van belasting geld naar lagere inkomsten onstaat de situatie dat het loon van de lagere inkomsten arbeid meer word per uur waardoor er minder werkuren nodig zijn om het zelfde inkomen te verkrijgen. Dat brengt meer tijd voor ander zorg werk waardoor meer mensen die nu buiten de boot vallen en werkeloos zijn ook weer mee kunnen gaan doen. Ook beleid om nieuwe banen te scheppen om de werkeloosheid te bestrijden  is niet meer nodig.

Tijd vrij voor zorgtaken

Wanneer we zo onze tijd en vergoeding voor arbeid in de economie zo gaan inrichten ontstaat er per week minimaal 15 uur meer, uitgaande van een werkweek van 40 uur , aan beschikbare tijd waarin mensen zich bezig kunnen houden met betaalde of onbetaalde arbeid in de zorg voor naaste, zichzelf, de Aarde en het leven op Aarde. Dat brengt veel meer liefde en harmonie in de samenleving. De vraag die de spreekster stelde in de bijeenkomst was kunnen we eigenlijk nog wel zorgen? Zouden we van kinds af aan meer geleerd moeten worden om te kunnen zorgen , de waarde in te gaan zien van zorg geven in plaast van hoe we slim kunnen rekenen en de waarde te leren van geld.

Leave a Reply