Skip to main content

Belangenverstrengeling of belangenvermenging in de politiek. Helaas is het in Nederland zo gewoon  dat we als samenleving het op een of andere wijze normaal vinden dat mensen van uit een topfunctie in de politiek terecht komen op topfuncties van grote bedrijven of visa versa. Ook al zijn de belangen zeer tegenstrijdig zo erg zelfs dat we ons toch af kunnen vragen wat doet het met de huidige koers van onze regering als het gaat om klimaat als politieke partijen de lange armen zijn van bedrijven als Shell?

Neem nu het klimaat beleid, als samenleving moeten we van fossiele brandstoffen af omdat het schade brengt aan het klimaat op aarde. Dus hoe kunnen we het dan rijmen dat het toch zo algemeen geaccepteerd is dat een prominete VVD er zoals Bolkenstijn rechtreeks vanuit de Shell bij de VVD is gaan kunnen gaan zitten om hun ding te doen? Al zijn Shell kennis die zo een man achter de schermen kan inzetten als het gaat over richting geven en het maken van regerings beleid ten aanzien van te nemen stappen die invloed hebben op Shell. Shell is een van de grotere vervuilers en als bedrijf een vande grootste adderlaters in het hele klimaat verhaal.  Voor Corazon onbegrijpelijk en op zijn minst gezegd zeer onwenselijke te noemen. Met wie hebben we eigenlijk te maken als we naar onze regering, gekozen volks vertegenwoordigers?Kom nou zeg. Bedrijven vertegenwoordigers bedoel je. Zo zagen we Habe Zijlstra van de VVD na al het liegen en bedriegen opduiken bij Volkers Wesselt, een top bouw onderneming die de komende 10 jaar van de 1 miljoen huizen die gepland zijn een leeuwen aandeel zal weten te verkrijgen door de voorkennis van Zijlstra. Zelfde geld voor Rutte van Unilever en wat blijkt Bolkestijn van de Shell.

Slim politiek spel om zo de weg voor te bereiden waar grote bedrijven van kunnen profiteren.

Het is dat je dus zo jaren lang je kan bemoeien met allerlei politieke en staatszaken die direct of indirect grote economische maatschappelijke spelers in de kaart spelen. Vaak zie je na de zit in de kamer dat men ook nog eens verder kan werken in en bedrijf aan het uitvoeren van het beleid waar je al die jaren met de regering en je politieke partij aan heb voor gewerkt. Openlijk. Dat lijk ons bij Corazon toch op meerdere petten op hebben , meerdere tegenstrijdige belangen dienen. Ik bedoel doe je dit in de regering ten aanzien van andere landen dan ben je een spion en starfbaar maar doe je dit voor bedrijven dan kom je er met een gouden handruk mee weg. Waardoor je nu een integriteit probleem heb waar je U tegen zegt.Je iest voor de tweede kamer voor het zgn algemeen belang van de samenleving en niet om het belang van maar een enkele bedrijf te kunnen dienen.

Laten we weer eens kijken naar de VVD en Habe Zijlstra en Volker Wessel, want heeft de samenleving nu echt 1 miljoen huizen nodig? Nee die hebben we niet nodig want we worden voorgelogen mede omdat CBS zegt dat er meer huizen zijn dan woning zoekers en mede omdat de planning is om met die lege huizen daarnaast of paralel ook nog eens 1 miljoen mensen erbij te halen. Dus dan is het toch alleen maar  om de 500 miljard  die er mee om te zetten is? Iedereen moet nu eigenlijk zo diep in de buidel tassen om al dat geld beschikbaar te maken voor eigenlijk maar een doel levensvatbaar houden om winst van bedrijven met alle gevolgen nadien voor onze samenleving.

Bolkenstijn is door Shell op een zetel in de kamer gemanouvreerd, hij was de zoveelste man op rij die via Shell in de Nederlandse politiek terecht kwam.

Als we nu weten dat Shell al jaren lang mensen levert aan bijna elk kabinet dan is het te verklaren dat zo een bedrijf niet mee zal werken aan het klimaat beleid tenzij ze het maakt. Dit bedrijf moest onlangs nog via de rechter gedwongen  worden mee te gaan doen met reduceren van co2 uitstoot. Mede omdat ze vanuit de regering dit nooit opglegd zal kijgen als belangen zo verstrengeld zijn.  Zo ook met Bolkenstijn een belangrijk gezicht op de voorgrond en nu nog steees een belangrijk gezicht op de achtergrond in de Nederlandse politiek. Ook Bolkenstijn kwam via allerlei dubieuse rollen en taken die hij moest uitvoeren bij Shell door Shell speciaal getraind en gefinancierd binnen in de Nederlandse politiek via de VVD. Daar bestreed hij oa  als prominete VVD er fel het beleid om Shell aan te pakken voor hun betrokkenheid in apartheid in Zuid Afrika . Dat wijst dus erop dat afgevaardigen van Shell hun handen niet omdraaien het belang van Sheel kosten wat het kost te verdedigen. Maar het is niet alleen de VVD ook de toemalige ARP leverde 5 keer een minister president aan dit land die direct van Shell kwam. ARP is later over gegaan naar de CDA. Wat Omtzigt ook signaleert dat het achterkamertjes politiek is van een select groepje in het CDA maar ook VVD en D66 die het toch voor het zegen heeft in dit land en de rest als sier erbij zitte inclusiefOmtzigt. Daarom dat ze zo makelijk Omtzigt weg kregen na de toeslag affaire. Mede omdat juist Pieter Omtzigt dit soort verstrengelingen aan het licht weet te brengen. Hij benoemde al een noodzakelijk omslag tew illen amken in onze overheid. Maar ze willen  het risico schijnbaar niet nemen om Omtzigt in het CDa te houden en dus moest Omtzigt weg.

Grote bedrijven leveren dus al heel lang bewust mensen aan de politiek om zo hun belangen te dienen en wensen uit te voeren. 

Wij bij Corazon verbazen ons dat zo een olie maatschappij kan opduiken in de politiek en zo bewust mensen in de voorgelederen van onze regeringe weten te brengen ogeacht de partij. En nog erger dat bijna geen haan ernaar kraait. Daarom zien we ook dat oud ministers of staats secratissen zoals Snel van d66 een top baan kan krijgen zonder dat men er wat aan doet waar hij kan werken aan het binnen slepen van budgetten die hij eerst in het kabinet aan klimaat beleid had uitgestippeld om CO2 uit de atmosfeer te halen en die  in de diepe bodem van de aarde op te slaan. Even terug naar Shell die heeft trouwens ook  leiders geleverd aan NSB en NSDAP van Hitler. We zien dus diepe wortels van dit bedrijf met maar een ambitie namelijk invloed hebben en ouden op politiek in landen van welke partij ze ook zijn.

Praktijk voorbeeld

In de praktijk gaat het dus ongveer zo ; bedrijven kunnen getrainde en gefinancierde politieke figuren in de tweede kamer brengen die daarna vrijelijk planningen kunnen maken zonder door de 2e of 1e kamer maar een haarbreed in de weg gelegd te worden. Dat houd dus in dat ze zelf alle wettelijke benodigde ruimte kunnen scheppen waarin alleen hun eigen belang voorop staat, alle vergunning ervoor verkrijgen. We zien het in het met uitvoeren van maatregeln voor het klimaat maar ook in het financiele circuit, de (woning) bouw, de industrie, de voedselketens , werkgelegenheid en goederen en mensen vervoer. En daarbij natuurlijk de enorme zakken met belasting geld om uit te kunnen voeren.

Pieter Omtzigt in nieuw Sociaal contract

De geluiden uit de samenleving liegen er niet over. Zo ook die van Pieter Omtzigt in zijn boek “het nieuw sociaal contract “. Hij die met zijn neus er boven op zat en zit gaf ons al duidelijk signalen dat we kunnen aannemen dat deze belangen en infiltratie vanuit het bedrijfsleven er voor heeft gezorgd dat we nu deze huidige bestuurscultuur hebben .Maar ook de huidge problemen rond steden, klimaat en gezondheid. Een infiltratie cultuur van grote bedrijven in de politieke arena,s zoals die op het binnehof in Den Haag dat alles op alles zal zetten, of er alles aan zal doen grip te houden op de politiek .  Functies elders is er een voorbeeld van. We moeten er rekning meehouden dat ook het klimaat ons in de problemen zal brengen door hun stagnerende invloed. We hebben nu 50 graden gemeten in het hoge noorden van Canada en we vergeten niet de 43 graden in Nederland.

Leave a Reply