Skip to main content

De gevolgen van de opwarming worden steeds groter en gevaarlijke. We zien nu steeds meer wat het gevolg is van het zich zelf ongecontroleerd verrijken en het verspillen van allerlei aardse grondstoffen. grondstoffen als olie, steenkolen en gas welke de Aarde zelf hard nodig heeft. Olie, gas, bruikkool en steenkool zijn onmisbare onderdelen van de Aardse koolstof kringloop. Als we die kringloop onherstelbaar veranderen , en daar lijkt het op, dan zullen de gevolgen nog groter worden dan we nu zien met de eerste tekenen van de opwarming van de Aarde.

Laat ik eerst zeggen dat de aarde zeer speciaal en waardevol is. De Aarde is gemaakt is en dat de maker van de Aarde vijanden heeft en expres tegen werken. Dat dit tegenwerken in alle lagen van de schepping plaats vind ook in hoe mensen de samenleving en de economie gebouwd hebben ,hoe we handel drijven en producten produceren. Daar in zien we die vijandigheid tegen de maker in hoe sommige bedrijven scrupeles gebruik maken van de aardse grondstoffen zonder na te denken over de gevolgen ervan. Pure vernietiging van de Aarde en het leven op Aarde. Gas, olie, bruinkool en steenkool zijn de brandstoffen waarmee ze zich enorm verrijken. hoe werkt de vernietiging? Door de verbranding van deze grondstoffen is het aanwezig carbon in de vaste en liquide grondstoffen omgezet in atmosferische gassen. De hoeveelheden wat we omgezet hebben is zo extreem en enormlijk veel dat Corazon constateert dat daarmee de hele koolstof kringloop uit balans is gebracht.Waardoor de goede omstandigheden voor het leven op Aarde zal veranderen in slechte omstandigheden zodat alles weer vernietigd kan worden wat de maker heeft opgebouwd.  De hoeveelheid aan CO2 wat nu in de atmosfeer zit loopt bijna op naar het dubbele van wat de hoeveelheid carbon was in het jaar 1900 en stijgt elk jaar naar een waarde dat de vernietiging van al het leven op Aarde kan veroorzaken. Wat ook het doel is van Gods vijand.

Koolstof kringloop is uit balans

De hoeveelheid koolstof moest anno 2021 eigenlijk zo in balans zijn dat de Aardse systemen op Aarde gewoon goed gehouden worden met weinig fluxtuaties in de natuur zodat het leven op de planeet er goed en veilig kan gedijen. Belangrijk omdat dan ook wij mensen op Aarde dan goed kunnen leven en niet teleksn in allerlei krachtige natuur verschijnselen terecht zullen komen zoals we die nu aan het zien zijn. Steeds krachtige orkanen, overstromingen, hitte golven, bosbranden en stijgende zeespiegel om maar een paar zichtbare gevolgen te noemen. Dat komt door het uit basn halen van de koolstof kringloop. Het is noodzakelijk dat in alle fases van de Aardse koolstof kringloop alles goed blijft verlopen zoals het behoord te zijn bijvoorbeeld zoals het was rond het jaar 1900, waar we ongeveer 250 PPM CO2 in de atmosfeer hadden. Nu 2021 zien we dat we rond de 420 PPM CO2 in de atmosfeer zitten. Dus de vorm waarin carbon nu in 2021 zit is sterk veranderd. Bijna 180 PPM zou als andere vorm in of op de Aarde aanwezig moeten zijn. De onderdelen van die kringloop is te veel uit balans geraakt of anders en beter gezegd de carbonkoolstof onderdelen zijn niet meer genoeg aanwezig zijn in de vorm zoals ze in 2021 zouden moeten zijn en nuttig zijn voor de Aarde. Zoals bv in bomen , humus, steenkool,bruinkool,  aardgas of olie. Maar zijn nu weer in een eeuw terug gebracht naar gasvorm, wat de begin fase is in de koolstof kringloop.

In een goede balans zijnde koolstof kringloop heeft elk onderdeel genoeg carbon

Koolstof moet in verhouding goed verdeeld zijn en blijven over de verschillende onderdelen van de koolstof kringloop wil je de Aarde leefbaar houden. Dus er is een bepaalde hoeveelheid bomen en ander groen nodig, zoveel hoveel aan bodem inhoud en in de diepe lagen van de bodem behoort er genoeg carbon te zitten in olie, gassen en andere brandbare grondstoffen zoals steenkool om het uiteindelijk weer terug te brengen als CO2 in de atmosfeer. We weten nu dat die hoeveelheid olie, gas en steenkool in de bodem drastisch is afgenomen en op onnatuurlijk wijze is terug gebracht als weer het (broeikas)gas in de atmosfeer , wat de eerste fase is van de koolstof kringloop. Dit enorm uit balans halen van al deze fases in de koolstofkringloop zal verschrikkelijke gevolgen hebben voor al het leven op Aarde.

Welke functie hebben olie en kolen dan in het geheel van alle fases die het koolstof in de koolstof kringloop doorloopt?

De brandstoffen die wij gebruiken is brandstof voor de Aarde zelf. De aarde heeft het nodig om de vaste delen of onderdelen in de aardkost makelijker om te zetten naar magma.Het is het brandstof onderdeel van dit proces gworden.We zijn bij Corazon dan wel geen echte wetenschappers die deskundig zijn in de werking van de koolstof kringloop maar we kunnen overzien. We kunnen mensen een redelijke schets voorhouden hoe de koolstof kringloop er uit ziet. CO2 in de atmosfeer word openomen door het groen en die dan als bladeren en dode bomen door allerlei organismes , die er mee aan de slag mee gaan in een omzetting , compostering proces totdat het ergens vele eeuwen later uiteindelijk in allerlei grond lagen verworden is tot brandstof als steenkool, gas en olie. Op den duur als de koolstof kringloop alle fases op en in de Aarde doorlopen heeft zie je het vanzelf weer als Co2 terug keren in de atmosfeer via een vulkaan uitbastingen. En dan begint het proces weer van voren af aan. Dat is nu ernstig beschadigd.

Wij nodigen christelijke wetenschappers uit om ook via www.Corazon.nu hierover na te gaan denken en voor de samenleving  uit te zoeken wat de gevolgen zijn voor de Aarde.

Corazon kan speculeren maar we denken dat het wijzer is dat christelijke wetenschappers daar mee aan deslag gaan zodat het gefundeerde feiten worden. Door als christelijke wetenschap zich intesief er mee te bemoeien kunnen we boven water te halen wat nu werkelijk de gevolgen zullen gaan worden voor bv de Aardekost ,de koolstof kringloop en het leven op Aarde. Logisch nadekend zal er minder brandstof in de koolstof kringloop er ook minder verbranding in de aarde plaats vinden, met name daar waar de aardkost het magma bereikt. Dat kan leiden tot een dikkere aardkost. Wat weer gevolgen zal hebben voor de flexibiliteit van de Aardkost. Deze staat van de aardkost zal dan weer bepalend zijn voor meer of minder aardbevingen, scheuringen en allerlei andere aardkost onregelmatigheden. Kortom gevolgen waar wij als mensheid en andere levensvomen op Aarde enorme problemen door zullen gaan krijgen. Los van de opwarming van de Aarde zelf die allerlei ander systemen in de war brengt.

Leave a Reply