Skip to main content

Afgelopen maand was de gemiddelde temperatuur 19,4°C. Daarmee was juni ruim 3 graden warmer dan we normaal hebben. Een juni maand zoals de afgelopen maand  is in ons huidige klimaat zeer uitzonderlijk te nomen. Volgens de KNMI komt dat in De Bilt gemiddeld eens in de 45 jaar voor. Aan het begin van vorige eeuw was zo’n warme juni maand vrijwel onmogelijk. (bron KNMI)

Het begon wat weifelend maar dit voorjaar barste de zomer in juni echt los met recordhoeveelheden aan zon, nauwelijks regen en hoge temperaturen. Het was de weer een record nu de warmste juni maand ooit gemeten (figuur 1). Het was niet alleen ruim 3 graden warmer dan normaal, ook zien we een stijgende trend zo was het vorige record uit 2021. De warmte nu werd met meer dan een graad overtroffen. Ook in België, Noordwest-Frankrijk en de Britse Eilanden was het zeer warm, evenals boven de oceanen welke de warmte absorbeert (figuur 2).

Maar waarom was het in juni zo warm?

Volgens de KNMI ligt de oorzaak voor de hoge temperaturen in Nederland en omgeving door aanhoudende hogedrukgebieden boven het noorden van Europa en de noordoostelijke Atlantische Oceaan. Hierdoor kwam de wind overwegend uit richtingen tussen noord en oost en kregen storingen geen kans. Stabiel  weer met droogte en zon was het gevolg van de temperaturen die op enkele dagen boven de 30 graden uitkwamen.

Hoe bijzonder is zo’n warme juni?

De KNMI kan na extreem weer snel aantonen hoe de kans op die extreme situatie door de opwarming van de aarde veranderd is ten opzichte van het klimaat rond 1900. Sinds het begin van de vorige eeuw is de gemiddelde temperatuur in De Bilt in juni gestegen naar de gevreesde 2  °C (van gemiddeld 14,4°C in 1901-1930 naar 16,1°C in 1991-2020). Een junimaand zoals deze met een gemiddelde temperatuur van 19,4°C is ook in ons huidige klimaat uitzonderlijk. We schatten deze kans op gemiddeld eens in de 45 jaar (figuur 3). Rond het jaar 1900 was zo’n warme junimaand vrijwel onmogelijk. Maar omdat we een enorme versnelling zien in de temperaturen en de huidige te warme winters niet goed een echte afkoeling kunnen veroorzaken komen we in elk nieuw jaar bij een steeds weer hogere temperaturen in het voorjaar uit. De zomer start daardoor steeds sneller en heftiger en zal uiteindelijk gaan zorgen dat met steeds mindere ijs de noodzakelijke afkoeling wegvallen wat een de ware ramp zal zijn. Het is zoeken naar wanneer dat zal zijn mede omdat men niet stopt.

Wat verwacht het KNMI  voor juni in de toekomst krijgen?

De aarde warmt de komende jaren verder op volgens IPCC onderzoeken. Dat zien we ook gebeuren daardoor zal de gemiddelde temperatuur in juni in Nederland ook verder blijven stijgen en wordt de kans op een juni zoals nu in 2023 steeds groter. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat we de opwarming van de aarde zullen beperken tot 1,5°C. Daar zijn we dus voorbij. Bij 1,5°C opwarming neemt volgens het KNMI-klimaatmodel RACMO de kans op een warme juni als deze toe van eens in de 45 jaar naar gemiddeld eens in de 20 jaar. Omdat we dus daar voorbij zijn zien we ook dat we die gedachte over de regelmaat kunnen bijstellen naar , eens in de 10 jaar of zelfs al minder, met 2021 en 2023 als een bewijs. Vele partijen zoals KNMI houden aan dat we waarschijnlijk de 1,5 bereiken pas rond 2030.

Leugen regeert mee en dus is de kans groot dat we in een veel ergere situatie zitten

Omdat voor Corazon het al een tijdje duidelijk dat het erger is zo zien wij als dat we een hogere gemiddelde zee spiegelstijging hebben en een hogere gemiddelde temperatuur zien, dus dat we daar al een tijdje aan voorbij zijn. Als we kijken naar de huidige politiek welke zich bezig houd met ook andere zaken dan kunnen wij concluderen dat daar ook de leugen mee kan regeren. Waardoor men kan doorgaan met hoe het nu gaat. Daardoor communiceert men met de buitenwereld als dat het pas in 2033 gemiddeld rond de 1,5 zal zijn. Maar de feiten zoals ze nu op tafel liggen wijzen naar een eerdere tijdstip, zelf dat we die al gepasseerd zijn. Nu zien we de EL Nino en el Nina als argument voor de huidige pieken. Het komt er op neer dat alleen sterke reducties in uitstoot ons zal helpen een ramp te voorkomen maar dat de macht positie van de huidige grote geldstromen de enigste sta in de weg is. Een actief beleid waarmee grote hoeveelheden CO2 in de lucht brengen missen we om de  opwarming nog om te kunnen buigen zodat onze kinderen aan het eind van deze eeuw alsnog op die als desastreuze 1,5°C opwarming uit zullen komen. Corazon denk met de huidige verstrengeling tussen staat en bedrijven en de prioriteit welke dat legt aan het wel of niet reduceren op zich zal laten wachten. Een echte reductie kan alleen maar door snel een verbod op olie en kolen uit te vaardigen zodat we daardoor niet in een enorme ellende terecht zullen gaan komen.

Leave a Reply