Skip to main content

Het weghalen van de CO2 uitstoot uit de atmosfeer in deze vorm en het dan vervolgens in diepe lagen van de aardbodem op te slaan is een grote fout die regeringen maken.

Hiermee zullen de overheden aangezet door bedrijven een nog grotere schade veroorzaken dan wat ze nu al aangericht hebben met hun abnormale gebruik en onttrekking van aardse grondstoffen uit de koolstof kringloop.

CO kostbaarste bouwstenen op aarde

CO2 deeltjes zijn onderschatte kostbare bouwstenen die je niet zomaar permanent weg kan halen uit de koolstof kringloop om die weg te stoppen voor onbepaalde tijd. Dat is deze belangrijke koolstof ongebruikt en nutteloos in de aardbodem parkeren. Die CO 2 deeltjes behoren weer op natuurlijke wijze in de aardse koolstof kringloop terecht te komen. Alleen zo kunnen ze weer terug recyclen naar nuttige stoffen voor de aarde als planten, bomen, dieren, biomassa, olie, gassen en steenkool. Deze laatst genoemde brandstoffen worden zwaar onderschat wat betreft functie. De aarde heeft zelf namelijk brandstof nodig. Het help gesteente en andere vaste stoffen makkelijker te verbranden zodra het weer terug kan komen in het magma om vervolgens weer terug te keren via bv vulkanische uitstoot als CO2 in de atmosfeer. Zodat het hele verhaal weer op nieuw kan beginnen. Recyclen is heel gewoon op aarde.

De koolstof  recycling van de aarde is koolstof en zuurstof beschikbaar houden voor het leven en de bouw van allerlei levende wezens op aarde zoals wij Mensen.Ook wij zijn uit koolstof gebouwd. Vervolgens  bouwen we ons lichaam verder uit via het eten van allerlei koolstoffen, nl die in planten en dieren zitten. Deze worden ook weer gebouwd  door uit de atmosfeer CO2 te halen. Kortom CO2 is misschien wel de belangrijkste bouwstof die het leven op aarde beschikbaar heeft.

Alles op Aarde heeft met elkaar te maken en zeker een stof CO2 kan je niet missen. Je moet er natuurlijk niet te veel van in de atmosfeer hebben zoals nu met het opwarmen van de aarde maar je moet het zeker niet zomaar wegstoppen ergens zodat het niet meer te gebruiken is.

CO2 als verdienmodel

Als je als overheid op deze wijze schakels uit de koolstof kringloop er uit haalt dan help je mee en geef je toestemming de kringloop deels af te breken en zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Op deze wijze CO2 opslaan lijkt dan wel een makkelijke weg en is voor enkele een goed verdienmodel. Want er zit ongeveer in 2020 415 PPM in de atmosfeer en dat is eigenlijk een 100 PPM te veel (315 ppm is 1950 waarde). Dat houd in dat er een beschikbaar omzet potentieel in de atmosfeer zit van een goede 700 GT CO2 voorraad. Die maar door enkele spelers eruit gehaald zal kunnen worden. Dit verdien model kan wel eens  de voornaamste drijfveer zijn om CO2 zo uit de lucht te halen.

Maar er zijn andere natuurlijke en betere methoden voor handen die sneller, goedkoper, efficiënter en zo goed werken dat het zonder extra schade aan de Aarde aan te richten eenvoudig is uit te voeren.

Carbon farming; Geef de boeren de kans ons te helpen!

De boeren in Nederland en andere landen beheren een enorm areaal aan land dat er voor gemaakt is om als opslag van CO2 in en op de bodem te dienen. De bodem functioneert als een koolstof putje, een spons voor CO2 door via planten, struiken en bomen de bodem vol te stoppen met enorme veel CO2 per hectare! Al het leven in en op de bodem leeft en groeit van die natuurlijke afgifte van CO2 door het groen . Alleen al de Nederlandse bodem kan enkele miljoenen tonnen co2 per jaar vastleggen zonder grote moeite. Als regering, die de boer al op de nek heeft, kan zo een paar vliegen slaan in een klap door de Nederlandse boer extra te stimuleren Carbon farming technieken toe te passen en zo tiental miljoenen ton co2 per jaar op te slaan. Wereldwijd gaat het hier om vele tientallen GTons per jaar. De kosten hiervan zullen ook nog eens veel lager liggen dan bij een ongezond onnatuurlijk technische opslag zoals de regeringen nu willen inzetten als paardenmiddel.

Alle landen staan startklaar

De Nederlandse regering en andere landen zowel in de EU als daar buiten willen op grote schaal CO2 gaan opvangen direct vanuit de schoorsteen van veel grote industrieën en fabrieken om die vervolgens op te slaan in gasvelden onder de Oceanen.Ze staan te popelen deze techniek in te zetten.

SDE++ heeft miljarden per jaar klaar staan

Opslag van het broeikasgas C02 in lege gasvelden diep in de bodem van de Noordzee is één van de mogelijkheden maar duur. Ze word ook vanuit de SDE+ en later dit jaar de SDE++ gefinancierd. Totaal zal het rond de 9 Miljard voor 2020 zijn en waarvan een aanzienlijk deel beschikbaar is voor CO2 opslag. De SDE+  regelingen zijn er om zo afspraken over vermindering van de C02-uitstoot te kunnen halen.

Naast de SDE++ zijn er nog andere subsidies zoals in de vorm van EIA en MIA belasting voordelen en budgetten vanuit de EU beschikbaar.

Kosten bij de gewone consument, overheid en burger

Wij bij stichting Corazon noemen het terug tanken en een lapmiddel wat de kosten dubbel, zelfs driedubbel bij de consumenten zal neerleggen. Als ergste is dat men ook nog eens gewoon door kan gaan met olie, kolen en gas omdat het geen CO2 meer uitstoot als men het zo direct bij de schoorsteen opvangt. Dit betaald de consument cq Burgers eerst als CO2, in de vorm van brandstof en energie moet inkopen. Dan is de burger gebruiker en dus de uitstoot veroorzaker waaraan men ook moet gaan meebetalen als een boete om de oplossingen in het algemeen te betalen. Dan moet men kosten maken om zelf wel energie zuinig te gaan moeten leven,wonen en werken om vervolgens. Om dan ook weer extra mee te betalen om de co2 uit de lucht te laten halen door de bedrijven die het nutteloos gaan opslaan in de lege gasvelden. Overigens slimme bedrijven die het als eerste aan de consument verkochte  als energie of brandstof.

Leave a Reply