Skip to main content

De BBB heeft een enorme zege behaald bij de provinciale verkiezingen. Zou dit voornamelijk te maken hebben met een onzichtbare, zeer effectieve ondersteuning van een handjevol rijke families en bedrijven, die hun rijkdom vergaren met de verkoop van o.a. veevoer, vleesverwerking en andere aanverwante producten voor de agrarische industrie? Kort gezegd: is de Boer Burger Beweging ongemerkt door belangen partijen in het zadel gezet?

Wij maken ons daar grote zorgen om,  want wat gaat dat doen met de duurzaamheid en kwaliteit van ons voedsel? Of onze natuur, onze politiek en onze klimaatdoelen? Corazon gelooft dat de boer een sleutelrol kan spelen in het realiseren van duurzaamheid, van gezond voedsel, een goede natuur, stabiele politiek en bovenal het halen van de klimaatdoelen, mits uit de klauwen van de BIG Agri business. Op alle vlakken was de kwaliteit niet hoog meer te noemen de afgelopen jaren. Politiek gezien zeker niet, maar nu met weer een partij erbij welke we een paar jaar geleden niet kenden. BBB met een enorme aantal zetels in de 1e kamer en ook nog eens bijna overal in de provincies de grootste partij. Corazon houd het christelijke duurzaam hart vast. We denken toch echt dat we politiek gezien weer een enorme stap terug gaan zien zowel in kennis, inzicht en bestuurskunde. En dan praten we met alle 10 miljoen chronische zieken mensen in Nederland niet eens over de kwaliteit van ons voedsel en onze leefomgeving.

Stagnatie reductie veestapel

We zien bv een stagnatie in het reduceren van de vee stapel. Terwijl we op gebied van klimaat toch echt deze stap moeten gaan zetten. Want vee heeft nu eenmaal een enorme impact op het klimaat. Naast de enorme hoeveelheid veevoer uit gebieden waar bomen zouden moeten staan zoals in tropisch amazone woud zien we ook hier in Nederland kaalslag in het land met nog enkel maar mono cultuur door veevoer. Het is Mais, Mais, Mais , gras , gras en gras welke ons land kleuren. Vee voer kweek met veel gebruik van mest, kunstmest en pesticiden. Dat is niet zoals boeren behoren te boeren. Tevens gebruik het vee in Nederland meer dan een miljoen hectare land! Meer dan 1 miljoen hectare land van dit kikkerland. Land welke we wel anders kunnen inzetten voor bv leefomgeving en de biologische voedsel keten. Wat betreft stikstof zitten we met een enorme (mest)hoop welke problemen veroorzaakt. Daarnaast zijn er ook allerlei negatieve effecten op de gezondheid voor mens en dier welke veroorzaakt word door de vlees industrie, de distributie ervan en de overmatige vlees consumptie.

Christelijke politiek Nederland laat ons te veel in de steek!

Zo verdeeld als we als christenen zijn kunnen we maar geen vuist maken tegen al het onrecht om ons heen. Vooral politiek gezien maar ook voor boeren, burgers, lasten, , veiligheid , natuur en klimaat was Christelijke politiek bijna nergens te zien. In Nederland werden we tijdens de afgelopen paar verkiezingen letterlijk afgeslacht, net als vroeger in de arena’s van Rome lijken we weerloos te zijn! Wij bij Corazon denken daar slimme tactieken te zien welke de sentimenten voeden en mensen afdrijven van christelijke partijen. Eerst jaren rond de ellende van extremisme en islam, de massa migratie, de armoede val, gezondheid en pandemie, verrijking bedrijven en nu weer boeren. De burgers kiezen niet meer voor waar wij voor staan omdat ze niet zien waar we voor staan, christendom en Jezus! Maar burgers kiezen voor zgn frisse winden welke een enorme versnippering van politieke partijen te weeg brengt. LPF, PVV, FvD en nu weer BBB . Verdeel en heers spelletjes van krachten die wij als christen niet meer herkennen.  Corazon ziet de christelijke partijen letterlijk verdampen zoals sneeuw voor de zon. Corazon ziet ook dat met name Rutte en de VVD stabiel in het zadel blijft zitten en zo hun achterban lekker hun gang te laten gaan met Nederland. De overheid lost grote problemen niet mar geef wel vergunning aan dubieuze zaken en laat de staatskas plukken. De CU en CDA lijkt ons daarin te verraden door zich steeds bezig te houden met deze andermans politiek , wat niet anders is dan alleen meer het ondersteunen van de rijkere door de VVD te ondersteunen. Geef de VVD die steun niet. Je ziet wat er met ons gebeurd. We zien hun vruchten toename veel verslaving, criminaliteit, gokhuizen , onrusten, verdeeldheid en verrijking. We hadden als CU en CDA dit nooit plaats moeten laten vinden in Nederland. Jezus volgelingen behoren het op te nemen voor zwakkere , armere en behoeftige zo zijn we sterk geworden, waar overigens ook de dieren en de natuur onder behoren.  Corazon denk ook aan hoe Pieter Omtzigt in de steek is gelaten door regerende christelijke politieke partijen. Daarin ziet Corazon de verklaring waarom zij nu weer gehalveerd zijn. Pieter heeft Gods zegen en inzicht, dat zet je niet op een zijspoor. God kan je niet in de mailing nemen.

Overheid is instrument van de rijkere geworden. 

Die verrijking met hulp van de VVD en de overheid zien we nu al jaren. We zien multinationaals,  banken , bouw magnaten , woning coöperaties, Medische wereld en farmaceutische olie en energie reuzen en nu de wapen industrie grepen doen ,via regerende VVD, in de staatskas. Zien we nu met de BBB in positon ook de agro business  hun greep op de politiek stevig dan ooit te verkrijgen. Welke de afgelopen jaar in gevaar kwam door de plannen van de overheid mbt stikstof reductie. Waar de enige doeltreffende oplossing reductie van de veestapel is en dus reductie van hun inkomsten.

Geen kennis en controle in de dagelijkse politiek is als ….wanneer de kat van huis dan dansen de muizen!

Bij Corazon zeggen we wanneer de kat van huis is dansen de muizen. Dat zien we in de tweede kamer, waar onkunde nu zege viert en de zo openlijk verrijking onder onze ogen plaatst kan vinden. Onmachtig ertegen. Gaan de rijkere verder door nu ook meer onkunde te creëren in de provincies en 1e kamer . We zagen het overigens ook al in de gemeenten waar veel kleine lokale partijen een zelfde impact hebben op het dagelijks bestuur. Kijk maar naar de wethouder affaires zoals nu in Den Haag met partij de Mos. Politiek bakken we er dus steeds minder van in Nederland en wie is de echte dupe? De machteloze armere en wie profiteert er echt? De rijkere en die met criminele inborst. Zij hebben steeds meer vrij spel. Ik denk gelijk aan al die casino’s die we langs de wegen werkelijk als paddenstoelen uit de grond hebben zien komen. De wereld waar de duivel stevig aan het stuur zit is weer terug bovengronds na een lange periode van ondergronds te zijn geweest. Ondergronds gehouden door Jezus en Zijn christendom.

Leave a Reply