Skip to main content

Stichting Corazon zet zich in voor het terug dringen van de opwarming van de aarde. Maar gaat ons dat eigenlijk wel lukken? Want groot is de tegenwerking. De vraag zouden we eigenlijk zo moeten stellen; hoe lang zijn we als christenen nog bezig met het intensief terug dringen van het kwaad uit onze samenleving? Want daar komt het op neer! Wanneer de christenen wereldwijd, in alle lagen van de samenleving, klaar zijn met het sterk terug dringen van het kwaad zal automatisch ook de opwarming van de aarde terug gedrongen zijn. Als we christenen dus niet onze hoofdtaak uitvoeren dan zal het opwarmen van de aarde door gaan en zelfs verergeren. Maatregelen zullen dan alleen maar meer kwaad doen.

Een lauwe christen lijkt op de hedendaagse jetstream. 

Jezus leert ons ook dit; beter geen christen dan een lauwe christen! Want we kunnen veel beter in het bestrijden van het kwaad. We kunnen bv zo veel meer met de wapengordel  “‘de waarheid”‘. Maar wie heeft de waarheid nog lief als christen? Wie gebruikt in alles de waarheid als christen? Dat bedoeld jezus met een lauwe christen? Die strijd met het kwaad is het spreken van de waarheid, hoe pijnlijk dat ook soms is, hoeveel boter je ook zelf op je hoofd heb, spreek de waarheid!. In de dagelijkse verhalen rond het opwarmen van de aarde zit heel wat gehuichel, de leugen als wapengordel van het kwaad. Christenen moeten de waarheid spreken als een machtig wapen waarmee je de strijd kan winnen!

Laat Corazon het illustreren met de Jetstream.

De Jetstream is een hele belangrijke luchtstroom in de atmosfeer. Als deze goed functioneert dan is hij constant en is er op aarde een goede temperatuur regulering, het leven gedijd er goed. Maar functioneert de jetstream slecht dan gaat deze meanderen, zoals u dat links op de tekening ziet,  en veroorzaakt het hele extreme weersomstandigheden en gevaarlijk natuurrampen. Het veroorzaakt, slecht functionerend een situatie waar het leven niet goed in kan gedijen en heel wat grote gevaren voor mensen. Omdat de jetstream niet functioneert zoals het zou moeten doen werkt het inderdaad mee om het leven op aarde onmogelijk te maken, te kwetsen, het is gevaarlijk! Maar een sterke jestream die gewoon goed functioneert houd de aarde een schitterende mooie plek waar het leven in veel vormen goed kan gedijen. De jetstream doet dat door koud en warm letterlijk uit elkaar te houden. Als je als christen de jetstream goed bekijkt dan lijkt die op een van de manieren hoe je goed en kwaad duidelijk uit elkaar kan houden zodat het leven op aarde kan gedijen. Wat we zien is dit; dat we als christenen toe laten dat het kwaad en goed te veel  vermengd worden, net als met de jetstream links op het plaatje, dan zien we dat het leven op aarde moeilijk heeft. God is het leven! In het klimaat verhaal in onze samenleving zien we steeds duidelijker dat we toestaan dat de onderwereld met de bovenwereld vermengd word alsof het gewoon is! Het kwaad kan steeds openlijker zijn gang gaan en dat kunnen we aan hun vruchten zien. Stop je het kwaad dan stop je het opwarmen van de aarde. Spreek je de waarheid , dan verdrijf je de leugen! Het liegt in de economie en in ons dagelijks bestuur, we hoeven het alleen maar aan te wijzen, aan het licht te brengen. Klimaat veranderen word veroorzaak door onwaarheden als waarheid te gebruiken, door macht misbruik, egoïsme en geldzucht!

Als voorzitter van stichting Corazon wil ik u mee nemen onderweg met Jezus en laten zien wat ik gezien heb. Persoonlijk ben ik overtuigd geraakt van Zijn waarheid. Los van de wonderlijke dingen, die je leven letterlijk op zijn kop kunnen zetten, heeft Jezus me ook gewoon goede nuttige levens lessen gegeven. Zoals bijvoorbeeld wat goed het is om de waarheid te spreken en daarin te leven. Hoe slecht het is als we in een leugen leven. Tijdens mijn werk met dit klimaat verhaal van Corazon zie ik letterlijk gebeuren waar God het over heeft gehad toen Hij op aarde wandelde  en zei omgord je met de waarheid! Hoe je het kwaad in deze wereld, dat vijandig is aan het leven, moet bestrijden.  God laat zien dat het zo gevaarlijk is dat wij christenen on hele leven als Zijn leerlingen heel zeer serieus aan de slag moeten om overal waar het kan het kwaad te bestrijden. Alleen maar om die ene reden ; het dood leven, welke God is!  het kwaad is het goede in leven aan het vernietigen!

De wapenen Gods ; de waarheid 

Dus als volgelingen van Jezus willen meewerkend in stichting Corazon om het opwarmen van de aarde te stoppen dan is het zaak om de aangereikte wapen op te pakken en toe te passen in het dagelijkse leven. De waarheid is dodelijk voor elk kwaad!  Of het nu in de politiek is, in het bedrijfsleven, in de kerk, , het gezin of het leven op straat, in de waarheid leven , dat uitsprekend en daarnaar handelend zal het kwaad verdrijven.

De leugen regeert

Want we zien steeds meer dat mensen in de top de leugen als hun wapen kiezen. en we zien steeds meer mensen die dat aannemen als de waarheid. Machtigen is de samenleving lijken steeds openlijker de waarheid te vermijden. Zo komen we in al die ellende met het klimaat. Neem nu de feiten over de opwarming als je ziet hoeveel mensen er nog twijfelen of twijfel zaaien aan wat de wetenschap ons duidelijk wil maken. Ongelooflijk veel tegen macht komt er uit die leugen. Ze spreiden deze boodschap van dat er geen opwarming van de aarde plaatsvind en dat het een complot is. Wat we zien is dat deze tegenstand heel efficiënt stagnatie en lauwheid onder de mensen zaait. Dit terwijl het opwarmen zich versneld en de rampen in de wereld zich verergeren en nu we net de zomer zijn ingestapt de temperaturen er niet om liegen.

Geloven in de leugen en de waarheid niet willen zien

Het is een tendens in de samenleving om openlijk te liegen om daarmee de schade te kunnen blijven aanrichten. Neem nu de gezondheid. Als je de reclame moet geloven dan is alles gezond wat je in de supermarkten vind maar in werkelijkheid meer zieken dan ooit. Hoe kan dat? Als je de medische wereld moet geloven zijn zij de oplossing maar in de praktijk zijn mensen chronisch op hen aangewezen, dus men geneest niet maar blijf ziek? Hoe kan dat? Neem de boer en landbouw ,de beste van de wereld . Maar in de praktijk is het geen grote biodiversiteit , de bodem bijna leeg geroofd van leven en dat door de boten vol chemie die ze nodig hebben om überhaupt nog wat te kunnen produceren . Steeds meer lijk openlijk liegen en bedriegen om geld. Ofwel in de politiek ofwel in het bedrijfsleven ofwel overal in de samenleving. Het staat er bol mee. Maar de rampen , door foute keuzes te maken gebaseerd op foute begeertes pakken heel desastreuze uit op het leven . Jammerlijk horen we dit niet massaal uit de monden van christenen in het open debat. Dat maakt dus dat het kwaad gewoon door gaat met het openlijk vernietigen van het leven.

Klimaat problemen door foute keuzes

Dat klimaat problemen levens echt zijn en mensen in hun bestaan bedreigt worden, dat het leven overal op aarde het moeilijk heeft en dat wij als christenen er niet drastisch tegen in gaan daar slaan we de plank helemaal mis. Of dat er aan levens vormen ontzettend veel het heel moeilijk hebben en zelfs veel soorten aan het uitsterven zijn is omdat wij als christenen er niet veel aan doen en zelfs mede schuldig zijn ook daar slaan we de plank mis. Maar er is meer . Wij christenen bouwen mee aan een samenleving waar niet ieder gelijk is of waar we niet samen de welvaart onder elkaar eerlijk verdeeld word. Waar christenen als voorbeeld omgaan met de schepping alsof het waardeloos is daar slaan we de plank mis.  Het speelt al veel langer natuurlijk want ook het klimaat van nu is gefundeerd op hele egoïstische keuze die eeuwen geleden door mensen gemaakt zijn, waaronder veel christenen toen de leugen in die keuzes niet te bestrijden. Het brengt ons ook waar we nu zijn als misschien wel de lauwste christenen uit de geschiedenis. We zijn hier in Europa teruggebracht tot een grote groep brave burgers die als nuttige werkpaarden de kar trekken welke ons als mensheid in de afgrond brengt.

Christenen moeten stoppen om nog langer mee te doen met de grote bedrijven op aarde

Zij als multinationaals of als mega conglomeraties van multinationaals veroorzaken heel wat ellende waardoor de schepping zeer wrange vruchten laat zien met rampen die gerelateerd aan het opwarmen van het klimaat. Maar ook andere rampen zoals de gezondheid van mensen. Welke zij bewust op hun geweten hebben omdat met zoel klimaat als wel gezondheid bedrijven vele decennia geleden al wisten dat het gebruik van fossiele brandstoffen of giftige stoffen in voedsel zeer gevaarlijk zou uitpakken. Zij hebben vanaf ze wisten de leugen gekozen en verkondigd en de waarheid onder het tapijt geschoven.

Het had anders gemoeten en het had anders gekund

Wij christenen hadden beter moeten waken en andere keuze moeten maken op wat Jezus ons leert, liefde voor het leven, voor jezelf en voor de naaste. Dan zouden we toch in een hele andere samenleving hebben geleefd op dit moment. De misvorming van de  huidige samenleving heeft alleen maar te maken met het wel of niet willen luisteren naar je Vader , die wij toch God noemen! Want onze medewerking heeft deze ellende veroorzaakt . Als wij als leerlingen die aan de macht waren toen naar Jezus hadden geluisterd over hoe we samen dienen te leven naar Gods wil , dan hadden we keuzes gemaakt op die belangrijke kruispunten waardoor we nu nooit zo in de problemen waren gekomen. We staan weer op kruispunten en wat kiezen wij als christenen aan de macht?

De slechte keuzes van toen geven ons nu de gevolgen

Nog een voorbeeld hoe we beter nu voor de waarheid kunnen kiezen en niet weer voor de leugen. De keuze van toen voor een betere rijkere welvarende samenleving. Kom je al christen verrijken door hard mee te werken met de nieuwste ontwikkeling van de samenleving,  de industrie, de fabrieken , de steden ! Maar de leugen was dat we als christenen massaal mee gingen bouwen aan de situatie welke  sommige nog rijker maakte dan ze al waren  maar waar boeren hun dagelijks landelijk natuurlijk gezond leven vaarwel zeiden om drie hoog achter in volkswijken te leven met duizenden in een straat om er dagelijks als robots  het vele werk te komen doen in de fabrieken. Kijk wat een ellende dat toen gaf in de overvolle steden en zie nu wat een zieke egoïstische maatschappij we hebben mee gebouwd als christenen!

Het natuurlijk gezond leven achter laten om mee te werken het probleem groter te maken

Ook vandaag werken we als christen rustig mee met de productie en onze eigen ondergang . De invloed vanuit de samenleving g is sterker dan ooit, onze kinderen verslavender dan ooit en de kerken lopen leeg. Want zoals met de samenleving toen tijdens de ontwikkeling van fabrieken en industrie zien we nu nog jaarlijks miljoenen mensen hun eigen roots en natuurlijk leven verlaten om de toekomstige magazijn werker van het jaar te worden. Wat een werk is er wel niet gecreëerd door de rijkere en wat een pakketenbezorgers en tomaten plukkers hebbe we wel niet nodig? Wat een probleem veroorzaken we zo en hoe verdelgen we het leven op aarde?

Kruispunten en besluiten nemen als christenen

Ik wil het niet te lang negatief houden en weer trug naar de leer van Jezus waar we geleerd worden om juist niet te gaan voor heel veel geld , niet mee te doen met mensen in een stevige greep zien te krijgen omdat het lekker verkoopt, als christen niet meer mee te doen met een elkaar te bestrijden in het slagveld wat economie heet? Want het is ordinair elkaar bestrijden via producten en bedrijven. Niet mee te doen met als christen je hele tijd te investeren in al dat geld verdienen en geen tijd meer te hebben om als christen te kunne leven en het kwaad te bestrijden zodat het leven kan opbloeien door tijd voor elkaar vrij te maken.

Rijkdom volgens Jezus is van een hele andere aard en kan niet met geld , hard werken verdiend worden , het is niet te vinden in geld, aanzien en macht maar rijkdom vind je in de liefde, de natuur en het leven op aarde. Rijkdom is God!

Leave a Reply