Skip to main content

Nederland is een welvarend land, misschien wel het welvarendste land in Europa en daarmee in de wereld. Nederland, lang beschouwd als een toonbeeld van stabiliteit en traditie, staat eigenlijk voor een cruciaal keerpunt in zijn geschiedenis.

De afgelopen decennia zijn onze iconische ‘heilige huisjes’ van het land aan het omvallen. We zien het niet zo een twee drie . Maar pijlers van onze samenleving zoals de christelijke kerk die hoge normen een waarden bracht, het koningshuis die stabiel mee regeerde en fungeerde als extra controlerende en verbindende macht in onze regering , ons welzijn en gezondheidssysteem staat onder druk en bezwijk aan de enorme hoeveelheid zieken mensen, scholing is door te grote diversiteit in de samenleving met grote veranderingen van normen waarden niet meer goed te garanderen, rechtstaat laat steeds meer klasse justitie zien waar de rijkere wegkomt met onrecht en d armere gestraft word voor rechtdoen,  justitie en politie steeds meer grip verliezen op de samenleving en de boven wereld steeds meer met de onderwereld vermengt raakt.

Tijd van het herstel van onze “‘heilige huisjes”‘ voordat we het tipping point bereiken

De samenleving benodigd dus nu anno 2023 te worden bekeken met een zeer kritisch groot oog. Klimaat verandering, schade aan mens en natuur, bestuursmacht verschuiving van staat en kerk naar mega bedrijven maken dit een tijdperk van veel te snel veranderende maatschappelijke normen en waarden die negatief staan tegen over die normen en waarden van vroeger. De bevolking van Nederland lijkt in 2023 geen mens meer maar consument, werknemers cq gastarbeider om de mega bedrijven hun postie te doen versterken. Er vallen steeds meer mensen buiten de boot door deze ratrace die de huidige economy draaiend houd.

De Nederlander vervreemd en word steeds meer ontevreden

Groeiende macht van de “‘koele ongeïnteresseerden mega bedrijven en hun invloed op onze samenleving, bestuur en economie maakt dat Nederlanders veel meer ontevredenheid zijn. Hun woede of apathisch gedrag wraakt zich vaak op elkaar en op de falende landsregering. Nederland moet via christelijke kerken en andere organisaties dieper gaan  afdalen zoekende naar de eigen fundamenten. Zodat we weer gaan bouwen aan onze eigen identiteit en daarin onze huidige rol in de samenleving weer opnieuw gaan uitvoeren naar onze opdracht.

Twee belangrijke pijlers van onze samenleving ,de regering en de rol van het koningshuis daarin en de belangrijke rol van de christelijke kerken functioneren niet goed.

Met de staat van deze twee hoofdpijlers vallen of staan de andere pijlers van onze samenleving. Omdat ze als eerste de normen en waarden bepalen en als tweede die in wetten en beleid kunnen vastleggen. De uitvoering van deze hogere normen en waarden liggen dan in de andere pijlers zoals ons recht systeem, welzijn en gezondheidzorg, scholing, politie en justitie e.d. Maar neem nu de regering eens goed onder de loep.  Zeer onstabiel geworden en daardoor kampend met grote moeilijke problemen die ze niet op weet te lossen. Ze lijken verstrikt te zijn. De afgelopen jaren is er veel te doen geweest in onze regering. het was een komen en gaan van corrumperende en falende politici. Bekende oude politieke partijen zijn bijna weggevaagd van het toneel. CDA, PVDA. De midden en kleine partijtjes van toen zijn  nu met bijna zelfde aantal keizers de grootste in Nederland VVD,  D66 en groen links. Partijen die ondanks een beperkt aantal zetels toch kunnen regeren. Daarbij komt de opkomst van veel afgesplitste rechtse partijen welke een reactie is op de huidige sterk veranderde bevolking. Qua samenstelling maar ook qua de benodigde normen en waarden. Daarmee is ons land al jaren onbestuurbaar gebleken, een politieke arena die sterk versplinterd is, onkundig en waar andere actoren dan bv de oude krachten zoals de christelijke normen en waarden brengende vervangen zijn door economische bepalende factoren en steeds meer en meer invloed hebben op ons land. We kunnen nu oprecht zeggen dat het grote geld ons Nederlanders regeert ipv de liefde voor het land, de cultuur en de mensen .

De tijd van verandering lijk aan staande met de komst van Omtzigt als onafhankelijk kamerlid die de zaken weet te benoemen

We zien gelukkig dat het tijd gekeerd kan worden door mensen als Omtzigt, die nog niet zo lang gelden maar al te graag opzij gezet werd door eigen CDA partijgenoten en de tegenstanders van onze hoge normen en waarde die we vinden bij VVD en D66. We kijken dan ook met argus ogen naar de komende jaren wat de tegenstanders en medestanders van Omtzigt gaan doen en wat Pieter zelf allemaal van plan is om de regering weer op de rails te krijgen. Het enigste wat wij bij Corazon missen is dat NSC , de partij van Pieter Omtzigt duidelijke signalen afgeeft dat hij daarbij de twee factoren die ons land in het verleden stabiel wist te houden weer de noodzakelijke een rol zal geven. Nu is de kerk moeilijker te integreren omdat staat en kerk gescheiden zijn maar NSC kan door inzet en het betrokken maken van veel meer christenen de kerk als ware in de regering trekken. Pieter als voorbeeld met zijn hoge normen en waarden laat zien hoe een christen politiek behoort te drijven.  Ook mis ik , en ik denk dat NSC dit erg onderschat wat de belangrijke rol was en kan zijn van ons koningshuis! Dat is een andere groot orgaan binnen onze regering.

Laten we het koningshuis eens onder de loep nemen als extra regering partner voor de Nederlandse bevolking, een derde controlerende macht orgaan.

Het Nederlandse koningshuis behoort tot onze regering. Het is officieel een belangrijk onderdeel van de constitutionele monarchie. Dit word allemaal geregeld in de Nederlandse grondwet. Als constitutionele monarchie heeft Nederland koning Willem Alexander als staatshoofd. Zijn invloed op de regering is meer en meer ingedamd en beperkt. Ondanks zijn kennis van zaken en zijn grote betrokkenheid en liefde voor Nederland en het Nederlandse volk. De koning is tevens ook zeer geliefd door de Nederlanders. Maar werkelijke politieke macht ligt niet bij de koning maar bij de gekozen volksvertegenwoordiging en de regering.

Corazon zou willen zien dat de koning weer een belangrijke rol krijgt in het bestuur van onze regering

Omdat het koningshuis betrokken is bij het volk en het land, omdat zij een sterke band hebben , sterker dan menig ander in ons land en omdat het koningshuis als organisatie een enorme kennis van zaken in huis heeft is het veel wijzer als regering de koning weer een sterkere rol te geven in het dagelijks bestuur die zij zouden moeten hebben volgens de wet. Om het koningshuis die sterkere rol toe te kennen als een actief controlerend orgaan binnen de Nederlandse regering, zouden wij enkele stappen kunnen worden overwegen:

  1. De koning die veel intensiever samenwerkt met de regering en het parlement: Het is van groot belang dat het koningshuis zich meer inzet voor een nauwere samenwerking met de regering en het parlement en hun rol als een controlerend, adviserend orgaan dat de democratische principes en waarden van Nederland kent en respecteert.
  2. Maak de bestuurlijke rol van de koning duidelijker : De rol van de koning als staatshoofd moet in de grondwet en andere relevante wetten worden verduidelijkt. Bv dat de koning een betere controlerende taak mag uitvoeren en via een controle systeem kan laten ingrijpen via rechtelijke macht. Bedoeld om bv macht overname, grote fraude en misstanden tegen te kunnen gaan. Daarnaast moet duidelijk zijn dat de koning de regering blijvend adviseert en niet actief kan en mag interveniëren in politieke besluitvorming.
  3. De konings moet zijn rol weer krijgen bij Kabinetsformaties: De koning kan een veel grotere rol spelen bij de kabinetsformatie. Zo kunnen we voorkomen dat belangen verstrengeling zoals we zagen bij de vorige formatie plaats kan vinden.  De koning kan actief betrokken zijn bij het aanwijzen van informateurs en het bevorderen van het hele proces van formatie.
  4. De koning kan een belangrijke rol spelen door publieke Consultaties: De koning kan regelmatig publieke consultaties houden om de zorgen en prioriteiten van de Nederlanders te begrijpen. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om de politieke agenda in Den Haag te beïnvloeden.
  5. De koning als een soort ombudsman: Het koningshuis kan fungeren als een ombudsman voor de burgers, waarbij zij klachten en zorgen van het publiek serieus nemen en doorgeven aan de relevante autoriteiten.
  6. De koning als onze symbolische vertegenwoordiger: De koning kan voor ons de vertegenwoordiger zijn bieden bij nationale en internationale gebeurtenissen om de eenheid en identiteit van het land te benadrukken.
  7. De koning en koningin kunnen zich sterker focussen op maatschappelijke kwesties: Het koningshuis kan zich veel meer richten op maatschappelijke kwesties zoals armoedebestrijding, onderwijs en milieu problemen, en projecten en initiatieven ondersteunen die het algemeen welzijn bevorderen.

Het versterken van de rol van het koningshuis als vertegenwoordigend, controlerend en adviserend orgaan binnen de regering zou natuurlijk geheel moeten plaatsvinden binnen de grenzen van de bestaande constitutionele en democratische structuren. Het doel is om Nederland beter te besturen. Dit is te bereiken door hun kennis waarde, hun representatieve en symbolische functies als land veel effectiever weten te benutten. Dit met als enig doel om het welzijn en de belangen van heel de bevolking te bevorderen, terwijl de formele politieke besluitvorming in handen blijft van de gekozen volksvertegenwoordiging en de regering.

Leave a Reply