Skip to main content

Nederland als land onder de zee spiegel organiseert een grote digitale klimaat top. Digitaal omdat Covid ons als organiserend land sterk beperkt om samen te komen zoals we gewend zijn van de verenigde naties. Normaal zouden er in den Haag een bruisend event zijn waar duizenden mensen samenkomen om te praten met veel afgevaardigde van alle regeringen van de wereld over de staat van het klimaat. Nu is het virtueel bijeenkomen om te praten over klimaat aanpassingen, Climate adaptation. Als een land dat grotendeels onder de zee spiegel ligt is zo een climate adapotion top organiseren een thuis wedstrijd. We zijn op aarde het land met de meeste kennis in huis als het gaat om waterhuishouding en bescherming tegen zeespiegel stijging. Nederland is een school voorbeeld hoe landen , samenlevingen om kunnen gaan met het komend gevaar van de opwarming van de aarde. De gevaren komen met zekerheid omdat we op koers zitten van een temperatuur stijging van 3 graden. Wat inhoud dat veel steden aan kust gebieden verloren zullen gaan. ook het westelijk deel van Nederland.

Met onze maatregelen tegen de stijging van de zeespiegel zijn we een mooi voorbeeld wat adaptatie betekend. Aanpassen aan natuur gevaar, we denken dan aan de afsluitdijk in het hoge noorden van het land en de stormvloed kering in het zuidwesten van het land daarmee heeft Nederland zich aangepast, adaptatie aan wat de toekomst brengen zou. Als land zijn we dan nu wel goed beveiligd tegen de stijging van de zee spiegel maar zijn we dat nog veder deze eeuw? Want het blijft  opletten omdat bij 3 graden temperatuur stijging we ook een zeespiegel stijging van 3 meter kunnen verwachten tegen de einde van deze eeuw. Nederland vecht al eeuwen voor haar bestaan tegen de zee maar nu de opwarming van de aarde verkeerd dreigt te lopen is een zee spiegel tegen het einde van de eeuw van 3 meter hoog desastreus voor het westen van het land. Dat is een verschrikkelijk uitzicht op de toekomst voor een Nederland aan het begin van 2100. Zo zijn er veel samenlevinge op aarde die direct gevaar lopen door de opwarming van de aarde. Het tij moet gekeerd worden nog voor 2050 zodat de stijging tegen 2100 mee zal gaan vallen en maximaal 1 meter is zodat het westelijk deel van ons land niet toch, na zo lang gevecht moet worden afgegeven aan de zee .

Delta’s meest getroffen gebieden op aarde door de zee spiegelstijging

Ook in andere delen van de aarde zijn er landen die net als Nederland een DELTA zijn of een delta hebben , een samenkomst van vele rivieren die van uit de bergen naar een punt in zee stromen. Plaatsen op aarde die veel mensen hebben aangetrokken omdat het land er zeer vruchtbaar is. Nederland is een dichtbevolkt land dei nu gevaar lopen door zeespeigelstijging. Natuurlijke delta’s heb je ook , daar waar bijna geen mensen wonen ook die lopen ook gevaar omdat vanaf zee de werking van de golven de delta kan veranderen. Golven kunnen, zeker tijdens een storm, zo krachtig zijn dat ze strand en duin makkelijk wegslaan. Of zo een delta natuurlijk standhoudt tegen de golfwerking, hangt af van de hoogte van de zeespiegelstijging  maar we gaan uit dat deze gebieden verloren gaan door de opwarming van de aarde en daarmee al het natuurlijk leven in zo een gebied.

Waar wel mensen wonen kan een delta een enorm gevaarlijk gebied zijn voor hun levens, hun woon omgeving en hun bezit. Dat kan door spiegel stijging als wel bij overvolle rivieren die hun regen en sneeuw water uit de bergen moeten kwijtraken in zee. Dan zijn we weer terug bij de vraag hoe ons aan te passen en de climate adaptation summit in Nederland is de plek dat duidelijk te maken. In Nederland, het land dat zich als delta goed beschermd heeft tegen dit gevaar, komen we bijeen in deze Adaptatie top om samenwerkingen aan te gaan en kennis te delen. Bijvoorbeeld in het vormen van een samenwerking cluster van delta gebieden.

Tijdens CAS2021 ook aandacht voor andere knelpunten

Naast delta, s zijn er natuurlijk ook andere speciale aandachtsvelden tijdens deze top zoals woestijn en droogte gebieden, hoog gelegen woon gebieden, natuur maar ook steden en zaken als infrastructuur, voedsel voorziening en het belangrijkste aandacht punt tijdens deze adaptatie summit, de water voorraad en huishouding.

Corazon.nu volgt voor u de komende dagen deze climate adaptation summit besprekingen samen vatten en zal hier berichten aan lezers aanbieden. Natuurlijk kunt u zelf op onder zoek gaan de officiële website www.CAS2021.com en CAS tv. CAS staat voor Climate adaptation summit 2021

Leave a Reply