Skip to main content

Landbouwakkoord: is er wel rekening gehouden met biologische boeren of scheert overheid alles over één kam?

De afgelopen maanden heeft onze overheid ontzettend veel energie en tijd geïnvesteerd in het zogenaamde landbouwakkoord. Wat ons betreft zou de biologische landbouw een ‘status aparte’ moeten krijgen in het landbouw akkoord, omdat het de voorloper is van wat heet de duurzame landbouwsector. Wat inhoudt dat deze bio tak ontzien dient te worden wat betreft stikstofbeleid. Duurzame landbouw is een mega wapen tegen de opwarming van de aarde! De boeren op de huidige on duurzame wijze is een enorme mede veroorzaker van de opwarmen van de aarde. De sector moet zeer rap kunnen verduurzamen om de strijd tegen de opwarming van de aarde te kunnen winnen. Het diepploegen, kunstmest gebruik, kaalslag landschap, monocultuur en vooral het veroorzaken van verlies van biodiversiteit in bodem en rond de agrarische percelen moet dus stoppen. Dit ligt allemaal op bordje van de huidige agrarische sector , het landbouw akkoord met het nieuw stikstof beleid is er een voorloper van. De biologische landbouw veroorzaakt of geeft deze problemen niet omdat het met wat slecht is voor mens, land en dier afgerekend heeft. Daarom zou het van de zotte zijn om dit soort bedrijven die op veel punten hoog scoren gelijk te zetten wat betreft te nemen maatregelen tegen stikstof uitstoot.

De bio boer heeft een duidelijke voorbeeld rol in de toekomstige landbouw

Er is een duidelijke rol weggelegd voor de paar enkelingen die wel overgestapt zijn naar biologische landbouw. Deze dienen eigenlijk extra beloond te worden via overheid beleid. Daarom is Corazon tegen algemene maatregelen die , wat ons betreft allen maar op de gangbare landbouw praktijk gericht moet zijn. Maar we zien helaas ook dat er geen rekening genoeg word houden met de biologische landbouw. Gelukkig zijn er allerlei organisaties bezig de landbouwakkoord teksten goed door te nemen. Ook met behulp van onderzoeksinstituten om bepaalde voorstellen die in de tekst staan goed voor boeren door te berekenen. Daarmee moet ook duidelijker worden dat de bio boer juist ontzien moet gaan worden.  Omdat ze minder belast dan andere. Vanuit de landbouworganisaties is er overigens algemeen het bezwaar dat er wel heel veel van de landbouw gevraagd wordt en de overheid er te weinig tegenover zet is er nog geen echt akkoord op het concept.

Biologische pionier bedrijven blijven beschermen bij stikstofbeleid!

Als de overheid in algemene zin voet bij stuk houd , en dat ziet er naar uit dan is het zaak dat bio  boeren ontzien worden. daar moeten we ons sterk voor maken. Deze vraag ligt overigens al langer bij politiek en beleidsmakers om meer aandacht voor biologische bedrijven die hebben gepionierd over te stappen naar duurzame productie  maar nu ook in de knel dreigen te komen door het nieuwe stikstofbeleid. De Tweede Kamer heeft er in enkele moties ook om gevraagd. Binnenkort wordt de openstelling waar naar verwachting 3.000 bedrijven het aanbod krijgen om hun bedrijf tegen 120 procent van de waarde te verkopen.

(Artikel met dank aan Biohuis en Ekoland)

Leave a Reply