Skip to main content

To act and adapt on climate change, overgaan tot actie en aanpassing op klimaat verandering. Dat was een slogan die we hoorde vandaag tijdens de opening van de Klimaat adaptatie top in Den haag Nederland. Waar de leiders en afgevaardigde van alle landen op Aarde deelnemen aan deze digitale top. Waar gaat het over ? Het gaat over de stand van zaken die betrekking hebben op welke acties en aanpassingen er nodig zijn om de schadelijke gevolgen van klimaat verandering zo beperk mogelijk te houden.

Het is voortborduren op wat in het Parijs akkoord in 2015 is besproken. Hier in Den haag zullen leiders van de landen op Aarde via deze top aan de slag moeten met de uitvoering van wat in 2015 besproken is. Dat met corona boven het hoofd en dat met leiders die niet willen luisteren naarde VN als het gaat om welk acties nodig zijn. veel landen lijken leiver hun eigen wijze uit te voeren.Een kwestie van respect van bv leiders als Rutte naar guitares van de VN. de man word niet gehoord, of men hoor hem wel maar laat het links liggen.

Ik heb als voorzitter van Corazon naar de intro gekeken met gastheer Rutte en gast vrouw van nieuwehoven beide VVD leiders als afgevaardigde van het demissionair kabinet en het Nederlands volk die deze summit organiseerd. Een opvallende uitspraak van Rutte illustreren waar hier de schoen knelt , waar het over gaat  en hoe we als Nederland met de VVD aan het roer in het klimaat verhaal in dit moment staan, met de dubbele pet. Waar onze ex minister president eindigde, als reactie op een spreekbeurt van de afgevaardigde van de wereldbank; letterlijk zij de leider van de VVD dit;  U heeft mij de weg getoond! Het ging daar over geld. De weg van verspilling en niet van prioriteit geven aan het voeden van dit noodzakelijk fonds wat de VN al jaren vraagt van alle deelnemende landen.

En natuurlijk liegt dhr Rutte niet maar het typerend is wel zijn houding benadrukend dat geld bij hem als de weg gezien word op deze VN klimaat top.Geld maar nietde wil om geld daadwrkelijk vrij te maken voor ene benodigd fonds.  Andere leiders die aan het woord waren, sterk vanuit de noodzaak van actie om klimaat verandering tot stilstand te brengen. hun betoog hielden zich duidelijk op de schade die enorm is, mensen leed en materiele schade.

Waarom benadruk ik dit omdat natuurlijk wij willen laten zien waarom we zo in de problemen zijn geraakt. Want waar gaat het nu eigenlijk bij sommige erom? Het gaat om geld moeten geven , en om mensen die via bedrijven heel veel geld verdienen aan zaken die de oorzaken zijn gebleken van de opwarming van de aarde, die dit niet willen geven. Wel of niet beschermd door eigen regeringen. En dat die mensen met hun bedrijven niet echt vrijwillig te stoppen zijn met wat ze aan het doen zijn. Dat deze bijeenkomst bedoeld is om juist hen die nu zakken met geld verdienen aan het huidige systeem diep in de buidel hadden moeten tasten om regereingen te helpen de negatieve gevolgen preventief aan te pakken door aanpassingen te kunnen maken of door schade te kunnen herstellen. Maar dat met name regeringen die geleid worden door partijen als VVDers als Rutte , voor bedrijven niet de juiste stappen in de praktijk willen zetten.het heeft te maken met beloftes nakomen, zoal in Parijs besproken.

CDA Hoekstra zei al iets over de valse beloftes van Rutte, om hier ook te zien dat wat betrft klimaat acties en adaptatie, belotes niet waar gemaakt worden. dat is geen mentaliteit om deze klus te klaren. Dan zijn het losse beloftes met veel woorden maar weinig echte daadkracht.

Zo had de regering vooberidingen moeten teffen om de boel dicht te kunnen houden voor onodige import producten. Producten die hier voor alleen wonst verkocht woren en vaak snel weg gegooid worden en opde afvalberg verdwijnen.  Daarnaast zien we Nederland in noodzakelijk acties tegen sommieg sterk vervuilende industrieën  niet uitvoeren en er zijn zat andere takken zoals voedsel keten en woningbouw aan te wijzen waar deze regering niet bereid is in te grijpen.Maar juist mee blijft doen met de uitstoot van broeikasgassen. dat ten kosten van de zwakere landen of zij die het meest getroffen worden.

Waar de secretaris Guitares als jaren roept dat het helemaal de foute kant op gaat en doelen niet bereik zullen worden door deze mentaliteit, was hij vandaag nog eens duidelijk met deze statement; er zijn in enkele decenia al meer dan 11000 mega grote rampen voorbij getrokken en nog is de actie van landen veel te minimaal. Voor de zoveelste jaar op rij is de totale uitstoot gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat alleen snelle stappen het opwarmen zal beperken is Corazon wel duidelijk, maar dat daarbij de landen die uitstoten per hoofd van de bevolking een bijdrage moeten leveren aan dit , zeg maar schade fonds , het klimaat adapatatie fund  gaat veel te  langzaam en had al in 2020 al gevuld moesten zijn met de afgsproken jaarlijkse bijdrage .  let wel per hoofd der bevolking gekekn naar BNP is dat zeer wel te doen. Maar bijna geen een land heeft in dit fonds in 2020 bijgedragen en er is al helemaal geen sprake van een structureel transpant budget en beheer . Het klimaat fonds bijeenbrengen zal deze top dus een belangrijk speerpunt worden denken wij mede omdat verdienen wel prioriteit heeft maar kosten mee dragen voor de getroffenen niet echt. DE bijdrage moet ook een gift zijn van landen aan dit fonds , wat we nu zien is wel breidheid tot lenen maard at is tegnd eafspraak van het Parijs akkoord. Nee corazon verwacht dat hebzuchtig denken ook onder onze leiders er voor zal zorgen dat vrijgevig zijn tegen de getroffenen uit zal blijven tenzij door enige druk .

Ook is nig biet duidelijk wie het budget zal beheren. wij verwachten gewoon de VN maar zoals het nu eruit ziet doet elke regerig iets vanuit eigen regie. Dat lijk me dan gedoemd te zijn te mislukken tenzij de VN de regie in handen neemt en het fonds zelf zal gaan beheren en transparant zal beheren en dat landen zonder terug gave hun bedragen binen brengen in dit fond, elk  jaar opnieuw….. we zullen het wel zien

 

 

 

We zien dan ook dat de warmere stromen sterker worden en steeds meer de koude stromen verdrijven, waardoor het ijs op de polen sneller smelt. We zien veel vochtige warmere lucht verplaatst worden. Het regenwoud verdroogt. Door ontbossing wordt dit effect nog eens versterkt. We zien de moesons veranderen. De woestijn wordt steeds groter. Kortom: we zien allerlei gevolgen door de verandering van de lucht- en waterstromen en de temperatuur ervan. Het lijkt er op dat deze veranderingen onomkeerbaar worden. We moeten er rekening mee houden dat deze systemen, cruciale onderdelen van de aarde, niet in enkele jaren hersteld of herbouwd kunnen worden.

Leave a Reply