Skip to main content

In Laudato Si’ roept paus Franciscus ons op om een ​​ecologische bekering te ondergaan. Maar wat houdt dat precies in? Laudato Si’ Movement definieert ecologische bekering als de ’transformatie van harten en geesten in de richting van grotere liefde voor God, elkaar en de schepping. Het is een proces van erkenning van onze bijdrage aan de sociale en ecologische crisis en handelen op manieren die de gemeenschap koesteren: ons gemeenschappelijk huis genezen en vernieuwen.”

Geschiedenis van ecologische bekering in de katholieke kerk

De term ecologische conversie werd voor het eerst gebruikt in de katholieke kerk door St. Johannes Paulus II tijdens zijn pausdom op 17 januari 2001. St. Johannes Paulus II merkte op dat man en vrouw werden gemaakt naar het “beeld van God” en door God werd verteld: “Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u en vult de aarde en onderwerpt haar, en heers over de vissen van de zee en over de vogels van de hemel en over al wat leeft op de aarde” (Genesis 1:28). Maar hij wees erop dat de relatie niet “absoluut, maar ministerieel” is. Hij benadrukte hoe “de mensheid Gods verwachtingen heeft teleurgesteld” door vlakten en valleien te verwoesten, water en lucht te vervuilen en de habitat van de aarde te ontsieren. “We moeten daarom de ‘ecologische bekering’ aanmoedigen en ondersteunen die de mensheid in de afgelopen decennia gevoeliger heeft gemaakt voor de catastrofe waarnaar ze op weg is”, zei Johannes Paulus II. Verder benadrukte hij de doelen van een dergelijke bekering, waaronder het terugkeren naar de juiste relaties tussen mens, God en de wereld, en ernaar leven.

In Laudato Si’ herhaalt paus Franciscus de heilige Johannes Paulus II. Hij ziet onze huidige ecologische crisis als een “oproep tot diepgaande innerlijke bekering”. Wat iedereen nodig heeft, schrijft hij, is een “‘ecologische bekering’, waarbij de effecten van hun ontmoeting met Jezus Christus duidelijk worden in hun relatie met de wereld om hen heen” (LS 217).

Maar wat is een ecologische conversie?

In zijn boek De tien groene geboden van Laudato Si’, Fr. Joshtrom Kureethadam, hoofd van het Ecologische en Creatiebureau van het Vaticaan, schrijft dat een “ecologische bekering een terugkeer naar de Schepper vereist”, een wending tot God in de nederige en oprechte geest van berouw, God erkennend als de Schepper en bron van alle dingen en het herstellen van de verbroken relatie met God en elkaar. vr. Kureethadam schrijft ook dat een “ecologische bekering vraagt ​​om een ​​‘keer’ naar de schepping zelf” als zorgzame en verantwoordelijke rentmeesters.

Waarom een ​​ecologische bekering ondergaan?

In Laudato Si’ (220) deelt paus Franciscus de houding en veranderingen in onszelf die kunnen voortvloeien uit het ondergaan van een ecologische conversie: Dankbaarheid en gratuititeit (erkenning dat de wereld Gods liefdevolle geschenk is), vrijgevigheid in zelfopoffering en goede werken, een liefdevol bewustzijn van een universele gemeenschap met de rest van de schepping, meer creativiteit en enthousiasme bij het oplossen van de problemen van de wereld, een gevoel van verantwoordelijkheid gebaseerd op geloof

Hoe een ecologische bekering te ondergaan?

We erkennen dat bekering een genade van de Heilige Geest is die niet volledig afhankelijk is van onze eigen daden. We weten echter dat we ons kunnen openstellen om beschikbaar te zijn om de genade te ontvangen door gebed en toewijding en een manier van leven binnengaan die meer in overeenstemming is met de evangeliewaarden.

Op het meest basale niveau omvat een ecologische conversie vier stappen: Erkennend dat we de schepping hebben geschaad “… we moeten ons leven onderzoeken en de manieren erkennen waarop we Gods schepping hebben geschaad door onze acties en ons falen om te handelen” (LS 218). Hoe?

Door wetenschappelijke rapporten te lezen, zoals een Living Planet Report, IPCC Reports on Climate Change; door een ecologisch onderzoek te doen, onze eigen ecologische voetafdruk te controleren, een energie-audit uit te voeren, onze consumptiegewoonten te herzien, op zoek te gaan naar voedsel/water/energieverspilling.

Bekering en je wenden tot de Schepper Is het niet waar dat een onverantwoord gebruik van de schepping precies begint waar God wordt gemarginaliseerd of zelfs ontkend? Als de relatie tussen mens, schepsel en de Schepper wordt vergeten, wordt materie gereduceerd tot een egoïstisch bezit, wordt de mens het ‘laatste woord’ en wordt het doel van het menselijk bestaan ​​gereduceerd tot een wedloop om het maximale aantal bezittingen mogelijk te maken” ( Paus Benedictus XVI, Algemene audiëntie 26 augustus 2009). “De bekering tot de Schepper in een nederige en oprechte geest van berouw is fundamenteel, als we ons land en onszelf willen genezen”, schrijft Fr. Kureethadam in De tien groene geboden van Laudato Si’.

Bidden, het sacrament van boete ontvangen, restitutie, lezen en mediteren over de Schrift. Toewijding aan verandering en goede rentmeesters van de schepping worden

Een ecologische omschakeling “moet zich vertalen in concrete manieren van denken en handelen die meer respect hebben voor de schepping” (Paus Franciscus, bericht van 1 september 2016). Hoe? Laudato Si’ leven in je dagelijkse leven (levensstijl veranderen, deugden cultiveren en houdingen genoemd in Laudato Si’ 220). Community conversie Ecologische bekering vindt plaats op persoonlijk niveau, maar zoals paus Franciscus opmerkt, is een gemeenschapsbekering even belangrijk: “Sociale problemen moeten worden aangepakt door gemeenschapsnetwerken en niet alleen door de som van individuele goede daden… De ecologische bekering die nodig is om blijvende verandering is ook een gemeenschapsconversie” (LS 219).

Bovenstaand artikel is een vertaling van het artikel van Jonathon Braden op

https://laudatosimovement.org/2021/06/24/what-is-an-ecological-conversion-en-news/

Leave a Reply