Skip to main content

Langzaam ,maar zeker sluipt één van de grootste vijanden van Europa naderbij. Als we zo door gaan dan zullen we ons er door laten verassen en zullen gegarandeerd mensen enorme ellende erdoor krijgen. Zoetwater tekort! De signalen zijn overduidelijk en alles wijst erop dat we zeker te maken zullen krijgen met een enorm water tekort in Europa. Daarom zijn we verplicht om actief onze bestuurders vast te klampen en aanhoudend hen lastig vallen met deze vraag; wat doet u aan het water te kort wat voor de deur staat? Met Corazon signaleren wij dat onze bestuurders zich met van alles en nog wat bezig laten houden: oorlogen, het ontwarren van de gevolgen van de pandemie, een financiële crisis en inflatie welke telkens lijkt te ontsporen , een energie crisis en de miljoenen migranten die onderweg of al gearriveerd zijn in onze overvolle steden. Dit alles houdt de gemoederen van onze bestuurders enorm bezig. Intussen wordt steeds duidelijker dat de opwarming van de aarde sneller doorzet en één van de grootste gevolgen mee brengt : namelijk voor de zoveelste jaar op een rij is de bodem in Europa kruk droog.

Ongemerkt droogt het water in vele delen van Europa razendsnel op en alle signalen zeggen dat dit door zal zetten tot de komende decennia

Het is juni 2023 en de jaren hiervoor waren al extreem droog. Wat ons ook opvalt is dat er de afgelopen winters weer veel te weinig water bij gekomen is. De zoveelste winter in deze droge periode. Terwijl normaal het waterpeil ’s winters wordt aangevuld zien we nu al jaren dat dit veel te weinig gebeurd. Het water peil zakt langzaam maar zeker. Wat een teken is dat deze kunstmatige droogte doorzet. Velen denken dat dit een natuur fenomeen is wel weer voorbijgaat. Mis dus! Wetenschappers waarschuwen ons al geruime tijd dat dit zou gaan gebeuren en dat deze droogte door een kunstmatige opwarming wordt veroorzaakt. De toenemende hitte zal langere periodes aanhouden, mits we actief de handen uit de mouwen gaan steken en investeren in een drastische reductie van broeikas gassen.

Grondwater peil staat extreem laag in vele delen van Europa

Als je naar het grond water peil van veel gebieden van zuid-, west- en centraal Europa kijkt,  dan zie je dat dit extreem laag staat. Het grondwater wordt niet genoeg bijgevuld. Daardoor staan er vele grote rivieren in Europa , zoals de Loire, de Po al meerdere jaren veel te laag en zelfs droog. Grote meren en water buffers zijn leeg. Dit terwijl de zomer van 2023 nog moet beginnen, en we weer een staartje van de befaamde El Nino krijgen. We vergeten hoe belangrijk het is genoeg water voorhanden te hebben. En daar lijken de regeringen veel te laks op te reageren. Een tekort aan water kan ons op het randje van de afgrond brengen. Europa wordt beziggehouden met de ene ramp na de andere, omdat regeringen zich te lijken focussen op andermans zaken, terwijl ze het eigen huis niet op orde brengen. De regeringen moeten veel adequater en intensiever bezig zijn de eigen (water) huishouding optimaal voor te bereiden op wat op ons afkomt: een aanhoudende droogte die in de hele geschiedenis van de mensheid nog nooit is voorgekomen.

Water beheer moet innovatief worden en prioriteit krijgen

Innovatief waterbeheer wil zeggen dat men de basisstructuur  moet gaan bouwen, waarmee landen zorg dragen dat er de komende decennia geen druppel zoetwater meer verloren gaat. Dat houdt in dat, wanneer er extreme regenval optreedt, dit water beter afgevoerd dient te worden om elders gebufferd te worden voor later, in plaats van het zo snel mogelijk naar zee te begeleiden. Ook zullen gebieden die meer ellende door droogte ondervinden, zoals delen van Zuid Europa geholpen dienen te worden met zoetwater uit die delen waar het water meer voorhanden is. Al dient de opmerking gemaakt te worden dat het gehele continent te kampen heeft met water tekort en droogte. Iedereen van voldoende zoet drinkwater voorzien zal dus voor velen de klus worden.

Leave a Reply