Skip to main content

De opwarming van de aarde levert enorme aantallen zieken en doden mensen op, de zgn klimaat slachtoffers. Terwijl we eigenlijk nog maar aan het begin staan van de opwarming. Althans aan het prille begin om CO2 te reduceren. De hoeveelheid mensen die in 2022 direct slachtoffer zijn geworden, doden en zieken lopen in de tientallen miljoenen.

Precieze cijfers en inzichten zijn er niet. Maar we weten dat alleen in Nederland er de afgelopen aanhoudende hitte golven duizenden mensen extra zijn gestorven. Dat er veel mensen sterven zonder de oorzaak te weten, vreemde virussen die allerlei ontstekingen veroorzaken waar dokters geen raadsel mee weten. Wereldwijd is het niet anders. Er waren waren in 2022 heel wat rampen. De bosbranden, de overstromingen , de stormen en hitte golven leveren direct doden en gewonden. Maar in nasleep van de hitte komt droogte en komt honger waar mensen door ondervoeding verzwakken en uiteindelijk bij minste en geringste dood gaan. Bij extreme langdurige wateroverlast komen onhygiënisch situaties en daaruit vort onderschatte aantallen doden en zieken mensen.

Oorlog en conflicten door opwarmen van de aarde

De volksverhuizingen hebben ook al vele slachtoffers gemaakt. Mensen  die onderweg naar een beteer bestemming zijn maken van alles mee. Dit zijn duidelijke verbanden met conflicten.  Vele stammen strijden wakkeren aan in gebieden waar de woestijn oprukt en nomaden op zoek naar vers gewas in gebieden komen waar boeren zich hebben gevestigd. Samen gaan ze de strijd met elkaar aan waar enorm veel doden vallen.  Oorlog en allerlei conflicten direct als gevolg van de opwarming van de aarde,  we denken aan de Arabische lente en de jaren lange naweeën. Dan zijn we net uit de Covid maar als voorbeeld hoe de verwarming van ons leefgebied ook de verschuiving van ziektes veroorzakende organismes op het geweten heeft. Ze verhuizen mee of kunnen nu overleven waar eerst dat onmogelijk was door bv lange winters. Ook hier in Nederland vallen daardoor steeds meer slachtoffers zonder dat onze dokters weten wat nu precies de oorzaak van hun dood was.

Er dus nu extra speciale aandacht nodig voor dit gevaar van klimaat verandering

Tijdens deze COP 27 word er vanuit het IPCC wel aanbevolen dat we ons als gemeenschap meer moeten gaan richten op dit probleem. Nu hebben leiders en onderhandelaars er veel te weinig oog voor de doden. Ze focussen zich veel te veel op hoe de transitie op de economie gaat drukken. Daarom gebeurd er eerlijk gezegd ook niets wat reductie betreft. Nieuwe prioriteit moet vanaf nu liggen op het voorkomen van maar boven al het onvermijdelijke en dat is hoe gaan we de slachtoffers het best kunnen opvangen. Niet in compensatie in geld zoals we nu zien met het 100 miljard klimaat fonds , als mosterd na de maaltijd maar met het daadwerkelijk reden van levens die gevaar lopen.

Als het er nu al in 2022 vele tientallen miljoenen zijn die slachtoffer zijn geworden hoeveel worden het er dan in 2032?

We kunnen er rekening mee houden zo aan het beging van dit klimaat probleem , omdat het er nu al vele tientallen miljoenen mensen zijn, dat we in 2032 een veelvoud aan slachtoffers zullen gaan zien vallen. Mede ook omdat we ook geen reductie van CO2 uitstoot zien maar juist een flinke toename.  Dus er staat ons niet veel meer te doen om al die slachtoffer te voorkomen dan olie en kolen te verbieden per direct. Want dus de zekerheid dat de rampen zullen toenemen zoals ook de wetenschap ons duidelijk maakt zal de aantal slachtoffer ook toenemen. Dat weegt totaal niet tegen over de wist die men maakt met olie en kolen. Dus het is nu op COP 27 ons daar direct op te gaan richten Zodat we sneller de komende jaren over gaan op algeheel verbod van kolen en olie verbranding. Hoe de regeringen zich moeten gaan voorbereidingen om te zorgen dat mensen niet met vele tientallen miljoenen omkomen is aan de deskundigen. Zij moeten gehoord worden.

Leave a Reply