Skip to main content

Rutte 4 was een frustrerende tijd. De  leugenachtige kenmerken waren overal zichtbaar afgelopen jaren, veel praten over klimaatverandering, plannen omdat het van Europa moest en die plannen als een soort dekmantel presenteren aan het volk maar ondertussen weinig concrete acties ondernemen. De uitstoot is alleen maar hoger geworden en grote bedrijven alleen maar rijker. Niemand is aangepakt dan alleen de kleine man. Typisch voor de VVD en Rutte die er bekend om staat dingen te zeggen maar wel doodeng gewoon staat te liegen. Net doen alsof je dingen doet maar niet echt doet wat je mensen doet geloven! Nog zo een kenmerk van Rutte. De zgn burgers vertegenwoordiger maar ondertussen gewoon doorgaat met de agenda van de multinationaal, die grenzeloos zijn. Nee een functie elders voor Rutte zal het klimaat op aarde niet ten slechte komen.

Helaas zien we het te veel in de Nederlandse politiek, veel retoriek wat door de gecontroleerde media als zeer belangrijk word neergezet maar geen daadwerkelijke verandering. Er zijn een paar verschillende redenen aan te wijzen waarom de regering Rutte niet de afgesproken maatregelen neemt om klimaatverandering aan te pakken:

  1. Politieke belangen vermengt met belangen van bedrijven: Rutte zijn regering werd beïnvloed door verschillende belangengroepen, zoals de fossiele brandstofindustrie of andere industrieën die economisch voordeel halen uit het behoud van de status quo. Deze belangen waar de vvd een verlengstuk van is heeft de politieke wil van andere overstemd en actie om klimaatverandering aan te pakken sterk ondermijnt.
  2. Geen visie en korte termijn versus lange termijn: Rutte was vaak gericht bezig op de korte termijn, het pakken wat er te pakken was. De slim gebruikte crisissen  zorgde ervoor dat er geen verantwoording moest worden afgelegd voor zijn daden. Klimaatverandering is echter een lange termijn probleem dat hij dan presenteerde dat er wel zogenaamd dringende actie vereist is met geld veel geld nodig voor uitvoering, maar niemand kan zijn investering meten omdat de voordelen pas op de lange termijn zichtbaar zullen zijn. Dit heeft ertoe geleid dat Rutte zijn kiezers kan misleiden om toch onpopulaire maatregelen te nemen die op korte termijn voor ons hoge kosten met zich meebrengen. Maar waar uiteindelijk zijn achterban, de bedrijven vele dikke vette potten in vinden.
  3. Te Complexe aard van het probleem: Voor Rutte en zijn vertegenwoordigers rol van het grootse bedrijven park van de wereld ,is klimaatverandering een complex probleem waar hij met zijn achterban de schuldig aan is. De vele facetten, zoals wetenschappelijke, technologische, economische en sociale aspecten dwingen hen te stoppen maar hij is gebonden en kan niet. Dus was het rekken en strekken, liegen en bedriegen, en vooral de 2e kamer tijd heel nuttig besteden wetten ten hunne goede aan te passen. Iets waar we de komende jaren nog ellende zat mee krijgen die weer recht te zetten. Het ontwikkelen en implementeren van effectief beleid was dus, met een hijgende rijke olieboer in zijn nek, er een van voornamelijk de boel slim mogelijk pappen en nat houden. Het gebrek aan expertise of zijn begrip leidde voor ons als samenleving tot de traagheid of het zichtbare onvermogen om passende maatregelen te nemen tegen grote vervuilers.

Wat belangrijk is dat de nieuwe regering, hopelijk met een minister president Omtzigt,  dat publieke opinie en druk vanuit de samenleving een cruciale rol zal spelen bij het nemen van klimaat actie. Als burgers moeten we ons in ieder geval daarom opnieuw organiseren, de barricades die het grote geld heeft opgeworpen opruimen en weer onze stem laten horen en streven naar een verantwoordelijke en daadkrachtige aanpak van klimaatverandering. Het is ook belangrijk om betrokken te zijn bij verkiezingen en te stemmen op vertegenwoordigers die een serieus klimaatbeleid ondersteunen. Corazon kiest Omtzigt voor de komende 4 jaar! U Ook?

Leave a Reply