Skip to main content

Over ons elektriciteit net gaat dagelijks heel wat stroom. Stel je voor als de zon schijnt hoeveel zonne-energie er wel niet op sommige momenten door het net moet. Het net kan overvol raken. Dat overvolle heet Congestie van ons elektriciteit net. We zien dan ook dat de netbeheerders tegenwoordig het zekere voor het onzekere willen nemen door nieuwe installaties te weigeren op het net. Wat inhoud dat we niet door kunnen groeien met de aanleg van duurzame energie. Maar is het net wel overvol of zijn de energie netbeheerders wel heel er voorzichtig ?

De zgn Congestie van ons elektriciteit net geeft dus een groot probleem met het aanleveren van hernieuwbare stroom door particulieren, bedrijven en energie coöperaties. we kunnen dus de strijd tegen de opwarming niet opvoeren op dit moment. Het NET is vol komt niet helemaal overeen met de waarheid want het net kan overvol raken wanneer er piek momenten zijn.  Het is dus niet vol maar kan overvol zijn.

Nieuwe initiatieven worden op basis van een aanname geweigerd.

De aanleg van nieuwe installaties stagneren en veel bedrijven en huishoudens blijven zo dus afhankelijk van grote energie leveranciers. Terwijl de transitie de consument juist geheel onafhankelijk kan maken. Want hoe eerder we als consument af zijn van monopoly energie bedrijven hoe beter. We weten nu maar al te goed hoe die om gaan met hun “‘macht”‘ over onze energie! De energie crisis is nog steeds in volle gang en de prijzen zijn ongekend kunstmatig torenhoog. In crisis zou iedereen in moeten boeten maar de energie bedrijven hebben vette winsten gehaald en dus hun positie en macht misbruik. De gewone en zelfs veel armere consumenten maar ook de overheid hebben  en moeten nog diep in de buidel. Die greep in de kas werkt door in bijna alle prijzen. De aanleg van nieuwe installaties was al belangrijk maar nu in deze crisis nog meer belangrijker dan ooit. Maar het net word dus voor ons gesloten voor de aanlevering via nieuwe zon installaties.

Netbeheerders zetten naar hun hand

www.Corazon.nu deed wat onderzoek en wat hieruit blijk dat de netbeheerders helemaal het net niet zomaar mogen afsluiten. Daar zitten regels aan verbonden volgens het code besluit congestie management . De netbeheerder moet eerst gedegen bewijzen dat het net overvol is. Daarnaast moet men ook verplicht , een noodgreep introduceren waarmee op die piek momenten de stroom levering gewoon kan worden stop gezet. Het staat allemaal in een Europees besluit wat in mei 2022 genomen is. Er is op 25 mei 2022 een nieuw akkoord gesloten om dat probleem rond het met dus op te kunnen lossen. Dat staat ook in het code besluit congestie management. Weigering op het net van uw duurzame energie is daarin vastgelegd alleen maar mogelijk als de netbeheerder bewijst dat er werkelijk een capaciteit probleem is met het net. De nieuwe regeling heeft ook gezorgd dat er een uitbreiding is van de capaciteit met 50% boven het normale geachte capaciteit. Dit betekend dat op piek momenten die grens van 150% gehaald mag worden. Komt men daar boven, bv bij een zeer extreem zonnige dag, dan pas kan er worden geweigerd. Dan moeten bij het behalen van die 150%  de stroom leverantie worden afgeroomd door automatisch de omvormers af te kopellen. Volgens Corazon kan dit eenvoudig opgelost worden omdat netbeheerders dit al toepassen bij grote energie leveranciers. Zij sturen dan leveranciers berichtjes een korte tijd van te voren dat op die tijd hun leverantie stil gezet moet worden om overbelasting te voorkomen. Wanneer dat specifieke piek moment voorbij kan de levering gewoon weer worden hervat.

Maar zoals verwacht netbeheerders houden zich er niet aan.

In de praktijk blijk dat, en dat was wel te verwachten, nieuwe installatie dus gewoon geweigerd blijven worden zelfs tegen dit nieuwe besluit in. Netbeheerders blijven dus de bedrijven, energie coöperaties en buurt initiatieven hun nieuwe installatie op het net weigeren omdat ze hun verplichte vooronderzoek niet goed willen of kunnen uitvoeren. Daarbij komt dat als ze wel dit congestie management onderzoek doen dat ze daarin geen echte bewijzen aanleveren maar aannames doen en dat word voor vol aangenomen omdat niemand hen daarop kan controleren. Op basis van de code besluit congestie management moeten ze wel de juiste bewijzen aanleveren. Dat laat dus bij veel weigeringen te wensen over. Veelal zien alleen de enkele deskundige die er zijn dat de energie netbeheerders geen goede of totaal geen duidelijke onderbouwing leveren over de capaciteit en eventueel bereikte van het congestie punt. Zo word er geen gespecificeerd data aangeleverd over welk vermogen er nu wel of niet maximaal moet of mag zijn volgens accurate berekeningen. Berekeningen die de leverantie tot de 150% boven het normale kunnen berekenen. En zo blijft dus werkelijke vermogen wat op het kan en wat dus mag volgens de code besluit congestie door de netbeheerder in het duistere gehouden.

Net beheerders houden de boot af

Net beheerders geven ook soms nieuwe installaties initiatieven de schuld niet mee te willen of niet mee te kunnen doen met de toepassing van het nieuwe besluit om congestie management toe te passen. Wat eigenlijk inhoud dat er afspraken moeten komen dat bij piek momenten de leverancier van stroom een stap terug moet nemen op dat moment en dus wat minder op het net mag deponeren. En dat zouden ze dan niet accepteren volgens  de netbeheerders. Die verplichte medewerking is overigens voor iedere leverancier verplicht, dus hun punt raak hierbij geen kant of wal. Dat geld dus voor iedere leverancier op het net en is er dus, en nu komt altijd op piek momenten zekerheid dat het net niet overvol kan raken. Ieder moet dus aftoppen bij een piek moment. De zgn verplichte afroming moet volgens het nieuwe besluit wel vergoed worden, althans dat deel wat niet mag worden geleverd moet door de netbeheerder vergoed worden. Dat vergoeden noemen ze, beetje gelijkend op salderen, terug regelen. Op zicht is het een zeer efficiënte en mooie oplossing voor de zgn verstopping van het net. Maar in de praktijk loopt het dus totaal niet.

ACM moet toezicht gaan houden

ACM is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en is in Nederland een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor goed werkende markten . Deze club moet dus de netbeheerders gaan controleren op de goede uitvoering en toepassing van het code besluit congestie management. Hier kunnen nieuwe energie initiatieven zich melden als zij geweigerd worden door de netbeheerder. Daarbij moet dus ACM duidelijk controleren of het wel bewezen is dat het netbeheer eventuele congestie heeft vastgesteld. En dat ze alles heeft gedaan om de congestie management toe te passen, zo kan men op zicht nooit weigeren.

Netbeheerders moeten dus aangesproken worden op hun fouten en onkunde onder hun medewerkers

Netbeheerders moeten ook hun medewerkers beter opleiden en trainen om dit nieuwe besluit uit te kunnen voeren. Nu blijk dat niet het geval te zijn. Dat maakt het dat er stug word vast gehouden aan weigering. De netbeheerder handelt in onwetendheid en dat van beide partijen want ook d leverancier weet er niets veel van. ACM moet dus vanaf nu de netbeheerder aan de lijn houden zich aan het besluit te houden , eventueel via rechters. Daar zou dus zowel ACM en de leveranciers een dwingende rol moeten gaan spelen.

Leave a Reply