Skip to main content

Wereldwijd verandert het aardse klimaat. Ook in Nederland merken we een enorme verandering. De winters zoals we die gewend zijn, lijken al jaren tot het verleden te horen. De warmere dagen van de lente beginnen weken eerder en de hitte van de zomer duurt tot ver in oktober. Natuurlijk voor ons hier in het beschermde Nederland met hoge dijken zijn het merendeels van de dagen behaaglijk met mild en warm weer. Maar we moeten toch op een of andere manier inzien dat het niet klopt? Wereldwijd word het steeds warmer. Jaar na jaar is er sprake van oplopende temperaturen. En wat betekent dat voor een land onder zeeniveau? Overal zien we extreem natuurgeweld. Wat ook opmerkelijk is dat het tempo waarin de temperaturen oplopen zeer hoog is. De laatste decennia wordt record na record verbroken.Verschillende metingen wijzen op een abnormale afwijking van temperaturen in de lucht, op land en in de zee.

Vanuit de overheden, aangevoerd door de UN, zijn er heel veel initiatieven ontstaan om structureel en intensief toezicht te kunnen houden op het klimaat op aarde. Want wat is er aan de hand ? Het monitoring van de overheden op aarde heeft mensen een duidelijk inzicht gegeven dat er daadwerkelijk wat aan de hand is. Atmosfeer, zee, landtemperatuur en allerlei andere vitale systemen op aarde zijn intensief in de gaten gehouden en in kaart gebracht. Al die gegevens hebben een goed beeld opgeleverd, waar mensen verder mee aan de slag kunnen. De conclusie uit haast alle onderzoeken is dat er een zeer versnelde temperatuurstijging plaatsvindt op aarde! Er is sprake van een temperatuursverhoging van rond de 1 graden in de laatste honderd jaar, wat zeer verontrustend is. Op sommige plaatsen loopt dat zelfs op met een gemiddelde stijging van meer dan 10 graden. Waar van de meeste stijging percentage plaatsvond in de laatste 50 jaar. Volgens de onderzoekers zal het tempo waarin de aarde opwarmt de komende decennia alleen maar toenemen.

Smeltende ijskappen en gletsjers

In het Noordpoolgebied voltrekt de opwarming zich in een sneller tempo dan in andere regio’s. Daar zijn soms temperatuur verschillend met 20 graden gemeten vergelijkbaar met eerder jaren. 20 graden hoger! Het oppervlak aan zeeijs in het Noordpoolgebied bereikte zelfs een laagterecord en was aan het einde van de zomer in september 2012  zo drastisch afgenomen dat het de helft minder was in oppervlakte als de jaren tachtig. waargenomen. Het tempo waarin de ijskap van Groenland smelt, is sinds de jaren negentig meermalen verdubbeld. De zomer 1985 was net zoveel als de winter in 2013.

Bijvoorbeeld alleen al de gletsjers in de Alpen hebben sinds 1850 ongeveer twee derde van hun volume verloren. Deze trends zullen volgens de voorspellingen doorzetten.

De zeespiegelniveaus stijgen wereldwijd en daarmee het ook het risico VAN kust overstromingen tijdens zware stormen. Als Nederland heeft dat ernstige gevolgen. De wereldgemiddelde zeespiegel is in de laatste eeuw elk jaar gestegen soms zelfs tot een meter op sommige plaatsen op aarde. De voorspellingen over tijd en hoogte variëren sterk van elkaar en men durft daarom ook geen echte uitspraak te doen. Wie heeft er gelijk? Is een belangrijke vraag die wij hier in Nederland kunnen stellen, wie heeft gelijk. Maar ondanks dat de zeespiegelstijging elk jaar weer hoger zal zijn dan in de vorige jaren kan men geen duidelijke hoogte aan geven. Waardoor wij in Nederland maar ook elders waar het gevaarlijk wonen is geen echte maatregelen kunnen nemen als die nodig blijken te zijn de komenden tien, twintig jaren.

 Bedreiging van gebieden en soorten

Veel studies zien veranderingen in gebieden plaats vinden en de eigenschappen van planten en dieren daarin levend. Sommige gebieden worden droger andere weer natter. Planten bloeien bijvoorbeeld eerder in het jaar, ook fyto- en zoöplankton in zoetwater. Van andere planten en dieren verschuift het verspreidingsgebied naar het noorden of bergopwaarts naarmate hun habitat warmer wordt. Omdat het migratietempo van veel soorten achterblijft bij de snelheid waarmee het klimaat verandert, worden zij in de toekomst mogelijk met uitsterven bedreigd.

(data: GISS: NASA Goddard Institute for Space Studies GISS; NCDC: NOAA National Climate Data Center; CRU: Hadley Center/ Climate Research Unit UK;RSS: data from Remote Sensing Systems; UAH: University of Alabama at Huntsville)

Leave a Reply