Skip to main content

Wetenschappers schatten dat er tegenwoordig minstens 8 miljoen soorten planten en dieren op aarde leven, inclusief de mens. Deze soorten leven allemaal samen in wat ‘ecosystemen’ worden genoemd. Een ecosysteem is een geografisch gebied waarin een diverse reeks planten, dieren en andere organismen naast elkaar bestaan.

Ecosystemen kunnen zo groot zijn als een woestijn of zo klein als een vijver, en kunnen levende wezens en niet-levende dingen bevatten, zoals rotsen, zand en vochtigheid. Elk stukje van zo een ecosysteem hangt aan elkaar, als een legpuzzel van de anderen afhankelijk is. Een verandering in de temperatuur in zo een ecosysteem zal bijvoorbeeld domino-effecten hebben op andere dingen, zoals wat planten en dieren daar kunnen groeien en leven. Het hele aardoppervlak is een reeks verbonden ecosystemen, van oceanen tot veengebieden tot woestijnen. Vaak zijn ver van elkaar liggende ecosystemen op onverwachte manieren op elkaar. Elk jaar wordt het Amazone-regenwoud bijvoorbeeld bevrucht met fosfor dat zich in ongeveer 22.000 ton stof bevindt dat door de wind wordt meegevoerd vanuit de Sahara-woestijn, duizenden kilometers verderop.

Mens is afhankelijk van deze ecosystemen

Duizenden jaren lang hebben mensen samengeleefd met ecosystemen, maar naarmate de menselijke bevolking groeide, begonnen we ecosystemen binnen te dringen en in sommige gevallen die te veranderen, waardoor hun rijke biodiversiteit en delicate evenwicht te lijden hadden, wat op zijn beurt hun functie voor ons als onderdeel van het ecosysteem in het leven heeft beperkt. Namelijk dat ze minder vitale diensten leveren aan de mensheid. Mensen zijn ondergedompeld in ecosystemen en zijn afhankelijk van deze onderling verbonden netwerken van planten, dieren en mensen.

Een schakel verwijderen kan een hele ecosysteem doen inklappen

Door slechts één soort te verwijderen als gevolg van klimaatverandering, vervuiling, verlies van leefgebied of andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte factoren, kan er een domino-effect op gaan treden dat een grote impact heeft op het hele ecosysteem. Als voorbeeld bij bestrijden van zeesterren en het wegvallen van zeesterren in een gebied nabij de kust van Noord Amerika was de mossel daar in aantal zo toegenomen dat ze het hele ecosysteem veranderen. De algen en planten waren er sterk verminderd, ze eten immers die algen. Zeesterren eten mosselen dus vandaar de explosieve groei van mosselen. Hierdoor hadden weer andere soorten geen voedsel en leefgebied. Toen onderzoekers  de zeesterren opnieuw introduceerde, hielpen zij het aantal mosselen onder controle te houden en leidde weer tot de groei van andere soorten op de plek.

De mens heeft veel invloed

Als mensen hebben we invloed die veel meer impact heeft dan welk ander soort dan ook levend op Aarde! Hieruit blijkt ook dat mensen de verantwoordelijkheid dragen om te zorgen dat we harmonieus samen leven met andere soorten in de ecosystemen. Deze verantwoordelijkheid , welke wij christenen rentmeesterschap , helpt de planeet een ​​gezonde planeet te blijven , wij kunnen dit garanderen. We dus moeten samenwerken op alle niveaus, van overheid tot individuen. Dus, wat kunnen wij als Corazon doen en andere zoals regeringen doen om ervoor te zorgen dat soorten niet van de planeet verdwijnen?

De bescherming van een ecosysteem is noodzakelijk voor ons allemaal

Creëer beschermde zones en gebieden waar wij als mensen met onze woonkernen, visserij, landbouw, industrie en andere ecosysteem veranderende niet worden toegestaan Zorg voor bescherming in nationale wetgeving en monitor populaties. Creëer optimale omstandigheden voor de voortplanting. Betrek lokale gemeenschappen als er gevaren zijn voor sommige soorten om samen alles te doen hun ondergang te voorkomen.

Corazon zet zich in voor de  bescherming van lokale ecosystemen via onze Corazon biodiversiteit beveiligers

Wat wij doen met Corazon is in team verband van biodiversiteit beveiligers een werkstructuur opzetten. Met het doel te beschermen, te monitoren, te herstellen en te ondersteunen. Zo willen wij de schade aan lokale ecosystemen stoppen en ervoor te zorgen dat soorten gezonde populaties behouden blijven. Zorgen dat mensen bewust worden dat ze de leefgebieden van soorten moeten respecteren en beschermen . De boodschap van goed rentmeesterschap verspreiden op sociale media. U kunt ons helpen door beveiliger te worden door uw tijd en/of geld aan dit Corazon natuur behoud project te geven. Een van onze speerpunten is het gebruik van schadelijke chemicaliën en verontreinigende stoffen te stoppen en die te vervangen door middelen en methodes die geen schade aanrichten.

Leave a Reply