Skip to main content

Afgelopen week is in Amsterdam een bijeenkomst geweest van diplomaten die in Nederland werkzaam zijn voorde landen waar ze van oorsprong vandaan komen. De zogenaamde court Diplomatic. Tijdens het diner heeft onze koning Willem Alexander een toespraak gehouden waar hij ook duidelijk maakte dat het klimaat een prioriteit moet gaan krijgen in het handelen van de afgevaardigde diplomaten. Want het klimaat veranderd snel en sneller. Iedereen moet gaan inzien dat het opwarmen van de aarde  als een van de grootste gevaren voor de mensheid gezien moet worden. Dit bewust zien wij bij Corazon bij een overgroot deel van onze samenleving, zeker in de hoogste bestuur rangen nog steeds niet voldoende gegroeid.

Hier een citaat uit de toespraak;

Ik  zou nog vele andere crises kunnen noemen.

Maar vanavond wil ik ook de andere kant benadrukken. Wanneer de druk van een crisis toeneemt en door iedereen wordt gevoeld, bevordert dat ook een gevoel van urgentie.                                                                                                                            Dan merken we vaak dat we in staat zijn om eensgezind te handelen. Misschien te laat, misschien te langzaam en te aarzelend. Maar we kunnen samen tegenslag overwinnen.                                                                                                                                Een voorbeeld is de manier waarop de COVID-19-pandemie uiteindelijk onder controle is gebracht. Maar ik denk ook aan het high sea treaty dat eerder dit jaar is overeengekomen. Een wereldwijde overeenkomst om het zeeleven te beschermen en te herstellen.

Ik hoop dat we ook het vermogen kunnen vinden om een ​​impuls te geven aan de strijd tegen klimaatverandering. De snelle opkomst van duurzame energiebronnen is bemoedigend. Staat u mij deze kleine uiting van nationale trots toe: Nederland staat op de tweede plaats na Australië wat betreft de opwekking van zonne-energie per hoofd van de bevolking. Iedereen die weet hoe veranderlijk het weer in dit land is, kan dat moeilijk geloven. Maar het is waar.

Zou het niet geweldig zijn als deze avond een kleine bijdrage levert aan oplossingen? Om dat te helpen realiseren, hebben we een speciale groep mensen uitgenodigd: wetenschappers en wetenschappers op gebieden die internationaal van groot belang zijn. Klimaat, gezondheid, water, landbouw, natuur en economie, maar ook recht en filosofie. En kunstmatige intelligentie, een wetenschapsgebied dat een verregaande impact heeft op ons leven en dat zowel risico’s en ethische dilemma’s als kansen met zich meebrengt. Wetenschappers en geleerden dragen een zware verantwoordelijkheid. Ze helpen ons om onszelf en de wereld om ons heen beter te begrijpen. En zij zijn onze gidsen op weg naar een betere toekomst. Maar ze moeten wel in vrijheid en veiligheid hun werk kunnen doen! Daarom is deze avond ook een eerbetoon aan academische vrijheid en onafhankelijkheid van kritische geesten wereldwijd! Er zijn dus genoeg inspirerende onderwerpen om met je tafelgenoten over te praten.

.

Stichting Corazon is voorstander van de monarchie. Als eerste onze eigen hemels koninkrijk waar Jezus de grote koning is en andere koningen met hem mee regeren. Corazon is dus ook een monarchistische organisatie, koninklijk .Als tweede onze koning hier in Nederland , Willem Alexander . Corazon ziet in hem , zijn familie en zijn gehele koninklijke staf een van de belangrijkste bewakers van onze Nederlandse samenleving. Corazon weet dat zij christelijk zijn , oecumenisch ingesteld. We zien ook dat in de andere monarchieën op aarde, er zijn er niet zo veel meer, de welvaart best hoog is. Dat de burgers van die landen in redelijke vrijheid en vrede kunnen leven. Ze doen het dus niet slecht. Daarin tegen in landen waar de monarchieën ooit zijn afgezet en waar mensen gekozen worden als leiders zien we dat dit niet altijd het geval is. Bij Corazon geloven wij dat het beter is dat God onze koningen en leiders kiest en bv niet met slinkse trucjes de machtige bedrijven kiezen wij ons regeert. Nogmaals het is veel beter dat meerdere machten in een land de controle uit kunnen oefenen op ons dagelijks bestuur.  Dus laten we extra waakzaam zijn als christenen dat een extra controle voor dit land zoals ons koningshuis met Willen Alexnader aan het hoofd niet word afgebroken. Zijn en hun kennis van zaken mbt dit land is zeer hoogwaardig en unieke te noemen. Wij wensen hem veel geloof in God, wijsheid , moed en kracht toe!

Leave a Reply