Skip to main content

Corazon vraagt zich deze week af of Urgenda niet acte de présence maakt om Rutte een plezier te doen . Het op aanvraag van Urgenda deze week gesprekken  aan te gaan vind Corazon toch gezien timing meer op een actie lijken om Rutte op te poetsen. Rutte wil verder regeren als Minister President maar wist zich zelf, met een leugen en actie om opponent Omtzigt weg te krijgen, buitenspel te zetten.

Corazon ziet dat we nu, na de zoveelste poging van VVD en Rutte te rekken, we gewoon in een collectieve hypnose zitten wat ons doet vergeten wat de VVD doet met ons en de politiek in Den Haag. Rekken zodat we het ons niet meer kunnen ´herinneren maakt dat Rutte niet hoeft te vertrekken. Zoals het nu gaat is duidelijk de meerderheid het allang weer vergeten te zijn wat er gebeurd is rond onder ander de toeslag affaire en Pieter Omtzigt functie elders. Deze gesprekken met Urgenda lijken ook de suggestie te wekken dat ook Minnesma zich niets meer weet te herinneren hoe onbetrouwbaar die Rutte en de VVD wel is. Waarom doet ze moeite daarmee in gesprek te willen vraagt Corazon zich af? De kans is toch levensgroot dat dit VVD met Rutte , de organisatie Urgenda en de samenleving toezeggingen doet die zij zeker niet vrijwillig zullen gaan nakomen.

Eerder was al een heel ambitieus klimaat plan gemaakt om minimaal 49% CO2 uitstoot te reduceren , zelfs 55 % hebben we voorbij zien komen maar zal men dit nakomen?

Kijk naar bijvoorbeeld de mensen in Groningen? Kijk hoe de VVD via Wibes , op aandringen van de christelijke coalitie partners, wibes .breed met de mond beleed om de knip open te trekken. Maar in de praktijk zien die mensen weinig van die belofte. Maar de VVD zich schijnbaar nu niet meer goed herinnerd wat men onder druk toen heeft toegezegd. Het uitvoeren ervan stagneert en er word hellemaal niet zo gecompenseerd zoals men enkele jaren geleden toezegde aan de door aardbevingen gedupeerde mensen in Groningen.

Het is een blijft op zand bouwen met VVD en Rutte.

Corazon blijft waarschuwen, ook Urgenda dat je met Rutte en VVD die aan de touwtjes van het poppetje Rutte trekt je als Nederland in duisternis tast en je op drijfzand beweegt. De vruchten van de afgelopen tijden liegen er niet om. We moeten het herkennen! Het op deze manier werken in de politiek met allerlei belangen verstrengelingen en zich maar niet te hoeven houden aan regels , wetten en afspraken zal ons verschrikkelijk in de problemen brengen. De mentaliteit van Rutte en VVD heeft zich zo diep geworteld in onze politieke arena met verleidingen, belangen verstrengeling en stroperigheid , en dat zie je in de CDA ook nu  na de memo van Omtzigt , de kamer en rond de kamer de belangen van derden veel sterker zijn dan we vermoeden. Pieter Omtzigt heeft daar een tipje van de sluier van opgelicht. Het bevreemd Corazon daarom des te meer dat Minnesma bij Rutte is geweest. Ze geeft hem eigenlijk de kans via haar en Urgenda zich voor de camera uit te laten als een zeer positief man over haar klimaat plannen.

Wil Minnesma echt me haar plannen aan de slag ?Dat gaat niet meer met VVD en Rutte, we zien het schijnbaar niet meer duidelijk .Want Rutte moet weg! En hij is zo goed als weg,  mits we hem zo blijven steunen zoals Minnesma doet met haar bezoekje nu op dit moment. Negeren zou beter zijn voor het land en voor het klimaat.

Leave a Reply