Skip to main content

Focus op de regionale economie kan boeren helpen. Meer producten zelf produceren, zonder van alles over de grens te moeten kopen. Geen kunstmest uit verre landen, geen veevoer uit de Amazone. Maar alles dichtbij geproduceerd.

En ook: niet voornamelijk produceren voor de export maar ook voor klanten in de regio.

Corazon bouwt mee aan korte keten met door het realiseren van Corazonland in Sint Annaland. Het kan een mooie voedseltuin worden waar waarvan de producten worden aangeboden aan lokale bedrijven, zorginstellingen, particulieren en overheid. Eigenlijk zal Corazonland een groot podium worden waar allerlei promotie over hoe we efficiënt en duurzaam ons toekomstige voedsel kunnen produceren. Voedsel uit eigen regio. We zien al veel van dit soort initiateven door heel Europa ontstaan. Mede omdat burgers en overheden steeds meer bewust worden hoe slecht ons huidige voedsel systeem functioneert. We zien het schijnbaar niet zo een twee drie maar de praktijk liegt er niet om.

Landbouw grond is on efficiënt in gezet voor ons voedsel.

We zien veel monocultuur, makkelijk voorde boer maar desastreus gebleken voor de bodem en de natuur. Het gebruik van eenzijdige gewassen teelt heeft er voor gezorgd dat boeren decennia lang enorme hoeveelheden aan kunst mest, pesticiden en onkruidbestrijdingsmiddelen hebben toegepast. Deze mix in combinatie met groot materieel gebruik heeft vernietigend gewerkt op de bodem en op het leven rond om de akkers. Daarbij zien we dat er ook een enorm areaal is gebruik voorde productie van veevoer. Meer dan de helft van ons beschikbaar agrarische land staat in dienst van dieren voeden. Daarbij word er ook enorm veel gevaarlijk gif gebruik en heeft het ons een abnormale hoeveelheid aan mest bezorgd welke weer voor andere problemen heeft gezorgd zoals het stikstof probleem.

De distributie is ook geheel scheef gegroeid en heeft enorme vernietigende werking gehad op ons ambachtelijke detailhandel .

iets waar we niet meer bij stil staan is de enorme kaalslag in onze winkelstraten. Er is bijna geen bakker, slager of groente boer te vinden op onze pleintjes, hoeken van starten of winkelstraten. Zo heeft de schaal vergroting in winkelketen concepten die ons voedsel aan de man brengt, samen met de boeren die voor deze grootwinkel ketens produceren een enorme boost gegeven aan de slechte voedsel productie. Met enorme gevolgen zoals grote aantallen burgers die chronisch ziek zijn geworden door fout voedsel. Ook het eerlijke verdelen van werk en inkomen is helemaal ontspoort. Waar we eerst nog een groot aantal mensen als zelfstandige ondernemers werkzaam hadden in onze voedsel distributie zijn nu de mensen bijna alleen nog magazijn beheerders en vakkenvullers. Die tegen een minimum loon vaak part time het werk verricht.

De lokale economie is kapot gegaan door ons huidige voedsel systeem.

Waar eerst de winkeliers de buurten opvrolijkte en sponsors waren van veel activiteiten doet nu een supermarkt dienst voor het verdelen van voedsel. Deze doen vaak niets extra’s voor hun buurt. Waardoor er in buurten steeds minder mogelijk word. Ook sluizen deze grote winkel ketens het geld linea recta de buurt uit naar banken elders en zorgen dat dit geld niet in de buurt blijft rouleren. Daarom zien we ook dat mensen niet meer echt kunne verdienen en dat hun koopkracht om echte belangrijke zaken te bekostigen. De koopkracht holt achteruit terwijl de rijkere steeds rijker worden.

 

Leave a Reply