Skip to main content

Bij Corazon.nu proberen we koppelingen te leggen met duurzaamheid, onrecht en armoede. Een goede economie zou iedereen moeten dienen, en een slechte economie dient alleen de rijkere. De huidige economie werkt slecht en geeft daarom slechte vruchten. Corazon waarschuwt dat de huidige globale economie  steeds extremer en openlijker egoïstischer word. De kloof tussen arm en rijk groeit. We zien de een joy ritjes in de ruimte maken terwijl er andere tegen wil en dank in grote armoede leeft. In armoede leven is gevaarlijk voor mensen. Het is een grote risicofactor voor de gezondheid. Rijke mensen leven daarom gemiddeld 7,5 jaar langer dan armere mensen. Een lage opleiding, zwaar werk, geldgebrek en chronische stress eisen tol.

Armoede heeft dezelfde oorzaak als klimaatverandering. Er is een diepe verbondenheid. Stichting Corazon heeft daarom ook projecten om de vicieuze cirkel te helpen te doorbreken. Corazonland is zo een project waar we de hand reiken aan de samenleving om een gezondere leefstijl te vinden en te leren. De levensverwachting van Nederlanders is bij vrouwen een paar jaar hoger dan die van mannen. Bij een onderscheid naar inkomen zijn de verschillen ineens veel groter. Nederlanders in de laagste inkomensklasse worden gemiddeld 77 jaar. In de hoogste inkomensklasse: 84,4 jaar. Een verschil tussen rijk en arm is bijna 7,5 jaar. Maar er is meer met armere als je onderaan die ladder leeft statistisch gezien brengen in hun kortere leven ook zo ene 15 jaar door in veel mindere gezondheid, meldt het CBS. Arm zijn is gevaarlijk en een groot gezondheidsrisico.

Armoede en slechtere gezondheid: combinatie van nadelige factoren

Gezondheidsklachten komen echter niet puur voort uit een laag inkomen, zegt het kenniscentrum Pharos en bijzonder hoogleraar gezondheidsverschillen in Nijmegen. „Armoede komt nooit alleen. Arm zijn hangt samen met een kluwen aan factoren die nadelig zijn voor de gezondheid.” De lage levensverwachting van mensen met lagere inkomens vloeit voort uit  ál het nadeel dat kleeft aan het bungelen onderaan de maatschappelijke ladder. Zo heeft gebrek aan geld, en de beleving daarvan, een directe invloed op de gezondheid. Neem als voorbeeld ongezond eten waarom doen armere dat meer dan rijkere? De hoofdreden is omdat dit voedsel goedkoper is.

Cashew noten kosten 2 x zoveel als een zak chips

Een zak chips is twee keer zo voordelig als een zakje cashews à 150 gram. Genoeg voedsel binnen krijgen is niet een probleem voor arme mensen in Nederland. Maar genoeg voedingstoffen binnen krijgen is dat wel!  Ongezond voedsel met veel calorieën is goedkoper en geeft ook een meer verzadigd gevoel maar het mist veel noodzakelijke stoffen om je lichaam gezond te houden. Daarnaast is het vaak ook nog verslavend. Voor mensen met weinig geld om gezond voedsel te kopen is dit zeer moeilijk. De prijzen van gezond voedsel stijgen hard, die van ongezond voedsel vaak niet. Neem als voorbeeld: fruit en vis die zijn de afgelopen 20 jaar veel harder in prijs gestegen dan andere voedingsmiddelen. Maar neem je suiker, snoep en ijs daarvan zijn de prijzen in de afgelopen tien jaar juist lager geworden.

Lichaamsbeweging is noodzakelijk

Als we in onze omgeving kijken zien we te weinig bereikbare natuur welke ons uitnodigt lekker te bewegen  zoals wandelen. De landen zijn beperkt door dat velden in gebruik zijn voor agrarische bedrijvigheid. Kaal strippen van  de openruimte door boeren en waterschappen. Elke cm moet benut worden om het economisch model. Veel armeren leven in steden en daar is natuur al helemaal een zeldzaamheid. Drukke straten met veel mensen en verkeer. Dat nodigt de mens niet uit om de buitenlucht op te zoeken.  Voor die mensen schiet lichaamsbeweging er vaak bij in. Sporten is ook geen echte optie, omdat mensen met weinig geld kunnen zich meestal geen abonnement kunnen veroorloven om regelmatig op de sportschool of in het zwembad te vertoeven. Geldtekort is daar de reden van.

De dokter is duur

Zeker tien procent van de Nederlanders meed de zorg om het betalen van het eigen risico te voorkomen. Daar speelt armoede een belangrijke rol bij het opmerken van ongezonde situaties. Stress is ook een enorme ziekmakende factor. Grote zorgen leggen beslag op de mentale vermogens, wijst onderzoek ons uit. Cognitieve vaardigheden raken in de knel, zoals het maken van lange termijn plannen en het weerstaan van verleidingen. „Chronische stress maakt apathisch, en daardoor leven mensen minder doelgericht”, zei lector armoede en schulden aan de Hogeschool Utrecht, Nadja Jungmann. Chronische stress is niet alleen fnuikend voor de gezondheid maar is zelfs ziekmakend. Er komt veel te veel cortisol vrij, een stresshormoon dat het lichaam helpt alert te blijven. Bij aanhoudende armoede, blijft het lichaam cortisol aanmaken. Dat is enorm riskant. Slaapproblemen, burnout, infecties als gevolg van een verzwakt immuunsysteem, hart- en vaatziekten en suikerziekte.

Armoede komt veel voor bij mensen met obesitas

Een welvaartsziekte word obesitas genoemd. Zwaar overgewicht is een veel groter probleem bij arme mensen dan bij rijke. Dat valt bijvoorbeeld te zien in de percentages obesitas per wijk. Obesitas is feitelijk een ziekte die samenhangt met armoede. De vraag is: creëert obesitas armoede? Ja, maar armoede creëert ook obesitas. Zeker in de grotere steden in Nederland is er een duidelijk verband tussen het gemiddelde inkomen en hoeveel procent van de bevolking in een stadswijk obesitas heeft. Hoe lager het gemiddelde inkomen, hoe meer mensen obesitas hebben.  Van mensen met alleen basisonderwijs heeft bijna een kwart obesitas. Van mensen met een HBO- of universitaire graad ongeveer 9 procent.

Woonstress door overbevolking

Als je arm bent leef je vaak in huizen in de sociale huursector. Drukke straten, weinig groen en veel meer overlast. Dat geeft woonstress. De buurten waar armere wonen  zijn vaker onveiliger, zodat ouders hun kinderen minder buiten laten spelen of naar school laten fietsen , minder laten bewegen. Ze inhaleren ook vaker fijnstof. Zo is in arme wijken minder makkelijk aan gezond eten te komen, terwijl ongezond voedsel er juist makkelijker te krijgen is. Wij zijn er voorstander van om ook armere wijken te vergroenen, net als de rijke wijken, waar over het algemeen meer groen is en meer recreatiemogelijkheden, zoals parken en bewegingsopties als sportvelden.

Leave a Reply