Skip to main content

In een tijd waarin digitale technologie de hoeksteen lijk te zijn geworden van ons dagelijks leven, is het wel essentieel om goed te kijken naar wat deze relatie tussen technologie en mens ons lichamelijk en geestelijke aan gezondheid oplevert. Met Corazon zien wij dat er wel heel veel negatieve gevolgen zitten aan het overmatig schermgebruik, vooral bij kinderen en bij jongeren. We willen op zoek naar waar het evenwichtig zit  in het gebruik van technologie in ons menselijk dagelijks leven. De digitale revolutie bied kansen om meer vrijheden te brengen maar daarin is het van cruciaal belang om goed te leren met welke bewuste keuzes we alleen maar het goede ervan weten te oogsten en de nadelen weten te minimaliseren tot nihil. Want in de handen van commercie zien we dat het de mens te negatieve beïnvloed.

We willen we enigszins begrijpen waar we aan toe zijn en staan  met onze nieuwe technologie en digitale wereld en hoe het ons mensen en met name de jongeren in toenemende mate aan het beïnvloeden is dan moeten we goed stil gaan staan bij deze vorm van dagelijks levens besteding. Corazon, als een christelijke organisatie die zich inzet voor duurzaamheid, benadrukte het enorme belang van fysieke menselijk contact tussen mensen. Het oog in oog staan met elkaar , samenleven de menselijke interactie en de sociale verbondenheid als een van de belangrijkste waarden voor een gezond leven! Deze basis waarden welke Jezus predikt lijken te vervagen in het licht van hedendaagse overmatig schermgebruik.

De enorme technologische verslaving en de werking op de geestelijke gezondheid van onze kinderen en jongeren.

We zien dat de kernprincipes van Jezus’ leer – naastenliefde, zelfontdekking en authentieke relaties – enorm onder druk komen te staan door de invloed van schermen en sociale media. De digitale wereld die de jongeren blootstelt aan allerlei verslavende mechanismen is door ons christenen onderschat. We moeten daar gaan ingrijpen omdat we zien dat de oppervlakkigheid leid tot een verlies van eigen identiteit en geeft een gevoel van diepe eenzaamheid. We signaleren dan ook veel geestelijke problemen met snelle stijging van zelfdodingen onder jongeren of extreme snelle stijging van depressiviteit onder jongeren en stijgingen van identiteitscrisissen met extreme uitingen als verandering van gender. Nog nooit zijn er zoveel kinderen en jongeren in behandeling voor het veranderen van geslacht als nu in 2023.

Overheid en ouders bewust maken

De hoofdrol van ouders in dit alles moet niet onderschat worden. Maar men weet niet wat de impact is op hun kinderen. Dus daar is een grote rol weggelegd voor de overheid om juist de ouders maar ook de hele samenleving bewust te maken van de enorme impact van technologische verslaving op mensen. Het is cruciaal om als overheid zowel jongeren als ouders te ondersteunen bij het vinden van een evenwichtige benadering van de toepassing van technologie en de digitale wereld. We moeten gaan realiseerden dat de grip van technologische verslaving al heel diep geworteld is en het gedrag en houding van kinderen en jongeren bepaald. Dat juist deze bewustwording door veel meer educatie te geven essentieel is om een gezondere relatie met technologie in onze cultuur te verkrijgen.

Technologische detox noodzakelijk

Wat is het perspectief op hoe we een balans kunnen vinden tussen de digitale en fysieke wereld. We moeten bewuste keuzes maken en dus zelf periodieke digitale detoxes in ons leven van scherm verslaving in gaan bouwen om ons te helpen om juist de meest waardevolle aspecten van het mens tot mens, duurzaam samenleven , de menselijke interactie, fysieke activiteit en persoonlijke groei te behouden. Om daarnaast ook te kunnen profiteren van de voordelen van technologie. We zullen zien dat het vinden van evenwicht in deze fase van de digitale tijdperk een voortdurende uitdaging is die we aan kinderen niet over kunnen laten. We moeten hen daarbij gaan helpen zodat ze hun persoonlijke reflectie, de bewuste keuzes maken in hun groei naar volwassen mensen. Daarbij is steun van de samenleving vereist. Het is aan ons om technologie te kunnen omarmen als een middel om ons leven te verbeteren, maar wel zonder de kernwaarden van ons menselijk bestaan uit het oog te verliezen. Nu zien we dat dit geheel uit balans is. Het is tijd om als christenen de kar te trekken om die balans snel te herstellen, te laten groeien en te gedijen in deze wereld. Dat wij zorgen dat er geen schade plaats vind aan mensen door de digitale en fysieke werelden harmonieus te laten samenkomen.

De groeiende afhankelijkheid van digitale technologie heeft geleid tot verontrustende gevolgen voor de jeugd. Als gevolg van overmatig schermgebruik, inclusief de verslavende aard van platforms zoals TikTok, worden jongeren geconfronteerd met een reeks mentale en emotionele uitdagingen. Het blijkt dat de race om aandacht en winst vaak ten koste gaat van de geestelijke gezondheid van de jeugd en zelfs van de gezondheid van de aarde.

De verslavende aard van sociale media en digitale platforms heeft geleid tot wat wordt omschreven als “technologische verslaving”. Jongeren worden blootgesteld aan een constante stroom van prikkels, variërend van meldingen tot eindeloze scrollen door feeds. Deze activiteiten stimuleren de afgifte van dopamine, wat een gevoel van beloning en genot opwekt. Maar naarmate de verslaving groeit, kan het leiden tot een verhoogde tolerantie en de behoefte aan steeds meer schermtijd om hetzelfde gevoel van beloning te bereiken.

De impact op de geestelijke gezondheid is verstrekkend.

Jongeren kunnen gevoelens van angst en depressie ontwikkelen, en het constante vergelijken met anderen kan leiden tot een negatief zelfbeeld. Het continu beschikbaar zijn voor sociale media kan ook leiden tot een voortdurende staat van mentale belasting, waarbij de jeugd moeite heeft om te ontsnappen aan de digitale wereld en echte rust te vinden. Het is noodzakelijk om na te denken over de paradox van technologische vooruitgang die ten koste gaat van de geestelijke gezondheid van jongeren en de gezondheid van de planeet. Het besef van de impact van overmatig schermgebruik op zowel de jeugd als het milieu moet leiden tot een bewustere benadering van technologie. Het is essentieel om te zoeken naar manieren om technologie op een verantwoorde en evenwichtige manier te gebruiken, waarbij de nadruk ligt op geestelijke gezondheid en duurzaamheid.

Onduurzaamheid van technologie word onderschat

Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is de relatie tussen deze technologische verslaving en de impact op de aarde. De constructie en het onderhoud van de infrastructuur die deze digitale platforms mogelijk maakt, vereisen enorme hoeveelheden grondstoffen en energie. De winning van mineralen, de productie van elektronica en het constant draaiende datacenters hebben een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Deze race om technologische vooruitgang kan leiden tot aantasting van het milieu, ontbossing en zelfs klimaatverandering.

In het digitale tijdperk, waarin de jeugd voortdurend wordt ondergedompeld in een wereld van beelden en informatie, rijst de vraag: in hoeverre worden jongeren beïnvloed in hun identiteit en zelfbeeld? De invloed van technologie op het zelfbeeld van jongeren strekt zich diep in hun identiteitsvorming uit, en roept belangrijke vragen op over wie ze willen zijn versus wie ze werkelijk zijn.

Een kritisch element van identiteitsvorming is de interactie tussen individuen en hun omgeving. Familiale banden, culturele achtergrond en gemeenschap vormen samen een basis voor het begrijpen van wie we zijn en waar we voor staan. Maar de digitale wereld introduceert een nieuw niveau van invloed op dit proces. Sociale media presenteren een gefilterde realiteit waarin jongeren worden blootgesteld aan geïdealiseerde versies van anderen. Dit kan leiden tot een verlangen om te voldoen aan onrealistische standaarden en resulteert in gevoelens van ontoereikendheid en onzekerheid.

Wie ben ik zelf?

De constante stroom van gecureerde inhoud creëert een omgeving van voortdurende vergelijking. Jongeren meten zichzelf af aan ‘perfecte’ online profielen, wat kan leiden tot verlies van zelfvertrouwen en negatieve zelfbeoordeling. Dit heeft een diepgaande impact op hun relatie met hun eigen identiteit en hoe ze zichzelf zien in relatie tot anderen. Dit fenomeen staat haaks op het proces van zelfontdekking dat langzaam en zorgvuldig moet plaatsvinden om de unieke identiteit te vormen die God voor hen heeft bedoeld.

Een andere zorgwekkende ontwikkeling is het feit dat jongeren, onder invloed van sociale media en digitale content, de neiging hebben om zichzelf te modelleren naar trends en normen die hen worden opgelegd. Het verlangen naar bevestiging en populariteit op platforms zoals TikTok kan resulteren in het opgeven van authentieke zelfexpressie om aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Dit proces van vormgeven naar externe verwachtingen kan leiden tot het verlies van hun oorspronkelijke identiteit, zoals die zou zijn ontwikkeld in een omgeving van echte interactie en zorgvuldige begeleiding.

Het is duidelijk dat de digitalisering van interacties het proces van identiteitsvorming ondermijnt en jongeren kan afleiden van de weg die God voor hen heeft bedoeld. Het belang van ondersteunende en liefdevolle omgevingen, zoals familie en gemeenschap, wordt des te duidelijker. Het is essentieel dat jongeren worden aangemoedigd om zichzelf te ontdekken en te omarmen in de context van hun unieke achtergrond en waarden. Het loslaten van de externe normen en vergelijkingen is een stap in de richting van het vinden van echte identiteit zoals God het heeft bedoeld.

Leave a Reply