Skip to main content

Het is levensgevaarlijk nu de temperatuur van de zee in deze tijd van het jaar al enkele graden warmer is dan normaal. Wat we op land zien, zien we nu ook in de zee gebeuren. De temperatuur op aarde wordt niet goed meer afgekoeld. Hierdoor zie je dat het elk jaar een beetje bij beetje opgebouwd wordt. Normaal koelen de winters de zee en land af,  maar doordat er steeds minder ijs is, werkt die afkoeling steeds slechter. Zo gaan we van lauwe winters direct naar zomerse temperaturen. Het is het stapelen jaar na jaar van steeds meer graden. Zo is de Middellandse Zee zelfs 2,2 graden warmer is dan normaal rond deze tijd van het jaar, zo meldt het Spaanse weerinstituut AEMET. Een zorgwekkende situatie, mede omdat het net pas zomer is. Dus tegen september als de top is bereikt, zal het water nog warmer zijn. Een te hoge watertemperatuur van de zee kan heel desastreus uitpakken voor de menselijke samenleving. We lopen steeds meer risico’s op enorme ellende.

We zetten enkele belangrijke gevolgen op een rij:

  1. Verbleking van koraalriffen: Koraalriffen zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de watertemperatuur. Als het water te warm wordt, kunnen de koraalpoliepen hun algen verliezen, wat leidt tot verbleking en uiteindelijk de dood van het koraal. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het ecosysteem, aangezien koraalriffen belangrijke habitats zijn voor veel zeedieren. Wanneer de vissen er niet meer kunne leven zal de hele voedsel keten in zee gaan verslechteren.
  2. Veranderingen in vispopulaties: Te hoge watertemperaturen kunnen leiden tot veranderingen in de migratiepatronen en het gedrag van vissoorten. Sommige vissoorten kunnen zich terugtrekken naar koudere wateren, wat de visserij in bepaalde gebieden kan beïnvloeden en de vispopulaties uit balans kan brengen.Zo zijn er, als voorbeeld ,al veel meer haaien gesignaleerd in een warmere Noordzee.
  3. Toename van algenbloei: Warm water kan de groei van algen stimuleren, inclusief die algen die schadelijke zijn. Dit kan leiden tot extreme productie van gifstoffen en van zuurstofgebrek in het water, wat schadelijk is voor vissen en andere zeedieren. We denken dan aan de blauw algen.
  4. Verschuiving van habitats: Sommige mariene soorten zijn afhankelijk van specifieke watertemperaturen voor hun overleving en voortplanting. Een toename van de watertemperatuur kan ervoor zorgen dat deze soorten zich moeten verplaatsen naar koelere gebieden, wat kan leiden tot veranderingen in de biodiversiteit en het ecosysteem.
  5. Zeespiegelstijging: Warmere oceanen dragen bij aan het sneller smelten van gletsjers en ijskappen, wat resulteert in een stijging van de zeespiegel. Dit kan leiden tot overstromingen en het verlies van kustgebieden, met gevolgen voor menselijke nederzettingen en infrastructuur. We weten dat Nederland onder de zee spiegel ligt.
  6. Intensivering van stormen: Warmere watertemperaturen kunnen de intensiteit van tropische cyclonen en stormen vergroten. Warm water dient als energiebron voor de ontwikkeling en versterking van deze weersystemen, wat zeker zal leiden tot meer en grotere verwoestende stormen en orkanen.
  7. Veranderingen in de oceaanstromingen: Warm water beïnvloedt de patronen van oceaanstromingen, zoals de Golfstroom. Veranderingen in deze stromingen kunnen het klimaat op regionale en wereldwijde schaal sterk beïnvloeden, met mogelijke gevolgen voor het weer, de neerslagpatronen en de mariene ecosystemen.

Natuurlijk zijn de gevolgen van een warmer zee nog niet helemaal goed door ons in te schatten. We hebben computers die mee denken maar hoe de natuur zal reageren weten we niet helemaal zeker. Mede omdat we het nog niet eerder gemeten en nog niet eerder ervaren hebben. Als zien we wel duidelijk verschuivingen. De gevolgen van te hoge watertemperaturen zijn dan wel erg complex. Maar met zekerheid kunnen we toch aannemen dat het sterk van invloed zal zijn op de gezondheid van oceanen en dus ook op die van de menselijke samenleving. Alles staat immers met elkaar in verbinding.

Zeespiegel stijging door smeltend ijs, toename van stormen door de verwarming van oceanen en als belangrijkste de veranderingen van de zeestromen kunnen enorme gevolgen krijgen. Zo zouden we als de warme golfstroom wegvalt zelf een afkoeling van de Noordzee kunnen verwachten waardoor we hier in een veel kouder zelfs Noordpool klimaat kunnen komen te zitten.

In alle gevallen zullen de opwarming van de zee grote impact krijgen op onze hele samenleving. Als voorbeeld nemen de kracht toename van stormen en windhozen in Nederland. Iets wat erg zeldzaam is maar wel de laatste jaren hier meerdere malen gesignaleerd is.

Leave a Reply