Skip to main content

In de wandelingen door de Nederlandse natuur gebieden zien we toch wel heel vaak de zelfde soorten die zeer dominant de ruimte mogen claimen van onze beheerders. Dit terwijl onze natuur eigenlijk ook een huis moet kunnen zijn van allerlei mooie  en nuttige soorten met veel meer vruchten , kleuren en geuren.

Corazon denk dat het huidige natuurbeheer een slecht beheer is, gebaseerd op wat wij christenen noemen werelds gelijkvormigheid en dus vijandig aan God. Het is een beheer waar het recht van de agressievere en sterkste soorten hun gang kunnen gaan ten kosten van de zwakkere, vaak mooiere en nuttige soorten die het daardoor niet reden en verdwenen zijn uit onze natuur. De beheerder ziet dit als of deze soorten niet thuis horen in onze natuur terwijl ze wel bij ons thuishoren, ze zijn alleen weggejaagd, verdreven.

De natuur ligt, gelukkig maar, al een tijdje onder de loep bij de overheid nu ze bijna was weggevaagd uit Nederland door met name de werkwijze van de agrarische sector en hoe we het woon en werk gebied voor mensen hebben in gericht. Ons kleine beetje natuur dat we nu hebben word daarom zeer streng beheerd door maar enkele spelers zoals staats bosbeheer, natuur monumenten en de provinciale landschap beheerders en natuur organisaties. Maar helaas is hun opvatting van natuur beheer toch vaak gestaafd op zgn inheemse soorten, voor zover men nog terug kan kijken wat inheemse soorten nu eigenlijk zijn. Vaak zijn het dominante soorten die op een of andere wijze toch het overleefd hebben in de harde wereldse natuur. Natuur      moet zijn eigen gang gaan zeggen ze in Den Haag. Maar klopt die eigenlijk wel?

Corazon pleit voor meer beheer zoals hoveniers dat doen

Hoe kijken we eigenlijk naar de natuur, als een christen? Of kijken we eigenlijk nog naar natuur als wereldse mensen?  Wij denken dat het laatste het geval is. Terwijl als stewards (rentmeesters) bij Corazon zie we vaak een gesloopte, monotone , desolate kapot gemaakte prachtige tuin. Want hoe was  Eden , aarde naar Gods bedoeling? Aarde heeft nu vaak alleen een vleugje van wat het werkelijk was. Een schimp. Met natuur en bossen die aan hun lot overgelaten alleen maar overwoekerd zijn door de agressie van dominante soorten. Vele noemen het natuur. Corazon noemt het voor nu maar een kapot gemaakte verwaarloosde tuin. Hierdoor sterk bij mij de gedachte dat God in de bijbel gelijk heeft als Hij zegt dat het zo niet behoort te zijn. Het lijk geheel niet op mijn voorstelling van het paradijselijk Eden, de Aarde zoals God het bedoeld heeft.

Eden laat zich soms zien maar wel als de mens het echt beheerd

Wanneer ik wel enig idee krijg van Eden zoals God het bedoeld heeft dat loop ik in een tuin die op degelijke wijze intensief door de mens beheerd word  als tuin. Ik zie dan een soort hoveniers werk waar mensen den dominante soorten kort houden en de enorme schitterende mooie vaak zeer fragile soorten de kans bieden te kunnen  zonder overwoekerd te worden zodat hun schoonheid of nut echt tot hun recht kunnen komen. Dan pas kan ik me helemaal echt thuis en gelukkig voelen. Een beetje zoals onze voor vader Adam, de eerste mens die met God wandelde door Eden, zich voelde. Vandaar dit artikel want Corazon vind dat wij mensen als beheerders van de Aarde meer aan de slag gaan als mega hoveniers die de hele Aarde in bescherming neemt en die het zo beheerd en bewerk dat alle goede soorten tot hun recht kunnen komen. Als ze er nog zijn tenminste zodat ze kansen hebben zich te kunnen doen gelden zoals God ze bedoeld heeft. Zoals Adam ze zag.

Zijn alle goede soorten er nog wel want er zijn bijna alleen nog maar agressievere dominanten soorten

Als christen zie ik dat het anders moet. De woekering van sommige onkruiden, struiken, bomen, virussen en dieren bijvoorbeeld die zo overvloedig zijn dat zij mijn kijk op de natuur wel erg werelds maken . Ook ik heb soms nog de neiging te geloven dat het zo behoord te zijn, maar dat is niet zo .    Ik bedoel dat alleen er recht is als je de sterkste of agressiefste bent! Hierdoor zijn sommige soorten in contante angst verscholen . Ze moeten wel zo n leven op deze toch ozo wonderschone planeet anders zijn ze ook zo weg , uitgestorven. Willen we nog wel opkomen voor hen , dus ook dieren bijvoorbeeld die in permanente angst leven dan zou ons natuur beheer heel anders ingericht moeten gaan worden. Want waar ik als christen toch enorm  van gruwel is wel die angst waar sommige soorten in leven.

Kijk naar het Konijn

Neem nu het Konijn, we weten dat het een heel  lief diertjes is die eigenlijk geen vlieg kwaad doet. Maar toch leeft het in de natuur in grote angst en moet het constant op de hoede zijn om maar niet te worden gedood en opgegeten. We moeten eerlijk zijn dat de angst in dit soort diertjes, die leuke en vriendelijke diertjes, die aaibare knuffelb duidelijk maakt dat het goed fout is op aarde. Want die behoren, trouwens wij mensen ook , niet in angst te leven op Aarde. Dat maak je toch duidelijk dat het nog steeds mis is met de natuur en vooral . Er huist nog steeds in de natuur iets slechts in wat wij noemen de natuur, willen we het beter hebben en maken dan moet het beheer anders ten behoeve van de liefde en de schoonheid van de schepping en schepper. Daarom zoeken wij stewards met de wil om biodiversiteit beveiligers te worden. Iets voor U meld je dan aan bij stichting Corazon. Samen maken we de Aarde weer zoals God het heeft bedoeld.

Leave a Reply