Skip to main content

Corazon heeft in de zoektocht naar financiering voor Corazonland tot nu toe bij banken bot gevangen. De vraag die bij ons opkomt is waar gaat dan al dat geld heen? Corazonland zou toch makkelijk financieel ondersteuning moeten kunnen vinden in Nederland? We hebben een mooi plan, een leuk verdien model, goede cijfers en genoeg waarde. Wat houd de banken dan tegen om ook mee te investeren in zo een uniek concept? Het is ons een raadsel. Smoezen genoeg gehoord variërend van jullie zijn een stichting dat zien we niet zitten, geen kansrijk plan, geen echte waarde, te risico vol, te veel innovatief, te weinig innovatief , cijfers kloppen niet etc etc. gelukkig geloven wij er nog in maar voor de organisatie is het een gevaarlijke tijd. Ook voor meewerkende gezinnen. Het water stijgt aan de lippen in onze strijd tegen de opwarming van de aarde.

Waar gaat het eigenlijk over? Over geld oei daar praten we niet over! Corazon wel want het gaat hier over een bedrag dat gezien investering niet groter is dan een doorsnee kleine eengezinswoning. voor die waarde krijgen we een perceel van 1 hectare, grote voedsel productie, een woning , een kantoor, opslag en een boeren vers winkel ter beschikking. Maar de banken zien het niet zitten. Met verbazing kijken we als bestuur naar de stapel afwijzingen. Ook met een wee gevoel van oneerlijk behandeld met twee maten gemeten kijkend naar al de mooie regelingen en mogelijkheden die ze gebruiken om je te lokken een aanvraag in te dienen. Want termen zat gevonden op de websites van financiers die erop wijzen dat banken, fondsen en overheden ons zouden kunnen helpen. Doen we en aanvraag dan wijzen e ons telkens af . Allerlei argumenten moeten we aanhoren waarvan wij bewijzen dat ze geen hout snijden of gewoon niet kloppen. De telefoon hangen ze op wanneer het te heet onder de voeten word gewoon als we kritische vragen stellen. Nee stichting Corazon we investeren niet in U!

Waar zouden banken in investeren als ze ja zeggen tegen Corazon? 

Corazonland kan je het beste zien als lokaal innovatief ecosysteem , een commercieel opgezette samenwerking waar op gemeentelijk nivo duurzaamheid, voedsel en gezondheid centraal staat.  Samenwerkingen zoals in ecosystemen zijn noodzakelijk in de natuur . In de samenleving is het net zo, vind het bestuur van Corazon. Corazonland is samen werken met de natuur, het agrarisch land waarin de mens  de beheerder is. De mens is er de consument en is er ook de boer er zijn allerlei  (startende) bedrijven in de duurzaamheid en leefstijl coaching , speciaal zijn de activiteiten voor de biologische boeren, maar ook ruimte die onderzoekers krijgen, het podia voor deskundige en de ngo’s en natuurlijk de overheidsinstanties die ook een rol spelen op Corazonland. Corazonland is daarom de duurzaamste plek van Tholen te nomen waar dit alles samen komt om voor Tholen als een soort ecosysteem te werken wat meehelpt de verandering van de leefstijl, leefomgeving en gezondheid te krijgen. Corazonland is een voedsel hub waar de lokale boer en de lokale consument aan elkaar vinden. Voor Tholen is Corazonland een unieke en een belangrijke plek waar mensen op een natuurlijke wijze hulp vinden bij grote problemen. Verduurzaming , verandering van leefomgeving , verandering van leefstijl , kennis van duurzaam en gezond voedsel in relatie met de gezondheid. Op Corazonland kan je zelfs op natuurlijke wijze genezing vinden voor sommige welvaart ziekten. Voor dit alles zou de financiële sector toch oren voor moeten hebben?

Corazonland als een voorbeeld hoe je samen kan bouwen aan een betere duurzame leefomgeving

Duurzame leningen bij banken, duurzame fondsen bij semi overheden, duurzame criteria bij overheid financieringen. Alles staat bol van duurzaamheid bij het zoeken naar financiering. In de praktijk komt er voor Corazon weinig beschikbaar . Dit terwijl we nu al bijna tien jaar aan gesloten bezig zijn met vraagstukken en oplossing voor een beter klimaat. Ook met dit project waarbij echt vreemd vermogen nodig is om het te kunnen realiseren. Een koopwoning is duurder dan Corazonland. Maar op Corazon word naast een belangrijk doel nastreven ook veel geld verdiend. Dat is toch voor de samenleving de perfecte mix. De banken zien het toch anders.

De samenleving heeft heling nodig dat kan je door plaatsen van heling aan te bieden.

De samenleving word heel ziek gemaakt zonder dat we het door hebben. In Nederland zijn 10 miljoen mensen chronisch ziek geworden. De aarde zucht onder de vele extremen rond klimaat verandering. De biodiversiteit is enorm verslechterd en natuurlijke omgeving is er bijna niet te vinden in Nederland. Er is dus actie nodig en dat zijn niet alleen zonne modules er is meer nodig dan dat. De menen moeten geholpen worden uit deze negatieve spiraal te geraken voordat ze van de ene in de andere ellende terecht komen. Het komt er op neer dat we hulp moten bieden als Corazon aan het leven om te kunnen overleven in deze ratrace. Met Corazonland willen we waar het nodig is hulp bieden. Het bedoeld voor mensen die zich los willen maken van deze hen zeer ziekmakende egoïstische samenleving. Het draait alleen maar om geld. De mens is in de strijd om macht en monopoly positie van de mega grote bedrijven uitput en ongezond gemaakt. Net zoals ze gedaan hebben met de bodem. De hoofdreden daarvan is een huidige economie die niets meer is dan de een miljardair en dat ten kosten van de ander , het leven en de aarde . De aarde zelf  zij lijk op een vrouw in barensweeën dat dadelijk alleen maar ellende baart. Levensgevaarlijke situatie en zeker  voor hen die er niet echt de oorzaak van zijn.

Finnacieren van joy rijden in de hemel terwijl vele hun huis en haard, hun gezondheid op aarde aan het verliezen zijn

We hebben het niet door maar de banken financieren heel wat dromen van rijkere.  De zekerheid die rijkere kunnen bieden aan banken doet veel het benodigde geld hun richting uit gaan. Nog meer geld naar nog grotere projecten aan om daar mee hun dromen waar te maken. Is dat de bedoeling van onze economische systeem waar banken een cruciale rol in spelen? Nee geld zou voor een ieder beschikbaar moeten zijn. Zeker wanneer het gaat om de heling van mens en aarde. Corazon bedoeld dan niet nog een betere medische lichaam scan erbij of weer een reeks nieuwe medicijnen en therapieën die de mens niet echt genezen. Maar investeren in goede verdien modellen die de mens gezonder maakt en die zijn leefomgeving hersteld. Daar moet veel geld heen. Corazon ziet dat het nu veelal is om de rijkere rijker te kunnen maken. De armere krijgen niet omdat ze niet genoeg zekerheid bieden. Hun concepten en ideeën worden niet verdedigd door slimme deskundigen.

Hoe we  situatie kunnen veranderen is de vraag die Corazon wil beantwoorden met Corazonland.

Banken zouden dus ook in ons moeten investeren , wij die met een hart iets goeds willen neerzetten. Hun hulp is gewoon noodzakelijk omdat we met Corazon natuurlijk Corazonland wel goed willen neerzetten en degelijk financieel willen structureren om het ook daadwerkelijk kansrijk te maken voor de toekomst. Daarvoor is dus ook de financiële hulp uit de financiële sector of de overheid nodig maar ze financieren dit soort ideeën niet. Dit soort concepten zien we daarom ook maar druppel gewijs de samenleving binnendringen om hun hellende werk te doen. We zouden dan toch moeten kunnen verwachten dat juist zij die het geld beheren en ook hart hebben voor mensen een aarde het benodigde kapitaal beschikbaar zouden stellen. Maar ook die mensen zien we niet actief. Mensen met geld en invloed bedoelen wij, vooral in deze tijd. Want het is niet alleen maar Corazon maar ook in het algemeen dat initiatieven waar natuur , klimaat en gezondheid van mensen en het leven op Aarde centraal staan niet worden gehonoreerd dan allen met een zoet houdertje.

De natuurlijke wijze van leven word genegeerd door de financiële wereld ,  je word er geen miljardair mee

We zien in onze zoektocht naar financiering dat ze daar weinig tot geen geld voor beschikbaar stellen. Dat heel heel veel van het beschikbaar geld, en dat beheren ze,  ook niet word geïnvesteerd in het op natuurlijke wijze heel maken, gezond maken van de Aarde en mens en het leven. Ze zetten in op een hoog technologische wijze en niet op de gewoon eenvoudige natuurlijke wijze. Dit laatste is wat volgens Corazon het meest doeltreffend is. Deze natuurlijke heling en oplossing van de grote problemen als klimaat en gezondheid word gewoonweg over het hoofd gezien. Natuurlijk omdat er minder mee word verdiend door grote bedrijven . Het is ook heel wat minder spannend voor zij die wel van een gokje houden maar dan wel in eigen netwerk. Natuurlijk leven is gewoon minder spannend al is het heel wat doeltreffender. Want immers in zetten op technologische oplossingen maakt processen natuurlijk wel sneller maar eerlijker lijkt het wel alleen maar sneller achteruit te gaan met de aarde. Het gaat helemaal niet goed met de aarde, de natuur, het klimaat , de mensen en al het leven op aarde.

Conclusie is dat er met groot geld niet word aangestuurd op een natuurlijke wijze gezond en duurzaam maken 

We constateren dat inzetten op natuurlijk herstel helemaal geen issue is binnen het huidige beleid. Dat valt Corazon dus heel zwaar tegen.  eker nu we zelf geconfronteerd worden met de gevolgen van vertrouwen op de financiële sector terwijl ze je laten vallen als een baksteen. Want onder de sluier waarvan we een tipje konden oplichten zien we eigenlijk bijna geen middelen beschikbaar voor een natuurlijke aanpak van de problemen rond klimaat. Daarmee komen wij op de rand van de afgrond. Corazon heeft alles ingezet op Corazonland en de weg daarnaar toe heeft ons al heel wat investering gekost. Veel tijd en inspanning lijk nu voor iets te zijn door deze keuze van banken en de financiële sector. Dat daar gezinnen achter schuil gaan schijnt deze sector niet te deren.

Men kiest niet voor de echte oplossing

Kiest de overheid en de financiële sector eigenlijk zo helemaal niet voor een echte oplossing? De wetenschap is toch duidelijk s, samenwerken met de natuur is de enigste oplossing. We hebben zat aan technologische middelen om ons daarbij te helen. Meer geld generende technologie en technologische oplossingen zullen ons verder en verder in de problemen brengen. Weer meer innoveren weer meer opschalen om dan te ver markten en onbereikbaar te maken voor vele omdat het te duur is. De situatie van de huidige ongezonde leefomgeving zal dus niet veranderen eerder nog verergeren. Want veelal is het inzetten van geld op nog meer innovatie en nog meer de technologische kant van samenleven niets anders dan grof inzetten op een bedrijfsleven dat nog sneller, nog groter meer en meer van het zelfde kan gaan uitvoeren. Dat wiel is nu wel honderden keren uitgevonden. Het is tijd voor investeren in natuurlijk back to basic gezond en duurzaam leven.

Tunnel visie.

Het Nederlandse investeringsklimaat wordt beïnvloed door verschillende factoren, en de prioriteiten kunnen in de tijd veranderen afhankelijk van de economische, politieke en maatschappelijke omstandigheden. Er zijn echter enkele gebieden die over het algemeen als belangrijk worden beschouwd in het Nederlandse investeringsklimaat:

 1. Duurzaamheid en energietransitie: Nederland heeft een sterke focus op duurzaamheid en de overgang naar schone energie. Investeringen in hernieuwbare energiebronnen, energie-efficiëntie, circulaire economie en klimaatmaatregelen zijn daarom van groot belang.
 2. Innovatie en technologie: Nederland streeft naar een sterke kenniseconomie en bevordert investeringen in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Sectoren zoals high-tech, biotechnologie, IT, en digitale technologieën krijgen vaak prioriteit.
 3. Infrastructuur: Investeringen in infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen, havens en digitale infrastructuur, zijn belangrijk om de economische groei te stimuleren en de concurrentiepositie van Nederland te versterken.

nvesteren in de Nederlandse samenleving op het gebied van innovatie en technologie houdt in dat er middelen en inspanningen worden geleverd om de ontwikkeling en toepassing van nieuwe ideeën, technologieën en processen te bevorderen. Dit omvat onder andere:

 1. Onderzoek en ontwikkeling (O&O): Investeringen in O&O worden gedaan om nieuwe kennis en technologieën te genereren. Dit kan worden gedaan door financiering te verstrekken aan onderzoeksinstellingen, universiteiten en bedrijven die betrokken zijn bij technologische innovatie.
 2. Innovatie-ecosysteem: Het creëren en ondersteunen van een sterk innovatie-ecosysteem is belangrijk. Dit omvat het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstituten en overheidsinstanties. Incubators, accelerators en technologiehubs worden vaak opgezet om startende ondernemingen te ondersteunen en te bevorderen.
 3. Financiering en subsidies: Om innovatie te stimuleren, worden er verschillende financieringsmechanismen en subsidies beschikbaar gesteld. Dit omvat bijvoorbeeld subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, fiscale stimuleringsmaatregelen, investeringsfondsen en leningen voor innovatieve projecten.
 4. Digitalisering: Investeringen in digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, blockchain, big data en cybersecurity, zijn van groot belang. Dit omvat het stimuleren van digitalisering binnen bedrijven, overheden en de samenleving als geheel.
 5. Opleiding en vaardigheden: Investeringen in opleiding en het ontwikkelen van digitale vaardigheden zijn essentieel. Dit omvat het bieden van opleidingsprogramma’s, het bevorderen van technische en STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) en het aanpassen van het onderwijscurriculum aan de behoeften van de technologische industrie.
 6. Toegang tot kapitaal: Het vergemakkelijken van de toegang tot kapitaal voor innovatieve bedrijven is belangrijk. Dit omvat het stimuleren van durfkapitaal, investeringsfondsen en andere financieringsmogelijkheden voor startende ondernemingen en scale-ups.
 7. Publiek-private samenwerking: Samenwerking tussen publieke en private partijen is van cruciaal belang. Dit omvat het faciliteren van samenwerkingsverbanden, het delen van kennis en middelen, en het opzetten van gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten.

Deze investeringen zijn bedoeld om de concurrentiepositie van Nederland te versterken, economische groei te bevorderen, hoogwaardige banen te creëren en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken door middel van innovatie en technologische vooruitgang.

 1. Onderwijs en arbeidsmarkt: Het Nederlandse investeringsklimaat legt ook nadruk op investeringen in onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden van werknemers. Het waarborgen van een goed opgeleide beroepsbevolking en het bevorderen van een flexibele arbeidsmarkt zijn cruciaal voor het aantrekken van investeringen.
 2. Ondernemerschap en startups: Nederland heeft een bloeiend ecosysteem voor ondernemerschap en innovatieve startups. Het stimuleren van ondernemerschap, het verstrekken van financiering en het bieden van ondersteuning aan startups en scale-ups is een belangrijke prioriteit.

Het is echter belangrijk op te merken dat prioriteiten kunnen verschillen afhankelijk van de huidige economische en politieke omstandigheden, evenals overheidsbeleid en lange termijn doelstellingen.

Er zijn verschillende biologische innovatieve ecosystemen en benaderingen die kunnen bijdragen aan het verbeteren van het klimaat en het bevorderen van duurzaamheid. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Agroforestry: Agroforestry is een landbouwpraktijk waarbij bomen en gewassen samen worden geteeld op hetzelfde stuk land. Dit systeem biedt meerdere voordelen, zoals het vastleggen van koolstofdioxide (CO2) door bomen, het verbeteren van bodemvruchtbaarheid, het verminderen van watererosie en het bevorderen van biodiversiteit.
 2. Permacultuur: Permacultuur is een ontwerpsysteem dat streeft naar duurzame landbouw, waarbij ecosystemen worden nagebootst om efficiënt gebruik te maken van hulpbronnen. Door het integreren van verschillende plantensoorten, dieren en elementen zoals wateropvang en compostering, kan permacultuur helpen bij het herstellen van bodemgezondheid, het behoud van biodiversiteit en het verminderen van de ecologische voetafdruk.
 3. Stadslandbouw: Stadslandbouw omvat het verbouwen van voedsel in stedelijke omgevingen. Het kan plaatsvinden op daken, in verticale tuinen, gemeenschapstuinen en andere stedelijke groene ruimtes. Stadslandbouw helpt bij het verminderen van voedselkilometers, bevordert lokale voedselproductie en vergroot de toegang tot verse, gezonde voeding, terwijl ook de CO2-uitstoot door transport wordt verminderd.
 4. Aquaponics: Aquaponics is een systeem waarbij aquacultuur (het kweken van vissen) wordt gecombineerd met hydrocultuur (het kweken van planten zonder grond). Dit systeem maakt gebruik van symbiotische relaties tussen vissen, planten en bacteriën, waarbij afvalstoffen van de vissen worden omgezet in voedingsstoffen voor de planten. Aquaponics kan de efficiëntie van watergebruik verbeteren en het gebruik van chemische meststoffen verminderen.
 5. Biologische landbouw: Biologische landbouwpraktijken vermijden het gebruik van synthetische pesticiden en kunstmeststoffen, en leggen de nadruk op het behoud van bodemgezondheid en biodiversiteit. Door de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, organische stof vast te leggen en het gebruik van chemische inputs te verminderen, kan biologische landbouw helpen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het bevorderen van duurzame landbouw.

Deze benaderingen en ecosystemen dragen bij aan het verminderen van de impact op het klimaat, het behoud van biodiversiteit en het bevorderen van duurzaamheid in de landbouw- en voedselproductiesector. Ze benutten de kracht van biologische processen en de synergie tussen verschillende elementen in ecosystemen om positieve veranderingen te bewerkstelligen.

 

Leave a Reply