Skip to main content

Er zijn microplastics gevonden in de placenta’s van ongeboren baby’s

Wij zijn al jaren ernstig verontrust over de blijvende productie van steeds weer nieuw plastic materiaal, terwijl er al zoveel in omloop is wat gerecycled kan worden. We zien dan ook microplastic steeds meer opduiken in allerlei levende wezens, waaronder nu zelfs de baarmoeder.

De impact op de gezondheid is nu nog onbekend, maar wetenschappers zeggen dat deeltjes langdurige schade kunnen gaan veroorzaken aan de mens. Microplastische deeltjes zijn nu voor het eerst aangetroffen in de placenta’s van ongeboren baby’s, wat volgens de onderzoekers “een punt van grote zorg” is.

De gezondheidseffecten van microplastics in het lichaam zijn nog niet echt goed bekend. Maar het is aannemelijk dat ze op de lange termijn schade zouden kunnen veroorzaken zoals bijvoorbeeld het ontwikkelende immuunsysteem van de foetus zou kunnen verstoren. De deeltjes zijn waarschijnlijk door de moeders uiteindelijk geconsumeerd of ingeademd. De deeltjes werden gevonden in de placenta’s van vier gezonde vrouwen die normale zwangerschappen en geboorten hadden.

De microplastics werden gedetecteerd aan zowel de foetus zijde als aan de moederzijde van de placenta en in het werd gevonden in het membraan waarin de foetus zich ontwikkelt. Er werden een tiental plastic deeltjes gevonden. Slechts ongeveer 4% van elke placenta werd echter geanalyseerd, wat suggereert dat het totale aantal microplastics veel hoger zou kunnen zijn.

Alle geanalyseerde deeltjes waren plastic dat blauw, rood, oranje of roze was gekleurd en de deeltjes waren alle afkomstig van verpakkingen, verf of cosmetica en producten voor de persoonlijke verzorging. De microplastics waren meestal 10 micron groot (0,01 mm), wat betekent dat ze klein genoeg zijn om ze via de bloedbaan te kunnen vervoerd. De deeltjes zijn hoog waarschijnlijk dus in het lichaam van de baby’s terechtgekomen, maar de onderzoekers konden dit nog niet goed beoordelen.

In de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Environment International , concludeerden de onderzoekers: dat er vanwege de cruciale rol van placenta bij het ondersteunen van de ontwikkeling van de foetus ,de aanwezigheid van mogelijk schadelijke plastic deeltjes een kwestie van grote bezorgdheid is. En dat de wetenschap verdere studies moeten uitvoeren om te beoordelen of de aanwezigheid van deze microplastics een immuun reacties kan veroorzaken of kan leiden tot het vrijkomen van giftige verontreinigingen, wat kan leiden tot schade bij zo een klein mensje. De hoeveelheid is dan voor een volwassen weinig maar voor zo een klein mensje in wording sterk boven het toelaatbare .

De mogelijke negatieve effecten van microplastics op kleine mensjes, foetussen zijn onder meer een verminderde groei van de foetus. De deeltjes werden niet gevonden in placenta’s van twee andere vrouwen in de studie, wat het resultaat kan zijn dat deze vrouwen en hele andere levensstijl erop na houden en producten die plastic bevatten niet gebruiken, aldus de wetenschappers.

Vervuiling door microplastics heeft elk deel van de planeet bereikt. Het is al bekend dat volwassen mensen de kleine deeltjes via voedsel, water en lucht kunnen binnenkrijgen.

Hun effect op het lichaam is te onbekend, maar wetenschappers zeggen dat het dringend nodig is om het probleem goed te inventariseren en te beoordelen, vooral bij zuigelingen. In oktober hebben wetenschappers onthuld dat baby’s die flesvoeding in plastic flessen krijgen, miljoenen deeltjes per dag inslikken . In 2019 rapporteerden onderzoekers de ontdekking van luchtvervuilingsdeeltjes aan de foetale kant van de placenta , wat aangeeft dat ongeboren baby’s ook worden blootgesteld aan de vuile lucht die wordt geproduceerd door motorverkeer en verbranding van fossiele brandstoffen.

De Italiaanse onderzoekers gebruikten een plasticvrij protocol om de baby’s ter wereld te brengen om besmetting van de placenta’s te voorkomen. Verloskundigen en verloskundigen gebruikten katoenen handschoenen om de vrouwen te helpen bij de bevalling en er werden alleen katoenen handdoeken gebruikt in de verloskamer.

Andrew Shennan, hoogleraar verloskunde aan King’s College London, vertelde de Daily Mail dat het geruststellend was dat de baby’s in de studie normale geboorten hadden, maar “het is duidelijk beter is om geen vreemde lichamen binnen te hebben terwijl de baby zich ontwikkelt in de baarmoeder, en dat is dus wel het geval”.

Elizabeth Salter Green, van Chem Trust, een liefdadigheidsinstelling voor chemicaliën, zei: “Baby’s worden vervuild geboren. De studie ernaar is minimaal , maar wat we nu weten markeert niettemin een zeer zorgwekkende ontwikkeling.

Een afzonderlijke recente studie toonde aan dat nanodeeltjes van plastic die door zwangere laboratoriumratten werden ingeademd, werden gedetecteerd in de lever, longen, hart, nieren en hersenen van hun foetussen.

(Bron Guardian UK)

Leave a Reply