Skip to main content

Bij Corazon willen we een blik werpen op de fenomenen rechts en links ook wel bekend als het westen en oosten. En hoe dat een climax krijg via migratie, geweld uitbarstingen, wanbestuur en de opwarming van de aarde. Laten we eerst benoemen hoe aan zowel links en rechts zijde het allerlei christenen zijn die de kar daar trekken zodat de samenleving elkaar in de haren kan vliegen. Verdeeld als ze zijn. Hier bij deze katholiek christelijke redactie zien we dat met lede ogen aan. 

Wat links en recht betreft er komen veel overeenkomsten bovendrijven bij deze linkse en rechtse clubjes, partijtjes en groepjes. Ze lijken toch duidelijker zichtbaarder een en het zelfde te dienen! Nu met het klimaat debacle worden de tegenstelling, maar ook de overeenkomsten nog duidelijker en ze hebben duidelijke verbanden. De een versterkt de ander en beide leiden ze ons eigenlijk tot een het zelfde. Het onderwerpen en ontchristelijken van de Nederlandse bevolking!

Samen een vuurtje opstoken

Zowel links en rechts zien we in de samenleving samen het vuurtje doen oplaaien. Er heerst nu zoveel verdeeldheid in deze samenleving, wantrouwen groeit zeer snel, de groei van de kloof tussen de steeds groeiende groep armere en de steeds kleiner worden groep extreem rijkere word groter. Er is veel meer harder geweld , meer ellende en verharding in de samenleving. We zien de christelijke leefregels die we  gewoon zijn als  liefde voor God en Zijn kerk, eerlijk delen, fair trade, rentmeesterschap , gastvrijheid en bovenal vrijheid in het algemeen naar een diepte punt gaan in dit land. Nu net als we eigenlijk deze levensstijl met hoge normen en waarden nodig hebben als het gaat om bereid zijn op te offeren , op te geven om een gigantisch probleem als opwarming tegen te kunnen gaan, zien we het tegenovergestelde. Want de samenleving moet op alle levels in de bevolking een bekering doorgaan. Zodat we de samenleving aan kunnen sturen op een weg naar een duurzame vrije samenleving. Maar de samenleving gaat nu onder regie van links en rechts een kant op dat steeds opstandiger is met een wil dat naar gezag niet meer wil luisteren. De christelijke partijen zijn te klein geworden om nog van betekenis te zijn.

Corazon wil wat over links, dat tegen over rechts staat , zeggen . 

We zien bij links veel mensen die zich schijnbaar niet meer thuis voelden bij Jezus en trekken naar Marx met zijn socialistische leringen. Wel graag samen in commune , samen delen , ieder even veel maar zonder God en Zijn gebod blijk dat in de praktijk dus helemaal niet te werken. De ontwikkeling in China is een mooi voorbeeld hiervan. De uitwassen en wetteloosheid hier schieten dan ook op als paddenstoelen in de samenleving uit de grond terwijl in het oosten de harde hand al een tijdje orde op zaken houd. Iets waarbij een strengere overheid  met veel politie machtsvertoon nu hier ook aan de slag moet. Dit komt omdat links hier in “‘hun westen”‘ te keer gaat zonder dat wij christenen dat willen zien . Daarbij gebruiken ze nu goodwill kwekers als onder ander de problemen rond klimaat om daar zielen mee te winnen.

Oostelijk links en hun “‘het westen”‘

Maar Corazon ziet in dit klimaat verhaal dat hun “‘het westen”‘ zeer stevige stappen wil zetten naar een verduurzaming en reductie van de CO2 uitstoot. Maar we horen links hier niets zeggen hoe hun “‘Oosten”‘ veel te veel productie naar zich heeft toe getrokken, zo een CO2 vrijstaten hebben gecreëerd. We zien nu geen reacties als het gaat over de enorme CO2 uitstoot van hun oosterse broederen?  Want dat oosten heeft ons hier in Nederland , EU en in de USA al ver overtroffen in het klimaat verhaal. Nogmaals met linkse hulp in Parijs  mogen deze linkse oosterlingen met hun rechtse trekjes extreem veel door groeien volgens het Parijs akkoord. Dit terwijl het zgn westen, wat eigenlijk het christelijke deel in de wereld is zich wel weet te verplichten sterk te reduceren. Hun ware gezicht word dus zichtbaar, het gaat hen niet om uitstoot maar om macht.

Dan hebben we ook nog het rechts tegen over links nog. 

Corazon ziet dat recht een voor ons onbegrijpelijke blinde reactie uitvoert. En we zien dat rechts op dit moment in hun woede ook niets moeten hebben van Jezus. We zien rechts als het gaat om alle klimaat doelstellingen ze stellig zijn en durven te zeggen dat het een leugen is van links over de opwarming van de aarde. Voor Corazon is dit ongelooflijk om te horen,  we denken alleen al om de 40 + graden in de laatste zomers die we al vele malen hier in Nederland hebben gehad als bewijs. Het is bij rechts nu ineens allemaal een leugen omdat het door links word gebruik grip te krijgen op de samenleving. Rechts verkondigen dat dan ook vurig bij hun groeiende achterban. Een achterban dat overigens is gegroeid en gevoed juist vanuit die ontstane diversiteit en ontevredenheid in de bevolking van steden die mede door de socialist en kapitalist is ontstaan. Mensen zijn door linkse partijen in overgrote getallen in Nederlandse steen terecht gekomen maar wel op de vraag van hun kapitaal beluste bedrijven die ze nu op hen beurt rechts aan het helpen zijn om zelf als bedrijven met hun CO2 uitstoot in het zadel te kunnen blijven. Kortom rechts en links maken zich samen op de restjes christelijke samenleving te ontwrichten. Rechts moet dus het opknappen om alles zo veel mogelijk als business als usual door te kunnen laten gaan in Nederland en de EU. Links moet juist zorgen dat alles tegen gewerkt word en zo eigenlijk meehelpt alles te verhuizen naar de in Parijs gecreëerde CO2 vrijstaat China. Dat nog steeds een onderdrukkende Goddeloze linkse anti christelijke socialistische totalitaire staat is .

Denk niet recht denk niet links maar in de kleur van je hart!

Laat Corazon nu eens voor altijd rechts en links, oost en west , dat gelijk op Chineese yin en yan denken loskoppelen van al onze eigen mensen door te zeggen dat dit alles niets anders is dan wie krijgt het geld en daarmee de macht over de Aarde? Zo kan men de spelletjes over de ruggen van onze mensen , van christenen spelen die eigenlijk gewoon niet rechts of links maar in eenheid, harmonie en boven al in liefde met God en met elkaar in een veilige en schone schepping willen leven. Maar wie houd dit tegen?

Laat Corazon nog wat over de (lauwe) christenen zeggen

Dat het christelijke Nederland uit handen is gegeven door de christenen zelf heeft in diepste wezen te maken met hun verdeeldheid en hun eigen lauwheid. Bij God is het of we dienen God of we dienen het kwaad. De eg is smal en daarop is er geen samenwerking met het kwaad, er is tussen zwart en wit, goed of kwaad niets dan alleen vijandigheid. Daarom is de enigste reden dat christenen de keuze maken voor allerlei verschillende kerken die niet samenwerken. Daarnaast de gelijkvormigheid met de wereld door in de samenleving wel mee te functioneren maar dan als het even kan niet in de naam van jezus mee te werken maar onder andere vlaggen, mede in politiek. Wat de ware ondergang tot nu toe geweest van het christendom in Nederland! Want het waren de christenen, en ze zijn het nu nog, die zowel in linkse als rechtse politieke partijen de kar aan het trekken zijn. elkaar tegenwerkend waardoor aan God vijandige machten de samenleving kunnen ontwrichten!

Een christen leeft , kiest en werkt christelijk en niet anders!

Corazon laat weten dat je als christen alleen maar christelijk kiest. En dat dus ook alleen maar werkt en verkozen kan worden in een christelijke partij! Voor de eenheid en de grootheid van Jezus!  Dan zou God door ons heen kunnen gaan zorgen dat onze Nederlandse christelijke samenleving als een onbreekbaar snoer zou zijn waar christenen de regering zijn. maar nu is het , en jullie weten wat de Vader daar van gezegd heeft; een gezin dat tegen elkaar strijd houd geen stand…..het is gedoemd!

Leave a Reply