Skip to main content

Het nieuwe IPCC rapport voor 2023 is uitgebracht met een persconferentie in het Zwitserse Interlaken. De blik die wij zien in de ogen van de mensen uit het bestuur van de IPCC organisatie lijkt er een van groeiende machteloosheid. De IPCC lijkt een beetje op de roepende profeet in de woestijn: te weinig mensen die er naar luisteren en handelen! 

De hebzuchtigheid van de rijkeren groeit net zo hard als de CO2 uitstoot die daar mee is gemoeid. Beide groeien abnormaal rap, terwijl ze toch o.a. door het IPCC nadrukkelijk gewaarschuwd worden voor het gevaar ervan. Natuurlijk vinden hun waarschuwingen en bevindingen wel ingang in sommige lagen van het menselijke Aards dagelijks bestuur maar de echte machthebbers die voor en achter de schermen werken, lijken de waarschuwingen van het IPCC gewoon weer naast zich neer te leggen. De CO2 uitstoot groeit en groeit. Terwijl ook de rampen gerelateerd aan het veranderen van het klimaat er niet om liegen. Jaarlijks zien we ook de aantallen slachtoffers stijgen: doden, gewonden en getroffenen als wel ook de materiele schade aan mensen hun huizen en goederen. Vele miljoenen mensen op de loop voor de gevolgen van het klimaat. Maar zoals de IPCC rapporten laten zien, stijgt de CO2 uitstoot gewoon door, zonder dat er echt maatregelen genomen worden.

Veel woorden weinig daden

Er wordt natuurlijk wel heel veel gesproken over klimaat maatregelen. Nu zien we dat weer rond een nieuw IPCC rapport en einde jaar zien we natuurlijk de volksverhuizing van allerlei regering leider naar de jaarlijkse klimaat top. En we zien wereldwijd allerlei grote en kleine projecten opgestart worden, zoals ook ons eigen Corazonland van stichting Corazon als bijdrage. Maar wat we met zijn alle maar niet willen inzien is dat onze regeringen, en met name de leiders ervan, geen echte vuist willen maken naar de echte vervuilers. Ze laten ze te veel met rust. Dat geld ook hun houding naar sommige ontwikkelde en onderontwikkelingslanden die gewoon niet duurzaam verder willen ontwikkelen maar in blijven zetten op gebruik van fossiele brandstoffen.  Zij alle doodleuk steeds meer fossiele grondstoffen gebruiken om hun enorme lust naar economische groei te ondersteunen.

Wat zou de echte boodschap aan deze soort regering leiders moeten zijn?

IPCC zou moeten communiceren dat de regering en de lokale overheden mensen in hun gelederen hebben die onder de enorme invloedsferen staan van de multinationaals staan! Weg met alle corruptie, het omkopen en de belangen verstrengeling van politici en ambtenaren! IPCC laat ons nu zien dat we eigenlijk klaar zijn de klus te klaren maar geeft aan dat de daadkrachtige uitvoering ervan uitblijft. Corazon ziet dat daar de oorzaak te vinden is in belangen verstrengeling. Dat de IPCC daar veel te weinig over communiceert in de rapporten. Vele van de regering leiders lopen gewoon in geheim aan de leiband van de boosdoeners, de grote bedrijven. Daardoor kunnen die  veroorzakers nummer uno gewoon hun gang mogen blijven gaan zonder enige tegenwerking van de overheden. We zien zelf heel brutaal een visa versa via subsidie en vergunning ondersteuning.

Lobyisten doen hun werk effectief en doeltreffend

Als voorbeeld hier in Nederland zien we bedrijven gelijk Shell, en bedrijven in infrastructuur, bouw, Agri business, olie & energie, transport en de voedsel industrie zoals UNILEVER  hele nauwe verwantschap hebben met met onze regering en overheden. Want zoeken zij daar eigenlijk te doen? Corazon denk er alleen de bestuursmacht te zien want daarmee heb je vooral heel veel geld beschikbaar ende potentie veel geld te verdienen ? En zo lopen we als gemeenschap dus een klimaat ramp in van ongekende schaal. Wat moeten we doen met al die mensen in en rond onze overheid, politieke partijen , oppositie en het kabinet die of wel openlijk ofwel geheim belangen hebben in bedrijven die de oorzaak zijn van onze problemen. Bedrijven die daar niet weg te slaan zijn en waarvan wij weten dat we die niet om ons heen willen hebben in deze klimaatcrisis tijden. We benodigde ook te horen van het IPCC dat we daar alleen maar echte onafhankelijke bestuurders op die plekken nodig hebben welke op basis van het IPCC rapport de kennis zullen gaan omzetten in daden zonder te kijken of het wel in het straatje past van de multinationaals.

Leave a Reply