Skip to main content

Duurzaam samenleven is een van de topslogans van stichting Corazon. Maar wat is nu eigenlijk duurzaam samenleven volgens Corazon? “‘ Duurzaam samenleven ” is een andere inrichting van ons denken over de samenleving. Het is namelijk veel meer dan zonne-energie op je dak en duurzaam wonen met een mooie elektriciteit auto voor de deur . Duurzaam samenleven is in basis een geheel nieuwe wijze van denken! Je gelooft het waarschijnlijk niet maar meer is het niet. Wanneer je denken veranderd dan volgt de rest vanzelf.

Als we naar alle handelingen van de mensheid kijken kunnen we toch wel concluderen dat we aan het handelen zijn na de eerste stap ; onze gedachten! Alles komt eigenlijk neer op hoe we dagelijks over zaken aan het nadenken zijn en dan pas gaan we daarnaar handelen. Dan behoeven we we toch alleen maar ons denken te veranderen en volgt ons handelen erna automatisch. Als we om ons heen kijken in de samenleving is eerst bijna alles door de mensen bedacht en daarna zijn ze het gaan maken. Zo bedenken we eerst hoe we willen wonen en gaan daarnaar bouwen, zo heben we, ze eigenlijk ,een stad in gericht , maar ook onze bedrijven zijn zo bedacht , en wat voor producten we er maken, en vaak achten we hoe we dat allemaal het makkelijkste konden produceren , bedachten er allerlei machines bij , hele complexe industrieen en fabrieken hebben we erbij ontworpen . Helaas weten we nu dat dit alles helemaal niet ten goede is gekomen van alle mensen op Aarde en zeker niet ten goede voor de Aarde zelf. We , ze dachten dus heel vaak er fout  over na! Want achteraf gezien blijk het zeer schadelijk te zijn.

Ons denken in het bestuur van mensen

Zo bedachten we ook hoe we de boel, naar onze wensen, of naar de wensen van sommige beter gezegd , konden besturen. Naar de wensen besturen van enkele of van sommigen hebben al die bedachte dingen ondertussen heel veel schade aan knnen richten door ze voort te laten gaan met waarvoor ze ze bedacht hadden. Dit terwijl onze  bestuurders wsten dat ze heel erg schadelijke waren voor mens , dier een voor de Aarde. Zo denken ze in en rond onze bestuurvomen in deze samenleving ook heel wat na over hoe we het beste de economie vorm kunnen geven en vooral hoe we die draaiend kunnen houden. Heel wat studies zijn er bedacht en te vinden over dit onderwerp. Ons denken word er al van af jongs af heel bewust gericht op dit alles dat draait in en om ons geld verdienen!  En nu is juist dat op geld gericht laten denken van mensen pakt desastreus uit voor veel mensen, dieren en de Aarde. Jezus had ons daar al voor gewaarschuwd 20 eeuwen geleden. Het zo dominant geld denken is vijandigheid aan God, en gaat dus ten kosten van alles wat ons lief is. We dreigen heel veel te verliezen omdat geld  veel te veel en dominant in ons denken voorkomt . Geld is ondanks de waarschuwingen van Jezus een van de hoofdpijler van de huidige samenleving geworden. Puur alleen omdat we er zo dominant aan moeten denken . Dat denken dus zegt Jezus moet vernieuwd worden in een denken waar de alles weer draait om Liefde, God en de welvarendheid van alle mensen op Aarde en ook voor al het andere leven op Aarde. Dit denken is denken naar de wil van God en daarin heeft geld totaal geen prominente plaats meer.

Man, Kunstenaar, Street, Schilder, Schilderen, Kunst

Jezus leerde ons dat al 2000 jaar geleden

Vernieuw je denken om bv armoede tegen te gaab, uitsluiting, onrecht en om , het klimaat te reden! Dat is een van de belangrijkste onderdelen van de boodschap die  Jezus ons geleerd heeft als we willen bekeren en ons leven willen veranderen , gaat anders denken! Daarom is het ook een belangrijk onderdeel van de duurzame boodschap van stichting Corazon. Wanneer we het denken veranderen in het ontwerpen van een nieuwe en duurzame samenleving dan zullen we slagen. Waar moeten we dan mee beginnen? Corazon wil daarover zeggen dat in het dat denken van alle mensen we moeten wijzen of ijken aan de boodschap van Jezus van 2000 jaar geleden. Want Hij weet als de beste hoe we als mensen het beste kunnen samenleven . Naleven van Zijn leer behoed ons dat we als mensheid te sterk beïnvloed en georiënteerd kunnen raken door de tegenstander van Jezus die bijna alle gedachten van mensen wil richten op begeren van geld , bezit , lichaam, aanzien en macht. Dit levert de mensheid een dominant egoïstisch ik gericht zijn op totaal door hem aangeleerd. Terwijl we van Jezus zouden moeten leren om ons te richten op een onderdeel zijn van een WIJ, als een onderdeel van 1 geheel van veel leden dat gericht is op de zorg voor de Aarde en al het leven op Aarde inclusief ons de eigen ik.maar ik staat wel bij Jezus aan het einde van deze opsomming.

Sluiting Van De Overeenkomst, Handshake, Handdruk

Onze gedachte is veel te veel in de greep van zij die voordeel hebben aan de huidige samenleving.

We zijn in samenleving met onze opbouw, onze economisch modellen, onze bedrijf concepten  , onze besturen , hoe we onze kinderen leren en zelfs ook hoe we christelijke samen leven te veel aangestuurd door groepen mensen die in de macht waren van veel geld bezit en met die macht hun invloed uit oefenen op de samenleving opbouw naar voornamelijk hun denken en hun eigen begeert, we zijn in hun dienst en daarmee in dienst van geld. Zo zijn we door de geschiedenis heen met bijna de gehele mensheid aan de verkeerde kant beland, aan de kant waar geld en macht heel dominant zijn. Zo leven we in een samenleving waar je met geld veel invloedkan kopen in bijvoorbeeld onze overheden en besturen , onze media en in bedrijvigheid. Dat zorgt ervoor dat mensen niet naar Gods wil het wij als geheel dienen, maar veel te vaak een wij aan het dienen in de vorm van een klein groepje wij , bijvoorbeeld aandeel houders of een wij als van een groepje directeuren en top managers .

Jezus predikte een gemeenschappelijk leven zonder veel bezit en een leven waar gemeenschappelijk gebruik van bezit en goederen normaal is.

Jezus heeft in zijn dagelijkse preken het veel gehad over hoe we in het leven het beste kunnen samenleven. We lezen dan wel er niet alles of veel over in de bijbel maar vinden het bewijs hiervoor in hoe de apostelen in boek handelingen gelijk starten met dit gemeenschapplijk delen,  de commune zin. Alle bezit werd bij elkaar gebracht en uitgedeeld zodat iedereen genoeg had. Het was samenleven waar herverdeling plaast vond van bezit door een centrale macht, toen de apostelen . We kregen door Jezus gelijke rechten en gelijke aandelen in wat we gemeenschappelijk bezatten .Iets wat nu als een gruwel ervaren zou worden door vele van de rijkere christenen als je weer zoiets zou invoeren.   Maar zo is Jezus 2000 jaar geleden wel gelijk begonnen de samenleving van toen te herscheppen op basis van naar het plan van hoe God het wil. Maar eerlijk kijkend anno 2021 naar de huidige christelijk samenleving dan is het toch wel heel ver zoeken naar al van dat eerlijk verdelen van ons bezit waar Jezus toen mee begonnen was. We moeten eerlijk constateren dat we dus bijna in het geheel als christenen gefaald hebben. Op wat kloosters en kleine leef gemeenschappen na.

Delen, Spelen, Woorden

De blauwdruk is er maar hoe we die dan in werking moeten stellen lijkt ons een raadsel.

Wat we nu zien met het klimaat in het licht van de bijbel, is dat we nu op een T splitsing uitgekomen zijn en we verplicht zijn door de omstandigheden te kiezen om zo het klimaat weer beter te maken. We hebben nu kans om de blauwdruk van een duuzame samenleving naar Gods wil in werking te stellen. Maar we helaas zien dat de kans groot is dat maar een klein selecte groepje het voor het kiezen krijgt omdat zij vanaf vele kanten de grootste invloed kunnen uitoefenen door al dat geld wat zij zijn gaan bezitten. We automatisch zgn kiezen maar we hen wil zullen gaan moeten doen. Al is het de beste  en enigste goede keus te kiezen voor de weg die Jezus ons heeft geleerd, in opdracht van God, we toch mee dreigen te willen naar een nog meer gecontroleerde wereld door rijkere.   We hadden beter als christenen nu 2000 jaar na Jezus veel verder kunnen zijn zodat we niet in deze gevaarlijke situatie waren terecht gekomen. En kom er nu maar weer eens uit? Willen we er uit komen dan behoren we te beginnen bij ons denken en zo daarin het begrip bezit  te herdefiniëren . Er speelt al heel wat want zo horen we steeds meer we over zaken als deel economie Maar ook over dat we beter kunnen gaan produceren alleen dat wat noodzakelijk is. Waar we geen schade aanrichten op welke wijze ook. We gaan voor een samenleving waar in we eerlijke verdeling van welvaart hebben , eerlijke verdeling van werk en inkomen . Omdat Jezus het daar al over had 2000 jaar geleden gaan wij er nu 2000 jaar later weer mee aan de slag. Daarin is geen plaats meer voor groot individueel bezit maar meer voor in beheer hebben en zorg daarvoor dragen.

Geloof, Liefde, Hoop, Handen, Contact, Sluiten, Stralen

Het klimaat verplicht ons te kiezen tussen geld of God 

Het klimaat doet ons verplicht de ogen openen, om de immense schade die wij als de geld denkers met ons hebzucht veroorzaakt .Maar kunnen we nog wel kiezen tussen de enigste twee opties die God ons voorhoud? Het is hier zwart of wit , geld of God. Want gaan we verder met geld gericht denken ?Wat toch een gedwongen weg is geworden als we eerlijk zijn ! Dan blijven we omgeven van de macht van zij die het meeste geld hebben. Zij gebruiken slim hun invloed om ons verder te laten wandelen op de weg van de wereld dat sterk gedomineerd is door voor hun veel geld en eigen bezit te verdienen.  Of keren we weer terug naar die moeilijke weg voor de mensheid waar anders moeten gaan denken zodat we niet meer gedreven zijn door geld gerichte denkwijze maar we weer als christenen de kartrekkers zijn van de weg die God ons wil laten bewandelen als mensen, naar het beeld van Jezus?

Duurzaam samenleven is een hele andere wijze van denken volgens Jezus

Corazon wil daarbij een aantal hoofd punten benadrukken.

1e ons religieus leven, bijna alle mensen zijn religieus. We behoren weer met zijn alle , als mensdom in eenheid te leven naar de wil van de Ene die het leven op Aarde gemaakt heeft. Die weet hoe het zit , is en moet. Ons samenleving bestuur is gebaseerd op geld en macht naar modellen van liberaal met een vleugje socialistisch denken om de boel zoet te houden in combinatie met een sterk en dominant kapitalistisch denken en waar God totaal geen zeggenschap op mag uitoefenen.

2e ons bestuur, ook ons bestuurssystemen lijken op verlengstukken van de markten. We denken dan aan hoe Jezus in de tempel alle handelaren uitdrijft, Maakt van het gebed huis Mijner Vader geen markthal. Zo moeten we ook kijken naar het bestuur systeem van de samenleving, geld regeert er veel te veel dus ook daar moeten we namens Jezus actief met de bezem door heen gaan ; maakt van het “bestuur huis Mijner “‘Vader geen markthal.

3e Educatie , een school systeem gebaseerd op geld verdienen ,economie en dienstbaarheid aan de economie levert wrange vruchten op die onwenselijk zijn voor een samenleving. Een educatief systeem waar onze denken aan gestuurd word door te leren lief te hebben en te leren te zorgen geeft de samenleving betere vruchten. Zorg voor de Aarde en het leven op Aarde, zorg voor de naaste en zorg voor de gemeenschap waar we zelf een onderdeel zijn van het geheel maakt een duurzame samenleving.

4e Economie, Het systeem van produceren , diensten leveren om de tegen prestatie is niet meer de wijze van goed denken en werken aan een duurzame samenleving. Deze levens denkwijze dat bestaat uit een denken, leren en handelen met als enig doel mijn eigen ik opbouwen en hoe we geld kunnen verkrijgen om zo daarmee weer iets te verkrijgen wat je hartje begeert.Dit syteem is niet meer wenselijk. Omdat dit systeem dus de ene mens in staat stelt om veel te hebben , meer dan nodig terwijl men daarmee het voor de neus weggrist van de andere die te weinig of niets heeft . Deze vruchten van dit systeem laat zien dat het een boosaardig systeem is. Wat ook merkbaar is aan de wrange vruchten die het oplevert.  Ook hier behoort een geheel ander denkwijze een heel ander systeem te worden geïntegreerd in ons samenleven. We produceren alleen nog maar wat echt noodzakelijk is en met extra lange levensduur . Dat betekend globaal dat we een enorme mindere productie krijgen   van allerlei goederen. Daar waar we nu nog overproduceren dat ten kosten gaat van de aardse grondstoffen en de energie die we op moeten wekken puur omdat er veel geld mee te verdienen valt. We produceren ook niet meer om het daarna het weer weg te moeten gooien of met beperkte levens duur om daarna weer nieuwe te moeten aanschaffen alleen maar om zo weer meer winst te kunnen maken.  Wat we doen is we kijken naar de eerste christenen die direct van Jezus zelf geleerd hebben hoe ze een samenleving behoren op te bouwen. Daar zien we het voorbeeld van hoe je een samenleving bouwt waar er dienstbaarheid is aan het geheel zonder aanziens der persoons. Waar de belangrijkste iedereen dienstbaar is en waar je constateert dat er beperkt eigen bezit is en waar zaken die we nodig hebben in beheer worden geven, iets wat wij kennen als uitlenen. Waar iedereen wel een sterk beschermd  privé leven heeft en privé gebruik heeft van zaken als woning, leefruimte , transport  maar waar het geen bezit is maar waar zaken van de gemeenschap zijn. Daarnaast waar iedereen het recht heeft ook daadwerkelijk het recht verkrijgt als men daarom vraagt bijvoorbeeld als men gebruik wil maken van wat men nodig heeft. Waar bijdrage aan de samenleving om zaken te realiseren een vervanging is van wat wij kennen als betaald werk met eigen inkomen. het is nu werk aan het geheel in de vorm van een bijdrage en in tijd wat wij kennen als part time. Hierdoor is er  veel tijd over voor gemeenschappelijke doelen en zorgtaken in de gemeenschap en aan de natuur.

5e samenleving opbouw Wat we nu zien is een samenleven met  veel verplichtingen en zelfs dwang. Op Aarde leven er 7 miljard mensen . Dagelijks moeten heel veel mensen minimaal 8 uur van hun dagelijks leven opofferen om voor een rijkere laag aan de bovenkant van de samenleving een nog grotere omzet te moeten genereren. Daarbij komen ook nog een hele grote groep van mensen op Aarde die in extreme armoede leven . Deze oneerlijke verdeeldheid is een van de duistere pijlers en gelijk ook een vrucht van het in stand houden van het huidige economisch systeem gebaseerd op geld gericht denken, de mammon. Dit zorgt er ook voor dat er weinig of geen verandering plaats kan vinden in het veranderen van de oorzaak van vele onnodige grote problemen op aarde zoals armoede, honger en ook rond het klimaat. In een samenleving waar we bouwen aan een weg waar Jezus het model voor heeft gegeven zien we, om te beginnen, bestuurders die niet egoïstisch en zelfzuchtig zijn , die geen belang elders hebben, twee petten op en zich dus niet in zullen laten met zaken anders dan hun taak als bestuurders. En omdat we alleen maar produceren wat daadwerkelijk nodig is zien we veel minder nutteloze arbeid activiteiten in allerlei sectoren. We leven dan in een samenleving waar mensen een veel mindere verplichte tijd investering hebben per dag hebben om zo een vorm van bijdrage te leveren aan het geheel van leden van deze samenleving . Onze samenleving bestaat uit woonkernen die heel anders zijn ingericht met minder mensen bij elkaar , puur omdat de waarde van de beschikbare m2 niet meer in geld word uitgedrukt. Dus wat de grond oplevert als je er op bouwt en verkoopt en of verhuurd. We zien steden met minder mensen en meer ruimte voor woon en leef ruimte in een natuurlijke omgeving. Waar samenleven veel sterker gericht is op liefde voor de Schepper en voor elkaar , waar we weten te zorgen, dienstbaarheid te zijn voor en met elkaar , zorg te hebben voor de Aarde en alle andere levende wezens op Aarde.

Leave a Reply