Skip to main content

Roundup is levens gevaarlijk voor het leven en toch blijven boeren het inzetten. Christenlijke belangen groepen en politieke partijen knijpen nog veel te veel hun oogjes dicht als het gaat om mistanden in het gebruik van gevaarlijk gif rondom ons voedsel.

 

Dat christenen en met name belang hebbende als boeren , consumenten, winkeliers, betrokken organisaties en politiek actieve leden van onze kerken de oogjes toeknepen blijf ons bij Corazon een raadsel. Ook nu ze gewoon met onze meer weerloze broeders en zusters en hun kroos verder gaan in de 3e wereldlanden.

Er zijn sterke aanwijzingen dat het onkruidbestrijdingsmiddel kanker, Alzheimer en Parkinson veroorzaakt bij mensen. Vooral bij mensen die er veel mee werken. Over de schadelijkheid van glyfosaat voor de gezondheid en het milieu is veel wetenschappelijke discussie. De stof staat bij de Wereldgezondheidsorganisatie te boek als dat het het bodemleven aantast. En dat het dus ook ziekte als Alzheimer, Parikison en kanker veroorzaakt.

De Europese Commissie heeft al een verbod aangekondigd en staat het gebruik ervan toe tot eind 2022. Wat betreft de roep van christelijke belangen groepen en christelijke politieke partijen over dit preparaat zijn volgens stichting Corazon altijd beneden de maat geweest, en nog steeds! We blijven wachten totdat het echt daadwerkelijk verboden word en dan gaan we wel over tot actie, mits de overheid het ons dus dwingend voorschrijft. Maar dat het dood en ziekte veroorzaakt schijnt niet door te dringen. We hebben dan ook, zonder het de achterban Roundup sterk af te raden er niet gebruik van te maken, het door de vingers gezien. Dit natuurlijk onder het mom van onze CDA, de boeren bedrijven, voedselzekerheid en onze nationale export positie van “‘onze”‘ Nederlandse boeren.

Dat menig Opa en Oma , Vader en Moeder, Broer en Zus of andere naaste die altijd trouw kerkleden nu de psalmen niet meer weten te zingen is tot nu aan toe geen belang geweest in onze uiting tegen dit soort gif.

Als christen had men gelijk, toen men van hogere hand aangaf dat er iets niet goed zit met Roundup, geen risico meer mogen nemen. Nu zijn we te laat en hebben we door toedoen van  de bijna de gehele voedsel keten jaren lang wereldwijd miljoenen mensen achter slot en grendel gesloten omdat ze verward zijn. Dat is toch een groot kwaad om op deze manier met boeren je geld te verdienen.

Bij Corazon vragen wij ons af hoe het kan dat de christenen die verantwoordelijk voor de schepping zijn hun ogen blijven toeknijpen en de zgn ziektes bij mensen en dieren blijven aanvaarden als een aanvaardbaar feit dat niet opweegt tegen de opbrengsten. Daarom gaat er nu al weer geluiden dat ze gewoon opnieuw gaan kijken of de onkruidbestrijder na het EU verbod toch daarna nog onder voorwaarde mag worden gebruikt. Dat is afhankelijk van een nieuwe risicobeoordeling. Onder meer Nederland en Frankrijk voeren deze nieuwe beoordeling uit. Niet de minste belanghebbende in deze.

Christenen behoren zich in te zetten voor het gehele leven

De christenen in de politiek en belangen groepen behoren nu aan te tonen dat we niet gaan zitten wachten op een Europese besluitvorming, maar nu steeds meer duidelijker word wat de schade is we zelf het ‘goede voorbeeld’ moeten gaan geven. Dat betekend dat het goedje Roundup nooit meer gebruik mag worden, zeker door christelijke boeren. De mensen, zoals de werknemers in de agrarische sector moeten toch een veilige en gezonde werkomgeving hebben, Zegt Richard Lanser van stichting Corazon.  Dat christenen dit nog verhandelen, gebruiken en laten gebruiken is onverantwoordelijk en zelfs onacceptabel. Ook consumenten zouden daar mee op moeten kunnen controleren. Wat eten we nu eigenlijk. Dat is zeer moeilijk te achterhalen omdat op de verpakking en bij inkoop niets daarvan bekend is. Zo weten wij via de Corazonbox. We zullen onze leveranciers hier op blijven bevragen.

 

Bayer is de uitbater van Roundup en toont begrip maar doet alsof het allemaal wel meevalt

De bedenker ervan is Bayer, ze laten ons via nieuwe oogst weten dat ze begrip hebben voor partijen die zich er nu wel druk om maken zoals vakbonden in belang van boeren. Ze vinden overigens nog wel dat boeren en tuinders het middel heel hard nodig hebben om voedsel te produceren, en dus dat de Eu het niet moet verbieden.

Het Duitse chemieconcern  Bayer heeft overigens altijd vol gehouden dat hun Roundup, de super onkruidverdelger zeer veilig is. Ze hebben volgens hun onvoldoende wetenschappelijk bewijs gevonden dat het middel kanker veroorzaakt. Wel heeft Bayer besloten vanaf 2023 geen producten met glyfosaat meer te verkopen aan particulieren in de Verenigde Staten. Mede omdat daar de eisen voor schade vergoeding toren hoog kunnen uitpakken.

Bayer heeft met de schikking allang schuld bekend over Roundup

In Amerika waren er tienduizenden Amerikanen die allerlei klachten hadden ingediend omdat het middel kanker zou veroorzaken. Bayer heeft eigenlijk al schuld bekend omdat ze met zo’n 96.000 zaken een schikking hebben getroffen, iets wat het bedrijf miljarden heeft gekost, en iets wat een bedrijf als dit nooit zou doen als er geen kern van waarheid in zit. Dus Bayer weet wat Roundup doet met mensen.

Dat christenen en met name belang hebbende als boeren , consumenten, winkeliers, betrokken organisaties en politiek actieve leden van onze kerken de oogjes toeknepen blijf ons bij Corazon een raadsel. Ook nu ze gewoon met onze meer weerloze broeders en zusters en hun kroos verder gaan in de 3e wereldlanden.

(bron osteo.nl) Uit onderzoek van Milieudefensie en Friends of the Earth Europe in achttien Europese landen blijkt dat mensen het gif glyfosaat in hun lichaam hebben. Bij vijf van de acht Nederlandse proefpersonen zijn resten van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in de urine gevonden. Van alle Europese deelnemers is vierenveertig procent positief getest op de aanwezigheid van glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) test niet op de aanwezigheid van dit gif op groente en fruit. Milieudefensie pleit voor meer onderzoek en meer controle op dit veelgebruikte middel. In totaal zijn er 182 urinemonsters onderzocht.

“Deze onderzoeksresultaten tonen aan dat het gif glyfosaat haar weg vindt naar de burgers, terwijl we niet precies weten hoe de gifresten in het lichaam van de mensen terecht komen, of wat dat betekent voor de volksgezondheid. Wetenschappers veronderstellen dat schadelijke effecten voor de mens zullen optreden bij herhaalde of langdurige blootstelling, zelfs bij hele lage concentraties van dit middel in het menselijk lichaam.

Leave a Reply