Skip to main content
Algemeen

Armoede en klimaat problemen hebben met elkaar te maken

By 9 april 2023No Comments

Op dit moment leven er in Nederland volgens het CBS zo een 1,3 miljoen mensen in armoede. Stichting Corazon ziet duidelijke een koppeling tussen de hoofdveroorzakers van het klimaat probleem, de ongecontroleerde samenlevingsgroei in steden en de armoede. Corazon heeft daarom een Paas boodschap, eerder een waarschuwing; Denken jullie maar alles kunnen doen met al dat geld wat jullie hebben? Denken dat jullie kunnen blijven doordraven en maar door denderen over de hoofden van steeds slachtoffers. Schade aan gewone mensen, de natuur en samenlevingen welke jullie achter je laten leggen als jullie vuil. En allen maar omdat jullie de drang naar meer en meer niet meer onder controle hebben.

Kijk nu eens goed, mvr Schouten, zoek naar de echte oorzaken van die enorme armoede groei in Nederland en de landen rondom ons heen. Dat zouden wij van de redactie van www.Corazon.nu  als Paas advies willen mee geven aan onze christelijke minister van Armoede beleid , mvr. Carola Schouten . Het lijk nu alleen maar pleisters plakken op ettereden wonden. Natuurlijk voor hen onder aan de samenleving is uw voedselhulp welkom, het extra geld van de regering voor voedsel hulp aan de voedselbank en het rode kruis. Ook al die extra regelingen die nodig zijn om het dagelijks levens te ondersteunen, zoals geld voor een sport abonnement, een uitje en de vele inkomen ondersteuning regeling als huur en zorg toeslagen. ook die zijn zeer welkom. Maar los je als minister nu het probleem hiermee op?  De staat betaald ondertussen jaarlijks vele vele tientallen zelf honderden miljarden aan het beleid dat de armoede moet oplossen, maar ze lost er niets mee op. Integendeel, er vallen steeds meer armere buiten de boot. In 12 jaar tijd zijn de bezoekers van onze Nederlandse voedsel banken gestegen van enkele tien duizenden naar boven de 200 000 in 2022.

Wat heeft klimaat problemen met de armoede te maken?

Al jaren horen we van het immense klimaat probleem, het abnormale gebruik van grondstoffen, en dat met name ons gebruik van fossiele grondstoffen de oorzaak zijn van het snelle opwarmen van de Aarde. De media en het publieke debat legt de klemtoon op ONS gebruik. Maar dat de huidige economie draait op heel veel carbon houdende olie, kolen en gas heeft eerder meer te maken met de keuze van bedrijven die het gebruiken in hun diensten en producten dan dat het de keuze is van de massa die het consumeert. Alsof de grote massa zo een enorme ruime keuze hadden en hebben.  Nee het is de keuze van maar een relatief hele kleine groep mensen op Aarde, die ons veel van die vervuilende grondstoffen laten gebruiken om te kunnen consumeren. Dat wil men niet goed laten doordringen in de gedachte van de massa.

Vele sectoren zijn ongemerkt al lange tijd onderling opgedeeld in beheer en uitbating.

Vele sectoren in onze samenleving, vooral de cruciale en lucratieve, of het nu alles rond de transport middelen die mensen beschikbaar hebben gekregen, of dat het nu gaat over het voedsel productie, verwerking en distributie, ofwel de energie sector opwekking, opslag en distributie die mensen moeten gebruiken voor hun dagelijks leven of dat het gaat om alle soft en hardware in en rond huis, ons werk en ons dagelijks leven , de kleding die we dragen  of andere noodzakelijke zaken. Het word tegenwoordig bijna voor 100% draaiend gehouden door monopolistische bedrijven die wereldwijd actief zijn en sterk onderling met elkaar verbonden.

De groeiende armoede komt van de zelfde oorsprong, hebzucht en nog eens hebzucht.

In het geheel van alle zaken die mensen doen en de handel drijven, welke de samenleving de economie noemt, zien we de steeds vaker een en het zelfde, grote bedrijven in grote mega boxen die cruciale onderdelen van de economie in handen hebben. Zij die in een enorm hoog tempo via een aantal bedrijf concepten grip hebben gekregen op het dagelijks leven van bijna alle mensen op Aarde. Zij beheren hun bedrijvigheid  met zeer grote voortvarendheid, enorme kunde en bedrevenheid en met een zeer grootse visie welke passend is bij hun kijk, of die van hun aandelenhouders, op hoe we de economie vorm kunnen geven. Ze spelen zeer kundig in met hun netwerken van mega groothandels bedrijven op de zeer sterk ontwikkelde koopbegeertes van de gewone mens. Die zelfde bedrijven, die zelfde aandeelhouders zorgen daarmee dat bijna de gehele kleinhandel geen plaats meer heeft in onze samenleving, ambachten idem! Ze hebben hen dan ook structureel verdreven uit het dagelijks leven van onze samenleving.

Weinig kans op een eerlijke verdeling van werk , inkomen en welvaart.

Dat die grootdenkers in onze samenleving , vaak ook nog eens diepgeworteld in onze politiek en overheden daarmee een steeds grotere groep mensen buitenspel zet schijnt hen een geen zorg te zijn. Wereldwijd lokken deze bedrijven miljoenen mensen aan, i hun begeerte naar werkkrachten en talenten, die gestolen van hun eigen land naar hier  op drift gaan om vaak ver weg van hun eigen land, huis en haard hier in gezet te kunnen worden voor de ideeën en concepten van de groot denkers en multinationaals. Dat gaat vaak in het begin via uitzendbureaus tegen zeer lage lonen. Zij zijn makkelijk benaderd baar door bedrijven om het veel te veel eenvoudige productie werk te komen doen in Nederland. Het deert de bedenkers ervan niet dat ze daarmee hele steden in Nederland in een tijd van 4 decennia van bevolking samenstelling hebben doen veranderen met vele problemen daarom heen. Dit alleen om hun winst maar door te kunnen laten gaan.

Bedrijven die verantwoordelijk zijn behoren verantwoording te dragen voor al die mensen die nu buiten de boot vallen.

Zo zien we oa de uitzendbureaus die in opdracht werken van de werknemer vretende sectoren zoals in de gehele voedsel keten hun verantwoording niet nemen. Want elk jaar veranderen de bedrijven van hun vele werknemers. Die nieuwkommer willen wel voor te weinig geld werken, maar eenmaal gesetteld dan kunnen ij niet meer voor zo weinig geld en gaan in de samenleving op drift of komen vaak in een uitzichtloze schulden last en een uitkering situatie. Zo vallen er elk jaar , al vele decennia, bij iedere golf van de jaarlijkse arbeidsmigratie vele uit de  boot en belanden tussen wal en schip in. Vaak in armoede.

Bedrijven weten niet wat zij aanrichten

Wat hebben die grenzeloze hebzuchtige bedrijven al niet aangericht? Via een enorme kloof tussen arm en rijk te creëren putten ze ons uit. Ofwel met hun grondstoffen handel, hun olie, kolen en gas,  hun energie bedrijven, de transport sector, de voedsel industrie, de telecom , kleding en financiële instellingen. Ze zijn bijna niet tot de orde te roepen. Ze veranderen voorgoed het aanzicht van de aarde als we niet ingrijpen in een groot kerkhof. Door hun gedrag zijn er nu in 2023 in Nederland letterlijk vele mensen van hun wortels vervreemd geraakt, vee zijn verarmd en lijken gevangenen in allerlei verplichtingen en lasten. Dat het juist door dit mega groot handelen en concept denken komt dat er een groeiende armoede is, lijk niemand te zien of te zeggen. Hierdoor vallen vele nu in rap tempo buiten de boot hebben geen echt goed werk, een goed financiële inkomen of genoeg welvaart voor hun gezin en familie.

 

Leave a Reply