Skip to main content

Vitale onderdelen van het aardse systeem worden aangetast door de gevolgen van de uitstoot van CO2. De zee is aan het verzuren door de hoge concentraties hiervan CO2. 25% van de totale jaarlijkse CO2 uitstoot wordt aan de oceanen toegevoegd. Wanneer CO2 met water in aanraking komt verandert het in een zuurhoudende stof. Het in zee aanwezige kalk wordt hierdoor aangetast. Koraal en schelpdieren lopen gevaar.

De verstoring van dat systeem van veel kalkafhankelijke mechanismes, zoals schelpdieren betekent minder voedsel voor vissen en daarmee minder voedsel voor de mens. Grote gevolgen dus als de verzuring niet wordt tegengehouden. De visstand zou enorm kunnen afnemen. De koraalriffen worden er nu al door aangetast en daarmee hun belangrijke functie.

Het aantal mensen dat direct of indirect afhankelijk is van de koraalriffen bedraagt ongeveer 0,5 miljard. Daarnaast heeft de afbraak van dit systeem een impact op de biodiversiteit in de zee en daarmee op het merendeel van de aardse bevolking.

Leave a Reply