Skip to main content

Bouwen met hout heeft een grootte impact op het klimaat. Zo word de CO2-intensieve productie van staal en cement verminderd.maar realiseren we ook opslag van CO2 in objecten en gebouwen.

Bevolkingsgroei vraagt om meer gebouwen en naar nieuwe woningen. Daardoor zal de productie van cement en staal een grote bron van broeikasgassen blijven mits we meer gaan bouwen met hout, verantwoord hout wel te verstaan.

Ten eerste moeten de wouden duurzaam beheerd worden. En ten tweede moet het hout uit gesloopte gebouwen zo veel mogelijk gerecycled worden. vertellen onderzoekers van de Amerikaanse Yale School en het Potsdam-instituut voor Klimaatonderzoek. Om klimaatverandering af te remmen zullen we op een duurzame manier ons houtgebruik moeten verhogen.

Scenario’s

De wetenschappers simuleren voor ons een aantal scenario’s voor de komende dertig jaar, uitgaande van de huidige situatie, en een verhoging van het aandeel houten gebouwen met 0,5, 10 en 50 procent. De gevolgen voor het klimaat zijn aanzienlijk. Bouwen met hout doet de uitstoot van die sector met minstens de helft dalen tegenover bouwen met staal en cement.

Daarbij komt dus nog er bovenop dat de houten gebouwen een enorme hoeveelheid CO2 kunnen opslaan, die tijdens de groei van de bomen uit de atmosfeer zijn gehaald. Een appartementsgebouw van vijf verdiepingen uit  gelamineerd hout gemaakt kan tot 1.80 ton CO2 per 10 vierkante meter opslaan. Het wereldwijde potentieel van bouwen met hout varieert zo van 10 miljoen ton CO2 in het business as usual-scenario tot 700 miljoen ton in het meest ambitieuze.

Duurzaamheid cruciaal

Daarbij is het wel essentieel dat er niet zomaar in het wilde weg hele wouden gekapt moeten gaan worden om hout te produceren, benadrukken de onderzoekers.

“Wouden moeten goed beschermd tegen kaalkap en andere bedreigingen.Dat is natuurlijk wel essentieel om het duurzame hout gebruik als bouwmateriaal mogelijk te maken.Ook hout plantages kunnen een rol spelen om aan de vraag tegemoet te komen, inclusief bamboeplantages van kleine boeren in tropische en subtropische regio’s.”

De wetenschappers pleiten ook voor een verdere reductie van het gebruik van brandhout en wijzen op de kansen van hergebruik van hout uit de sloop van gebouwen om het aanbod op te krikken.

Technisch interessant

Hout heeft al enkele jaren weer grote aandacht als bouwmateriaal omdat het een aantal interessante technische eigenschappen heeft. Verrassend genoeg blijken grote gebouwen uit hout ook tegen brand te kunnen, omdat de kern van de balken tijdens een brand beschermd blijft door de verkoolde buitenzijde.

Bomen bieden een technologie die qua perfectie eigenlijk haar gelijke niet kent.Ze halen CO2 uit onze atmosfeer en vormen die efficiënt om tot zuurstof voor ons om te ademen en koolstof in hun stammen om door ons als bouwmaterialen te gebruiken.  We kunnen geen veiligere manier bedenken om CO2 op te slaan. De uitdaging van de klimaatverandering vraagt om oplossingen en dan is hout dus een van de opties. Een aanzienlijke opschaling is dus noodzakelijk.

Leave a Reply