Skip to main content

De Nederlandse organisatie Groene kerken helpt kerken te verduurzamen. Wil je dat jouw kerk ook een Groene kerk wordt? Vraag dan informatie aan bij groenekerken.nl

Een kerk kan en mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Als je het etiket “‘groene kerk” wil ontvangen dan wordt er wel verwacht dat die kerk met haar leden ieder jaar minimaal één duurzame stap zet. Dit kunnen stappen zijn op het gebied van wat je zoal inkoopt, hoe je omgaan met het geld van de kerk, hoe je als kerk geloof en inspiratie weet op te wekken over duurzaamheid en rentmeesterschap , is je beleid gericht op duurzaamheid, doe jullie aan energiebesparing, is de energie opwek al klimaat vriendelijk en hoe de natuur, Gods schepping een rol speelt.  Een groene kerk behoort invulling te geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en onze liefdevolle God die de Aarde schiep.

Hoe als christen te handelen als het om het klimaat gaat

Handelen en de houding als christenen ten opzichte van de schepping kan heel veel invloed hebben op het milieu en het klimaat. De Schepping waar we als christenen Het onderdeel van zijn én ook afhankelijk van zijn. Vanuit een besef dat de aarde van God is en wij kinderen van God is er echte hoop voor de schepping mits wij, de christenen, de kinderen van God, ons ook daadwerkelijk via de kerken in zullen zetten. Dat wil de organisatie, Groene kerken bereiken. Corazon ondersteunt hen daarbij met hulp waar mogelijk. Zo zoeken we samen naar een manier van leven dat hieraan recht doet. Als leerlingen van Jezus Christus willen we leren om ook echt Jezus’ voorbeeld na te leven, diep in verbondenheid met God, liefdevol en rechtvaardig met medemensen en, wat voor het klimaat belangrijk is, zorg dragen voor de hele schepping. Sterker nog: herstellen van de schepping.

Groenekerken.nl

De kerken en geloofsgemeenschappen, die zich hebben aangesloten bij Groene Kerken kunnen op deze website terecht voor informatie en inspiratie. Het team van GroeneKerken verzorgt maandelijks een nieuwsbrief en organiseert activiteiten voor interkerkelijke ontmoetingen en inspiratie.

Leave a Reply