Skip to main content

Corazon Israël-Netherlands projects

Jesaja 49: Zoek de (verloren) stammen van Jacob en verzamel de kinderen van Israël
Veel van deze verloren stammen en mensen van Israel zijn door al die eeuwen heen gevonden door Jezus en Zijn volgenlingen. Daarom willen we iets terug doen ter eer van Jezus. Dit omdat hij ons wel gevonden heeft en Hij ons weer in contact gebracht heeft met God onze Schepper. We gaan in de Israëlisch woestijn een groot natuur gebied aanleggen, het Yeshua nature reserve! Want Global Warming doet de woestijn wereldwijd oprukken en dat moeten we een halt toeroepen. Zo ook in de Negev, een van de meest dore droge gebieden van het Bijbelse beloofde land. Enkele stammen van de twaalf stammen van Israël zijn al meer dan een eeuw bezig om een land wat in verval was geraakt weer te herstellen.

We zien dan ook dat de warmere stromen sterker worden en steeds meer de koude stromen verdrijven, waardoor het ijs op de polen sneller smelt. We zien veel vochtige warmere lucht verplaatst worden. Het regenwoud verdroogt. Door ontbossing wordt dit effect nog eens versterkt. We zien de moesons veranderen. De woestijn wordt steeds groter. Kortom: we zien allerlei gevolgen door de verandering van de lucht- en waterstromen en de temperatuur ervan. Het lijkt er op dat deze veranderingen onomkeerbaar worden. We moeten er rekening mee houden dat deze systemen, cruciale onderdelen van de aarde, niet in enkele jaren hersteld of herbouwd kunnen worden.

Wij willen hen gaan helpen, helpt u mee?

God wil ons ook daar gebruiken om het land te herstellen, want dat is een van Zijn taken als de messias. Hij die hen is gaan zoeken in de wereld naar de opdracht die God hem gaf in Jesaja 49 heeft ook een andere taak Herstel het land ! Herstel betekend hier letterlijk weer leefbaar een vruchtbaar maken dus de woestijn weer vruchtbaar te maken”.

Dat deden we eigenlijk al vaak indirect maar nu willen we ook structureel mee gaan doen!

Het tegen gaan van de woestijnvorming in het land Israël heeft een prioriteit. Met de vergroening van het land is gestart in 1902 toen het Joods nationaal fonds werd opgericht. Ze hebben ondertussen al 240 miljoen bomen aangeplant. Als christelijke organisatie Corazon gaan we samen met alle christelijke kerken op aarde het JNF helpen door dit groot natuur gebied aan te leggen in het zuiden van Israël. Een groot natuur gebied ter ere van Jezus van Nazareth, Hij die de verloren stammen heeft gevonden en hun hart weer op God gericht heeft. Want we waren verloren maar zijn weer gevonden door de bekendste nazaat van Israël.

Yeshua

Het was Yeshua die de naam van de God van Israël over heel de aarde bekend heeft gemaakt. Tot op de dag van vandaag werk Hij nog over heel de wereld en richt de harten van veel van de kinderen van God, zij die verloren waren op aarde weer op de Vader. In die naam willen we een deel van de woestijn vruchtbaar maken.

Doen jullie mee?

Omdat het klimaat op aarde zo snel veranderd loopt al het werk wat tot nu verricht is in Israël gevaar. Door de opwarming van de aarde rukt de woestijn zo snel op dat er een enorme bedreiging ontstaat voor al het leven aan de randen van de woestijnen op aarde. Zo ook het Land Israël wat deels ligt aan de randen van wat de grootste woestijnen zijn van de aarde. We weten dat de temperatuur op aarde hoger kan oplopen dan 40- 50 graden Celsius. Dat betekend voor een land als Israël desastreuze gevolgen voor al het leven.

Corazon wil daarom in samenwerking met verschillende organisaties zoals het JNF sterren met het uitvoeren van de planning. We starten met een aantal activiteiten voor de bouwt van een geheel nieuw natuur gebied in de Negev woestijn die als een groene barrière zal gaan functioneren. De oprukkende woestijn zal tegen gehouden moeten worden en dat kan door veel groen te planten en te onderhouden. Wat nu nog Negev woestenij is zal binnen 30 jaar tijd uitgroeien tot een groot natuur gebied dat een buffer is van water en allerlei leven. Het Israëlisch Yeshua nature reserve zal bestaan uit verschillende doeltype natuur met allerlei faciliteiten voor wonen, werken en recreatie mogelijkheden.

De aanleg van het natuur gebied zal starten met het openen van een Kibboets. Een Kibboets waar mensen van heel de wereld mee kunnen werken met de bouw van dit natuur gebied. Natuur in de woestijn creëren kost veel tijd een aandacht. Vandaar dat het belangrijk is dat er continu mensen in het gebied werkzaam zijn. De aanleg ervan en het onderhoud ervan zal veel tijd en energie behoeven.

We gaan daarom jonge mensen en betrokken mensen van uit de gehele christelijke samenleving aantrekken. De een zal er jaren gaan wonen en werken de ander zal er maar enkele,maanden of weken gaan meewerken. Samen zullen we gaan zorgen dat de woestijn in Israël geen grip meer kan krijgen op het land. De aanleg van het Yeshua nationaal park zal een internationale christelijk oecumenische werkplek worden wat minimaal 30 jaar in beslag gaat nemen.

De eerste fase is in overleg te treden met het JNF en de Israëlisch overheid om te kijken wat er allemaal te gebeuren staat als je zo’n groot natuur gebied gaat realiseren. Wat is de beste locatie voor een natuurgebied dat de oprukkende woestijn van Israël zal stoppen.

De de tweede fase is de opbouw van de Corazon Kibboets. We werken vanuit een vaste basis in het gebied. De opzet is zoals meer bekend is in Israël de Kibboets gepland. Een echte woon en werk communiteit. Een gemeenschap waar permanent mens wonen en werken. Waar voor tijdelijk als onbepaalde tijd huisvesting is waar mensen zich thuis zullen voelen tijdens hun werk aan dit natuurgebied.

Doel van deze Kibboets “back to basic”, klimaat neutraal wonen in een leefgemeenschap die zich direct inzet voor de realisatie en aanleggen van het Yeshua nature reserve. Vanuit de kibboets vinden alle werkzaamheden plaats zoals plant en materialen kweek, voedsel voorziening voor de kibboets, onderhoud en coördinatie Kibboets, watervoorziening en bosbouw en materialen onderhoud voor aanleg van het gehele natuurgebied met alle faciliteiten.

Wat we voorstellen is dat we via Corazon kunnen meehelpen met de tegen gaan van de woestijn via een vaste locatie. Vandaar uit willen we voorwaarden scheppen voor het aanleggen van een groot natuurgebied: we willen kijken naar de mogelijkheid van als begin traject het plaatsen van enkele grote vee kuddes in het gebied waar het park gerealiseerd moet gaan worden die verplaatsbaar zijn in deze Mispe Roman krater of elk ander land wat we aangewezen krijgen voor de aanleg van het Yeshua nationaal park.

Deze verschillende soorten vee kuddes zullen we in gebieden vrij laten grazen. We gaan hen bijvoeden met het Corazon fodder veevoer systeem. Het Corazon veevoer fodder systeem bevat naast alle noodzakelijke voedingswaarden ook heel veel vocht dat zorgt voor genoeg water voor het vee. Het veevoer word geteeld op de Kibboets en met een wagen naar vaste locaties gebracht om het vee te voorzien van genoeg dagelijks vers voedsel. Op het traject wat het vee aflegt per dag zorgen we ook voor genoeg bij-watering via een aantal water piramides. Deze water piramides die we zoveel mogelijk zullen voeden met voornamelijk zee water. Het vee stopt verschillende malen in het gebied om te kunnen rusten, te eten, te herkauwen maar ook om te plassen en te poepen. Dit laatste is belangrijk voor voedingsbodem de vorming van grond bedekking.

Deze methode als anti woestijn vorming is een bewezen manier van het effectief tegen gaan van woestijnvorming en het weer vruchtbaar maken van door droog land. We zullen kijken of we delen van dit gebied kunnen gaan bedekken met een vorm van natuurlijke grond bedekking gecombineerd met poep en plas als bind middel. Want grond bedekking is heel belangrijk omdat daar een micro klimaat ontstaat waar allerlei leven in kan gaan zitten. In dit microklimaat word de warmte overdags en de kou in de nacht, wat de grond onbruikbaar maakt, beperkt. De grond word koeler overdags en warm gehouden in de nacht. Daardoor ontstaat er een situatie dat het gewas vocht opslaat in en onder het grondbedekking en ontstane laaggewas. Door in het gebied ook clusters bomen bij te planten en kleine waterpartijen te creëren om bij te bewateren zal er langzaam maar zeker steeds minder erosie ontstaan zodat er steeds meer aangeplant kan worden met meer biodiversiteit aan gewassen planten en bomen en dieren soorten.

Alle christelijke kerken samen voor Israël

Corazon, het groene hart van de christenen is van oorsprong Katholiek. De katholieke kerk is een van de vele denominaties binnen het christendom. Als katholieken willen we graag dat dit groot natuur gebied samen met hulp van alle christelijke denominaties word aan gelegd. Dat betekend dat de geheel christelijke samenleving dat bestaat uit duizenden verschillende soorten kerken samen zullen werken om dit immense natuur gebied te realiseren. Samen betekend meer dan 1,5 miljard mensen op aarde die Jezus volgen.

Als volgelingen van Jezus de Christus geven we met dit natuur gebied God een cadeau namens al Zijn kinderen op aarde. Samen maken we dit land weer groen, een vruchtbaar. Een beloofd land wat ooit een vruchtbaar land was vol van melk en honing.

Financiering

De financiering van dit groot natuur gebied zal enorm veel geld vergen. De eerste ramingen zijn dan ook geschat rond de 300 miljoen euro. Voor elke vierkante kilometer is dat 1 miljoen euro. Een vierkante kilometer is ook 1.000.000 m2. Dat maakt 1 euro de m2. Theoretisch is dat ongeveer 0,20 euro cent per christen. Omdat het investeren in het Yeshua nature reserve, investeren is in een betere en duurzamere wereld Zullen we al de christen over heel de aarde vragen een inzameling te doen in eigen kerkgemeenschap.

”Israël zal een zegen zal zijn voor alle volkeren op aarde“

Wij christenen zijn daar het uitvoerende voorbeeld van.

De Negev

De Negev, vaak ook Negeb genoemd (letterlijke betekenis ‘de droge’), is een woestijn in het zuiden van Israël.

bron: wikipedia

In de bijbel wordt het woord Negev ook gebruikt voor de richting ‘zuid’. Soms wordt Negev vertaald als ‘Zuiderland’.[1] De Negev strekt zich uit van Beer Sjeva in het noorden tot Eilat in het uiterste zuiden en beslaat meer dan 60% van het grondgebied van Israël. Noordoostelijk van de Negev ligt de Dode Zee, de Gazastrook ligt noordwestelijk ervan. Beër Sjeva wordt gezien als de hoofdstad van de Negev.

De Negev kan worden gezien als een klein deel van de enorme woestijnstrook die zich uitstrekt van de  Atlantische Oceaan tot de Indische oceaan, waar onder andere de Sahara, de Sinai woestijn en de Grote Arabische Woestijn op het Arabische Schiereiland deel van uitmaken. De gemiddelde maximumtemperatuur op jaarbasis is 25,7 °C.

Doelgebied en steden :

Ten zuiden van Beër Sjeva Bir el-Saba, Hebreeuws voor put van de eed of zeven putten) is de hoofdstad van het Israëlisch district zuid. In 2012 had de plaats 197 269 inwoners en is daarmee de zevende stad van Israël.

Sde Boker is een kibboets gelegen in de Negev, Israël, ongeveer 55 kilometer ten zuiden van beer Sjeva. Het bevindt zich in een mooi natuurgebied, met kliffen, oases en een rijke fauna, waaronder veel trekvogels.

Mispe Roman. Nabij deze stad ,die aan de voet ligt van een groot oude opgedroogd meer, daar zullen we de eerste aanleg realiseren van het Yeshua Nature Reserve.

Leave a Reply