De stijging van de zeespiegel in Noord-Europa zal aanzienlijk groter worden dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een verschenen onderzoek van onder meer de TU Delft.

Het meest waarschijnlijke scenario is volgens de onderzoekers een gemiddelde stijging van de zeespiegel aan het eind van deze eeuw met ongeveer 80 centimeter. Dat komt overeen met eerdere berekeningen van het IPCC, het klimaatpanel van de VN. Maar de kans dat de stijging veel groter wordt is volgens de TU-onderzoekers echter groot. ,,We schatten nu in dat de  kans aannemelijk is dat de stijging groter wordt dan 1,7 meter”, zegt onderzoeker Riccardo Riva.
De verhoging van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer leidt naar alle verwachtingen tot een opwarming van de aarde. Eén van de gevolgen is een stijging van de zeespiegel.

Uit een onderzoek van Stichting Corazon blijkt dat het gemiddelde per jaar van 3 mm wat de wetenschap aangeeft, in werkelijkheid veel hoger ligt. De stijging in 2017 was ongeveer 1,3 centimeter in een jaar en het neemt jaarlijks toe. In 2020 was het nabij 2 centimeter. Dat houdt in dat we na 10 jaar, dus in 2030 een 25 centimeter hogere zeespiegel hebben dan nu.

De storm die we afgelopen week hadden, heeft ook aangetoond het water steeds hoger komt. Zo stond in Zeeland het water tot aan de duinen en sloeg hier en daar zelfs flinke gaten in onze zeewering. Ook elders op de wereld  zien we dat het water sneller stijgt dan men aanneemt. Hier in Nederland valt dit niet zo op, omdat de waterkering, de duinen en het opspuiten van de stranden dit eigenlijk aan ons oog onttrekken.

Maar elders,waar men niet zulke mooie waterkeringen en strandwerken heeft lopen de straten en huizen steeds regelmatiger vol met zeewater. Daar is het zichtbaar, tastbaar  voor de mensen dat het water sneller hoger stijgt.

Uit ervaring met de waternoodsramp weten we wat storm en hoogtij kan doen. Want ook deze stormen en extreme weersomstandigheden worden steeds sterker en regelmatiger. Dit komt door het opwarmen van het zeewater en de hitte die in de atmosfeer zit door het opwarmen van de aarde.

We weten wel zeker dat we per jaar met een zeespiegelstijging te maken zullen krijgen oplopend van 1,5 centimeter naar 1,7  naar 2 centimeter. En dan zitten we in 2050, over zo’n dertig jaar, boven de 70 centimeter en zal het inderdaad einde van deze eeuw (zoals door de TU Delft opgemerkt) ver boven de 1 meter zitten.

Kan Nederland dan nog stormen hebben?

About richard

Een reactie

Schrijf een reactie