Skip to main content

We moeten in gaan zien dat we eigenlijk zijn vast gelopen als christenen in deze huidige Europese samenleving die ooit bijna geheel christelijk katholiek was. Met het afbrokkelen van de christelijke gedachten goed en normen en waarden zien we parallel de aftakeling van de samenleving.  Om het christendom te herpakkende kerk te herstellen moeten we kijken naar wat de mens aantrekt aan het goede, wat men denk dat goed voor hen is. Dat  dienen we goed te bestuderen en daarvan te behouden wat werkelijk goed is en weer te integreren in het christendom. We kijken als Corazon daarbij, met de bijbelse kijk daarbij, of we aanknopingen punten vinden in die gemeenschappen waar mensen graag in samenleven.

Corazon wil die kennis mee nemen in het concept van Corazonland. Wat een christelijke oase  moet worden waar we kennis vinden over hoe wij mensen het best kunne leven, hoe we een duurzaam samenleving kunnen bouwen, hoe we kunne leven met gezond voedsel in relatie met onze gezondheid. het moet een plek van natuurlijke helling worden in een steeds verder verslechterende samenleving. We zetten een paar samenlevingen vormen op een rij die we kunnen bestuderen en waarvan we het goede willen behouden.

We kijken naar gemeenschappen waar als eerste ook heling van de aarde is. En wat dus automatisch gericht is op de algemene gezondheid en natuurlijk leven. Deze gemeenschappen hieronder beknopt beschreven hebben vaak als doel om een duurzame levensstijl te bevorderen, waarbij  ze zoekende mensen zijn. Ze zoekn gezondheid, en een evenwichtig leven als mens in de natuur. Wij van Corazon denken dan aan het beginne toen de mens  als Adam en zijn vrouw Eva in de natuur leefde. Zo als God het bedoeld heeft. Adam en Eva verschillend maar gelijkwaardig aan elkaar en leven in een natuurlijke leefomgeving , de perfecte tuin. Hier zijn enkele voorbeelden van dergelijke gemeenschappen die daar naar neigen:

 1. Ecodorpen: Ecodorpen zijn gemeenschappen die zich richten op duurzaamheid, milieubehoud en gemeenschapsgericht leven. Ze benadrukken vaak hernieuwbare energie, organische landbouw, recycling, en het minimaliseren van hun ecologische voetafdruk.
 2. Leefgemeenschappen: Leefgemeenschappen, soms ook wel intentional communities genoemd, zijn groepen mensen die samenleven en gemeenschappelijke waarden en doelen delen. Dit kan variëren van biologische landbouw en alternatieve geneeskunde tot spirituele praktijken en yoga.
 3. Natuurreservaten: Sommige gemeenschappen bevinden zich in of nabij natuurreservaten, waar ze zich richten op het beschermen en behouden van de biodiversiteit van de omgeving. Ze kunnen actief werken aan natuurbescherming en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.
 4. Holistische gezondheidscentra: Deze centra richten zich op holistische gezondheid en welzijn, waarbij ze aandacht besteden aan lichaam, geest en ziel. Ze kunnen verschillende holistische geneeswijzen, therapeutische behandelingen en gezonde voedingspraktijken aanbieden.
 5. Biologische boerderijen en gemeenschappen: Biologische boerderijen en gemeenschappen richten zich op duurzame landbouwpraktijken zonder het gebruik van synthetische chemicaliën of genetisch gemodificeerde gewassen.
 6. Yoga- en meditatiegemeenschappen: Deze gemeenschappen richten zich op het bevorderen van fysieke en mentale gezondheid door middel van yoga, meditatie en mindfulness-praktijken.
 7. Religieuze gemeenschappen; Deze op God gerichte gemeenschappen leven los van de wereld, ze als are binnen muren gaan leven en hebben zich vaak gehele onttrokken uit de wereld om zich heen.  Zij richten zich voornamelijk op het leven als geestelijke mensen die volgens hun overtuiging bezig zijn met de overgang naar een leven hierna.

Het is goed te zien dat ze elk als gemeenschap best uniek zijn en verschillende waarden en doelen hebben. Sommige gemeenschappen zijn kleinschalig en informeel, terwijl andere goed georganiseerde, geregistreerde organisaties zijn. Bij het vinden van dergelijke gemeenschappen is het raadplegen van internet een mooie hulp. Daar vind je de netwerken van deze organisaties . Ze houden zich ook vaak bezig met duurzaamheid, natuurbescherming, gezondheid en holistische levensstijl.

Er zijn ook specifieke christelijke gemeenschappen die ook een sterke nadruk leggen op gezondheid en een natuurlijk leven. Deze gemeenschappen kunnen variëren in grootte, locatie en specifieke overtuigingen, maar ze delen over het algemeen een focus op christelijke waarden, gezond leven en respect voor de natuur.

Sommige van deze gemeenschappen kunnen zich richten op:

 1. Gezond eten: Ze kunnen de nadruk leggen op het eten van biologisch voedsel, lokaal geteelde producten, en het vermijden van bewerkte voedingsmiddelen.
 2. Natuurlijke genezing: Ze kunnen holistische benaderingen van gezondheid en genezing omarmen, zoals natuurgeneeskunde, kruidengeneeskunde, en andere alternatieve geneeswijzen.
 3. Gemeenschapszorg: Christelijke gemeenschappen die gezondheid en natuurlijk leven centraal stellen, zullen vaak een sterke nadruk leggen op gemeenschapszorg, elkaar ondersteunen en samenwerken om gezondheid en welzijn te bevorderen.
 4. Milieubewustzijn: Deze gemeenschappen kunnen ook een actieve rol spelen in milieubewustzijn en duurzaamheid, waarbij ze streven naar het behoud van de natuur en het minimaliseren van hun ecologische voetafdruk.

Sommige van deze christelijke gemeenschappen kunnen zichzelf definiëren als ECO gemeenschappen, christelijke leefgemeenschappen, of zelfs als onderdeel van bredere bewegingen zoals rentmeesterschap .

Als je meer geïnteresseerd bent in het vinden van dergelijke christelijke gemeenschappen, dan kun je het beste online onderzoek doen naar organisaties die zich richten op christelijke duurzaamheid en natuurlijk leven vanuit een christelijk perspectief. Daarnaast kun je natuurlijk ook contact opnemen met lokale kerken of religieuze groepen om te zien of ze dergelijke initiatieven ondernemen of leden hebben die zich bezighouden met gezondheid en natuur. Hier op Tholen is Corazon actief. In Huijbergen leeft ook een ecologische gemeenschap onder de vleugels van de Franciscaanse broeders van Huijbergen.

 

 

 

Een holistisch levensbeeld is een manier van denken en kijken naar het leven waarbij alles als een geheel wordt beschouwd, in plaats van als afzonderlijke delen. Het is gebaseerd op het concept van holisme, dat stelt dat alle aspecten van het leven en de natuur met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

In een holistisch levensbeeld wordt erkend dat het fysieke, mentale, emotionele en spirituele welzijn van een persoon met elkaar verweven zijn en elkaar beïnvloeden. Het houdt in dat mensen niet alleen als lichaam worden beschouwd, maar als een compleet wezen met complexe interacties tussen verschillende aspecten van hun leven.

Enkele kernpunten van een holistisch levensbeeld zijn:

 1. Verbondenheid: Holisme benadrukt dat alles in het universum met elkaar verbonden is. Wat er met één aspect van ons leven gebeurt, heeft invloed op andere aspecten.
 2. Preventie: In plaats van zich uitsluitend te richten op het behandelen van symptomen van problemen, streeft een holistisch levensbeeld naar preventie van ziekten en ongemakken door het bevorderen van een gezonde levensstijl en welzijn op alle niveaus.
 3. Zelfgenezing: Het gelooft in de capaciteit van het lichaam en de geest om zichzelf te genezen als het in een gebalanceerde en gezonde staat verkeert.
 4. Individualiteit: Elk individu wordt als uniek beschouwd, met een eigen combinatie van fysieke, emotionele, mentale en spirituele behoeften.
 5. Nadruk op gezonde levensstijl: Een holistisch levensbeeld omvat vaak gezonde voeding, lichaamsbeweging, ontspanning, emotioneel welzijn en spirituele groei als belangrijke componenten van een gezond leven.
 6. Geest-lichaam-geest connectie: Een holistisch levensbeeld erkent de sterke connectie tussen de geest, het lichaam en de geest, waarbij psychologische en emotionele factoren van invloed kunnen zijn op het fysieke welzijn en vice versa.

Holistische benaderingen worden vaak toegepast in verschillende aspecten van het leven, waaronder gezondheidszorg, geneeskunde, psychologie, alternatieve geneeskunde en persoonlijke ontwikkeling. Het is belangrijk op te merken dat een holistisch levensbeeld complementair kan zijn aan andere benaderingen en niet per se in strijd hoeft te zijn met traditionele methoden.

Het concept van holisme zelf is niet per se godsdienstig. Holisme is een benadering die verwijst naar het begrijpen van de wereld en het leven als een geheel, waarbij alle aspecten met elkaar verbonden zijn. Het benadrukt de onderlinge afhankelijkheid en interactie tussen verschillende elementen in plaats van deze als afzonderlijke delen te beschouwen.

Hoewel holisme op zichzelf niet godsdienstig is, kan het wel voorkomen in bepaalde religieuze overtuigingen en spirituele filosofieën. Sommige religies of spirituele tradities hebben een holistische kijk op het leven, waarbij de nadruk wordt gelegd op de eenheid van alles en de onderlinge verbondenheid tussen mens, natuur en het goddelijke.

In sommige spirituele contexten wordt holisme gezien als een manier om een dieper begrip van het goddelijke en de schepping te bereiken. Het idee van alles als één geheel en de interconnectiviteit van alle wezens en elementen in het universum kan worden gezien als een spirituele waarheid.

Een holistische benadering kan bijvoorbeeld voorkomen in de New Age-beweging, waarin spiritualiteit en persoonlijke groei vaak hand in hand gaan met het begrijpen van de eenheid van alle dingen. Binnen het boeddhisme wordt ook vaak gesproken over interafhankelijkheid en de onderlinge verbondenheid van alle fenomenen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel holisme kan worden geïntegreerd in religieuze of spirituele overtuigingen, het niet specifiek aan één godsdienst is gebonden. Het kan een concept zijn dat wordt gebruikt door mensen van verschillende religieuze achtergronden en filosofieën om de complexiteit van het leven en de wereld te begrijpen en te waarderen.

Leave a Reply