Skip to main content

Vandaag , zondag de 7e mei 2023, een lezing uit het Johannes evangelie. Daarin staat een mooi verhaal, waar in je, als je er goed naar kijkt precies de kern van de oorzaak van het klimaat veranderen ziet. De apostelen vroegen in dit verhaal aan Jezus, toon ons de Vader, toon ons God! Jezus antwoorden hen; Ik ben al zolang bij jullie en toch hebben jullie Mij niet herkend. Een bijzondere uitspraak word daar vermeld. Ik ben, onze schepper is al bij jullie maar jullie hebben Hem niet herkend.   Corazon wil laten zien dat juist in deze uitdrukking de oorzaak en de oplossing voor het klimaat probleem verscholen ligt.

Een van onze Corazon slogans; only for those who belive! Want wie gelooft het nog dat God , de schepper van hemel en Aarde, de bedenker van de mens in contact staat met mensen? Voor Corazon betekend het dat we met God onderweg kunnen zijn om het klimaat probleem op te lossen. We vinden de Vader oa in onszelf en in hun die gelijkvormig zijn aan Jezus, namelijk onze christelijke broeders en zusters. Daar kunnen we God horen praten als we Hem maar als de Vader durven te  herkennen. Dat laat dit verhaal uit het Johannes evangelie ons zien. Zo kunnen we, door God intensief te betrekken een immens probleem als de opwarming van de aarde oplossen. Maar helaas wordt God in Corazon wat betreft het klimaat probleem en oplossingen nog te vaak vermeden. Als we, ik u en jij en jij , wij allemaal naar God zouden kunnen luisteren dan horen we toch letterlijk wat we echt moeten gaan doen om zowel dit klimaat probleem als wel andere problemen te overwinnen . Wat Corazon betreft, bestuurd door katholieke christenen, willen wij , wil ik maar al te graag een van de vele stemmen van God in deze wereld zijn. maar durven jullie die ook echt te herkenen? Kunnen jullie hem herkennen in het werk van Corazon en willen jullie hem herkennen ?Wat wij bij Corazon weten is ook niet niets! We vertalen deze wetenschap in artikelen of projecten op Corazon.nu . U kan wel of niet het wel of niet als de Vader zien die zich ermee bemoeit. Maar wie gelooft het nog? Als voorzitter van Corazon kom ik weinig die gelovigen tegen die god nog willen en kunnen zien in ons en ons werk. God is ook met ons! Dus kunnen onze projecten en visies de waarheid in zich zelf zijn, maar wie herkend God in Corazons verhaal? Ik als voorzitter van stichting Corazon geloof dat God ons allen die geloven een mooie uitweg uit deze levens gevaarlijke situatie aanreikt mits we het op Zijn wijze willen gaan oplossen. En dat is niet de wijze van deze aardse samenleving. we zien nu te vaak oplossingen vanuit de politiek die eerst door de grote multinationaals gevoed word om daar hun begeerde miljarden van de overheden uit te vissen. helaas zal dat deze klus niet goed kunnen doen klaren, in tegen deel zelfs. We moeten zelfs nu nog meer gaan oppassen dat we door hen niet veel verder in de problemen komen met de schepping , immers zijn waren of zijn het die ons in deze ellende gestort hebben. Ze wisten als 5o jaar gelden wat er zou gaan gebeuren, maar ze deden niets. In ieder geval lukt het ons wel want God reikt ons stap voor stap de oplossing aan en die komt ons allemaal ten goede , inclusief de aarde en het leven erop.

Het klimaat veranderen word niet gedreven doordat we een economie hebben waar we als mensheid alleen maar de noodzakelijke goederen en diensten produceren, integendeel. Er word veel onnut geproduceerd en ook nog op een foute manier.

Corazon benadrukt het al jaren dat de kern van het ontsporen van het klimaat in machtsmisbruik ligt van grote bedrijven, van steen rijke mensen. Dat de samenleving steeds meer in de greep komt van door ons christenen juist niet bestuurde hebzuchtige monopolistische bedrijven. Dat zij ons leven door en door beheersen. Dat hun god alleen geld en hun buik is en het hun tegenwoordig met alle innovaties die gedan zijn een enorme macht geeft over de mens. Veel te link allemaal! Zij bouwden de economische structuren op de laatste decenia die zorgde dat bijna elk huishoudens een dagelijks een deel van hun salaris direct of indirect bij hun moeten inleveren. Of het nu via koopgedrag beïnvloeding is , veel weggooi producten van veel te korte levensduur, het voedselsysteem en distributie ervan, de huizenmarkt en toebehoren, de gehele auto en transport sector, de energie voorziening, de recreatie en onderlinge communicatie etc etc. Alles is bijna verdeeld onder deze grote conglomeraties van multinationaals. Zij zijn het die een door ons als christenen steeds moeilijker worden en niet te controleren motor waarmee ze de opwarming van de aarde veroorzaken en de mens in een ijzeren greep hebben.

Lauwe christenen en de leegloop van kerken heeft er voor gezorgd dat God steeds minder handen aan het stuur heeft. Zowel in politiek , organisaties en bedrijven. 

Dat er minder christenen zijn is dus in werkelijkheid net als “wanneer de kat van huis is dansen de muizen”. Dus letterlijk minder mensen van God de Vader betekend automatisch dat God er niet doorheen kan werken, dat Hij dus niet bij de huidige generatie kan zijn zoals Hij graag zou willen. Dat betekend dus dat die mens zonder God enorm bloot staat aan de vruchten van Gods tegenstander; hebzucht, het egoïsme , geldzucht en daaruit voort komen al die enorme problemen voor de mensheid, zoals rond het klimaat . We zien dan ook een terugloop van waarde en normen bij mensen op belangrijke posities. De leegloop van christenen in de Europese landen sijpelde de laatste decennia langzaam door naar alle lagen van bestuur, ook in bedrijven en politiek. Daar is de mix van Atheïst, politiek en bedrijven suïcidaal te noemen. Daar nemen de bestuurders niet de verantwoordelijkheid meer over de gehele samenleving maar dragen veel al alleen nog verantwoording voor hun eigen belangen. Daarmee rennen ze de afgrond in, ons die afhankelijk zijn van hun mee nemend.

Gekke is dat wat Corazon ziet dat er eigenlijk best wel heel wat christenen zijn die de kar proberen te trekken of zelfs de kar tegen proberen te houden. Dus we zijn nog wel overal actief maar niet meer in de naam van Jezus. Terwijl de Vader in Johannes juist zegt dat alleen we via Jezus in direct contact staat met God.

Christenen die er nog zijn staan voor de verkeerde karen. Zowel bij groen links, pvda en andere socialistische partijen waar christenen eigenlijk hun dienst doen voor de kapitalisten die er miljarden uit slaan .  In hun ijver hard staan te duwen om de kar van klimaat plannen in beweging te krijgen krijgen zij juist christenen aan de kant van de rechtse kerk tegen zich. De pvv, fvd en de andere in de rechtse zijde die de linkse kerk van GL, PVDA en SP door partij keuze elkaar niet meer kunnen vertrouwen en dus bijna blind de klimaat plannen staan tegen te houden. De meest vreemde situatie die Corazon signaleert. Nog niet eens sprekend over de christenen in de midden partijen. Het is zo een drama met de christenen die niet in de naam van jezus mogen werken.

Zolang de Vader bij ons is kunnen we uit de problemen geraken.

Het hele probleem met het klimaat zou dus überhaupt niet hebben ontstaan als we als christenen bleven geloven dat God echt bij ons is , alleen op de ene weg naar God toe, de weg die Jezus heet. En als eenheid van christenen. Dan zou God ons, als de enigste echt te vertrouwen, kunnen vertellen wat ons te doen staat. Maar nu heerst de duivel via een verdeel en heerst strategie. De hebzucht groeit ongecontroleerd hierdoor als een groot gezwel en de rampen via het opwarmen van de aarde zijn al maar zullen steeds desastreuzer zijn .

Leave a Reply