Skip to main content

Corazon, christelijke organisatie voor klimaatverbetering, staat al jaren vooraan als het gaat om voorbereiding van mensen voor de komende gevolgen van het steeds warmer worden van onze aarde. Gelukkig staan we daarin niet alleen, want naast God zien we ook hulp vanuit de overheid, een instelling Gods. Zo ook op het niveau van de Verenigde Naties, die mensen waarschuwt via het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

IPCC deskundigheid

Onderbouwd met veel wetenschappelijke onderzoek heeft het IPCC, dat zeer gespecialiseerd werkt aan de klimaatvraagstukken, in opdracht van alle overheden op aarde, ons al vele malen gewaarschuwd over de gevaarlijke gevolgen voor de mens en het leven op aarde. En bijna altijd zijn hun vooruitzichten op basis van wetenschap uitgekomen. Zelfs bleek vaak dat de praktijk nog erger was dan het IPCC in hun rapportages aan de overheden weergaf.  Zo ook met het rapport uitgebracht over klimaatverandering en landgebruik. Eén van de belangrijkste conclusies is dat klimaatverandering tot ernstige gevolgen voor de voedselzekerheid zal leiden.

Honderden miljoenen mensen wereldwijd op de rand van extreme hongersnood door droogte, hitte, branden en overstromingen als gevolg van het opwarmen van de aarde

Voedselproductie en het klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Extreem weer zoals bijvoorbeeld hitte, droogte of juist wateroverlast zal volgens de IPCC vooral onze voedselproductie aantasten. Boeren en tuinders die in en met de natuur werken zullen als eerste getroffen worden wanneer er extreme droogte, hitte of overstromingen zich voor gaan doen. Daarom is het noodzaak dat we betrokken raken als christelijke gemeenschap, en dat doen sommige al, bij allerlei voedselzekerheid projecten. Zoals ons Corazon sowing seed programma. Het is gewoon noodzaak, nu er nog wat tijd is, de zaken goed voor te bereiden om onze mensen in gevarenzones, zoals in ontwikkelingslanden genoeg kennis te laten opdoen, zodat zij nu de juiste stappen kunnen zetten om problemen in de toekomst te voorkomen. We moeten de mensen bijbrengen hoe ze de bodem beter kunnen beheren, hoe ze waterkwaliteit- en beschikbaarheid van water onder controle kunnen krijgen, inzichten krijgen in de circulaire landbouw en hulp en allerlei ondersteuning kunnen vragen bij problemen die zich voor gaan doen tijdens extreme klimaatgerelateerde situaties.

We moeten zelf onze mensen leren omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, waar Corazon maar ook IPCC zo voor waarschuwen. Het is natuurlijk sowieso zeer belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar de lokale boeren en tuinders voorbereiden op wat komen gaat is nog belangrijker, omdat we directe problemen rond de wereldwijde voedselbeschikbaarheid kosten wat kost moeten zien te voorkomen.

Nederland kan als voorbeeld gaan fungeren

Corazon werkt al nauw samen met bedrijven en organisaties om zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen zijn. Maar omdat de Nederlandse land- en tuinbouw wereldwijd voorop loopt op gebied van productie van voedsel, heel innovatief en zo efficiënt in productie, zou deze sector zich in kunnen zetten voor de wereldwijde voedselzekerheid. Want wat de Nederlandse agrarische sector doet is ongeëvenaard. Wat zij hier op Nederlandse bodem per vierkante meter produceren kan enorm helpen om de wereldwijde voedselzekerheid gegarandeerd te krijgen. Nu is Corazon ook kritisch op onze agrarische sector als het gaat om schade aan bodem, water en biodiversiteit door een overheersende monocultuur, want er zijn veel negatieve aspecten aan de  productie van het Nederlandse voedsel, maar we zien, met oog op wat komen gaat ook zeer goede kanten aan het Nederlandse agrarische produceren.

Met die kennis, verbeterd op gebied van duurzaamheid en landbeheer, kunnen we zekerheid van voedsel garanderen overal op de aarde.

Er staat veel op het spel maar er is ook veel te winnen.  Corazon is daarom positief en vol vertrouwen om de samenwerking te kunnen realiseren van de Nederlandse duurzame agrarische sector en de Caritas van de kerk.  Als de overheid de juiste randvoorwaarden biedt op het gebied van financiering en beleid dan kunnen we met organisaties als Corazon en de Nederlandse boeren en producenten van allerlei agrarische aanverwante vergaande hulp aanbieden bij het opzetten van een betere productie van voedsel, waar ook op aarde. Én tegelijk de reductie van allerlei broeikasgassen zoals CO2, methaan, en lachgas bewerkstelligen. We zien ook kansen voor bijvoorbeeld het vastleggen van koolstof in gewassen en de bodem.

Leave a Reply