Skip to main content

Humanisme is een onderzoek en kennis van de bodem. Het leven in de bodem is heel divers en toch onbekend. Kennis van bodem en bodem organisme is noodzakelijk omdat juist de bodem een belangrijke schakel is in het vast leggen van CO2 en andere broeikas gassen.

Leave a Reply