Skip to main content

”Wil het mogelijk blijven werk te bieden, dan is het onontbeerlijk een economie te bevorderen die een veelheid van productie en creativiteit van ondernemen begunstigt. Er is bijvoorbeeld een grote verscheidenheid aan landbouwsystemen voor voedsel op kleine schaal, die het merendeel van de bevolking blijft voeden, waarbij een beperkt gedeelte van de grond en het water wordt gebruikt en minder afval wordt geproduceerd,…”

(”Laudato Si’’, over de zorg voor het gemeenschappelijk huis, Paus Franciscus.)

In Corazon “Terug naar Eden” willen we boeren, burgers en overheden laten zien wat boeren moeten doen om CO2 te oogsten!

De bodem is een van de grootste reservoirs waar door de aarde zelf carbon in opgeslagen kan worden. We spreken dan over de toplaag van de bodem. De ecologische systemen in en op de bodem, de planten,organismes en mechanisme zorgen daarvoor. Carbon, de C uit CO2  word op grote schaal vast gezet. De werkwijze van de agrarische sector heeft deze functie uit gezet. door het te diep ploegen, monocultuur, braak laten liggen en gebruik van kunstmest is deze bodemfunctie bijna geheel te niet gedaan. De hoeveelheid carbon in de toplaag van bodem is dan ook dramatisch gedaald en zit in de atmosfeer. De vernieuwing  van denken en handelen van boeren en overheden zal kunnen zorgen dat deze sector de aarde kan helpen de bodem weer zijn oorspronkelijke functie uit te laten voeren. Carbon vast zetten en weten vast te houden.

De toplaag van de bodem kan merendeels van de 100 p/m CO2 wat nu te veel in de atmosfeer warmte gevangen houd opslaan en vast houden.Dat kan in 20 a 30 jaar tijd.

De landbouw als geheel levert de één na grootste bijdrage aan de uitstoot van koolstofdioxide op aarde. Maar het gelijk ook de enigste sector die het vermogen heeft om de aarde te helpen op natuurlijke wijze CO2 vast te zetten.  Boeren die Koolstof gaan oogsten voor de lange termijn (decennia tot eeuwen) zullen op een voor ons allen veel gunstige wijze carbon kunnen opslaan in de toplaag van de bodem.

We hebben methoden in handen waarvan bekend is dat ze de snelheid verbeteren waarmee we de CO2 uit de atmosfeer kunnen verwijderen en om kunnen zetten in  plantaardig materiaal en/of organisch materiaal in de bodem.

Bodembedekkers, compost, betere grondbewerking, anaerobe vergister, agro-forestry concepten, goede nutriëntenbeheer, struiken en bomen, bufferstrips, natuurlijke oevers, carbonkool en snelle diverser rotatie gewassen.

Aangesloten microboerderij - meerdere belangrijke functies

Corazon wil met de aangesloten microboerderij de kans niet ongelegen laten om mensen te laten zien wat een voorbeeld we zijn als het gaat om hoe je vrij eenvoudig carbon vast kan zetten inde toplaag van de bodem. Zo heeft terug naar eden, onze microboerderij meerdere belangrijke functies. We combineren voedselproductie met goed leven in en met de natuur en klimaat verbetering.

Op een wijze boeren, micro boeren dat je kan zorgen voor genoeg inkomen voor het dagelijkse leven maar gelijk ook werk aan het intensief herstellen van het klimaat en het land, wat immers een van de taken van Jezus is.

Hoe dit er praktisch uit ziet is weer gegeven in terug naar Eden, een agrarische productieve natuurtuin in combinatie met een micro boerderij van minder dan een 1 hectare. Gezinnen kunnen hier via verschillende cursussen die we er gaan houden leren zo een micro boerderij op te zetten. Corazon wil hen graag helpen daarbij. Er zijn allerlei open meewerkdagen door het jaar en er word veel gecommuniceerd via internet en onze websites. Meekijken kan ook via filmpjes op Corazon Youtube TV kanaal.

Eden, de perfecte tuin is nodig omdat Jezus ons leert te kijken naar de vruchten om de boom te kunnen herkennen

De boom die wij willen omhakken is verpersoonlijk in de supermarkt. De vruchten daarvan is o.a. de mega boerderij die aan de constante vraag moet kunnen voldoen. De schade word door hen voor lief genomen. De totale vraag is zo enorm geworden dat het voor de supermarkt te risicovol om met kleine boertjes zaken te doen.

Daarom zijn ze bijna weg uit het landschap! Groot telen is alleen maar om de zekerheid voor supermarktketens, geld is de drijfveer voor boeren er aan mee te doen zonder te zien dat het een langzame dood is en ondanks de schade die dit groot telen aanricht aan de aarde en het leven op aarde inclusief de mens.

Daarmee zijn de supermarktenketens en aanverwante zoals veel agrarische bedrijven de grootste aanwijsbare veroorzakers van de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan.

Huidige vraag aan de agrarische sector is verlies van veel biodiversiteit en waardevol land door landdegradatie, ontbossing, monocultuur, verlies van handarbeid, verlies van kleine zelfstandigheid, extreem gebruik van allerlei kunstmesten en gevaarlijke pesticiden, problemen rond ziekte verwekkende onhygiënische mestoverschotten, veel onnodig dierenleed, verlies van MKB, lege winkelstraten, onnodig veel verpakking extreem veel plastic weggooi verpakkingen, groot energie verbruik en voedselverspilling.

Kleinschalige agrarische gemeenschappen zullen het landschap ten goede veranderen van eenzijdig monocultuur in veelzijdige bio-diversiteit. We zien dan meer boomfruit, struikfruit, kruiden, bosproducten, granen akkerbouw, groente teelten, noten bomen, vee voor zuivel producten en allerlei waterpartijen en natuurcoridors.

Leave a Reply