Skip to main content

Wist u dat planten ook CO 2 opnemen via hu wortels? Niet alleen via de bladeren maar ook de CO2 die we in de grond vinden word dor planten gebruik als voeding. Zo kan de plant extra co2 opnemen e omzetten in vezels en allerlei andere stoffen zoals suikers.

Corazon doet een onderzoek naar CO2 opname door natuurlijke elementen zoals planten. Jaarlijks word er van alle CO2 uitstoot maar liefst 56% direct opgenomen door de natuur. Vandaar dat Corazon aandringt op een andere, duurzamere en betere agrarische sector omdat die de natuurlijke en beste capaciteit heeft om die 56% wat de natuur nu opneemt aan CO2 veel verder weet uit te bouwen. Daarnaast kan de samenleving met een veel snellere en sterkere reductie van CO2 uitstoot door het gebruik schonere energie en productie methode te gebruiken gelijk ook de uitstoot verminderen waardoor we op een bepaald punt in tijd meer CO2 opnemen via de natuur dan wat we met zijn alle als samenleving uitstoten aan CO2.

Corazon wil dat we planten gaan helpen meer co2 op te kunnen nemen als een strategie in dit traject

We zien al deze ontwikkeling al enige decennia nou in de tuinderskassen. Met name de Tomaten , Paprika en Komkommers doen het er goed op. Zelfs zo goed dat we sinds ze CO2 zijn toe gaan voegen de opbrengsten per m2 sterk hebben zien toe nemen. Zo sterk zelfs dat we spreken over verdubbeling per m2 aan opbrengst door CO2 extra toe te voegen. Voor die tijd had men 25 kilo per m2 nu zit men aan meer dan het dubbele, 75 kg per m2. Naast CO2 zijn natuurlijk ook andere factoren van belang maar we kunnen stellen dat CO 2 toevoegen toch wel echt de grootste factor voor die verdubbeling van de opbrengst is. Volgens Corazon is het nu de kunst om ook zoveel mogelijk in de buitenteelt die ontwikkeling te zien krijgen.

Corazon wil dat daar extra op ingezet word.

We hebben wat onderzoekjes lopen omdat we signalen krijgen dat het ook in de openlucht kan. De toediening is dan anders dan we in kassen zien maar het schijnt wel te werken als we planten in de volle grond helpen met extra CO2. Of daar ook de opbrengsten zullen verdubbelen weten we niet maar dat het planten sneller er mee zullen groeien weten we wel. We willen een aantal pilot opstarten en zoeken partners hiervoor. Interesse? neem dan contact op met Corazon. www.corazon.nu

Leave a Reply