Skip to main content

bron WUR

Ruim de helft van het Nederlands grondgebied, 2,2 miljoen hectare, is landbouwgrond. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt 1,82 miljoen hectare daadwerkelijk voor de landbouw gebruikt. Als je agrarisch ondernemer bent, is de bodem het belangrijkste en kostbaarste productiemiddel  wat je in handen heb. Het is dus van groot belang dat deze in goede gezondheid verkeert.

Een bodem, of het nu voor landbouw wordt gebruikt of niet, heeft een aantal functies. De bodem:

  • garandeert een goede voedselproductie door natuurlijke en duurzame vruchtbaarheid.
  • beschermt, door filterwerking, zowel grondwater als voedselgewassen tegen te hoge concentraties van verontreinigingen.
  • reguleert de waterhuishouding van zowel landbouwgronden als stedelijke gebieden.
  • is een belangrijk reservoir voor koolstof, en legt CO₂ vast in voor de bodem nuttige organische stof (lees hier meer over CO₂ en bodem)
  • heeft een rijk en divers bodemleven dat de bovengenoemde functies duurzaam in stand houdt.
  • biedt draagkracht en ruimte voor menselijke activiteiten als bouwen en de opslag van energie.

De Nederlandse landbouwbodems worden intensief gebruikt. Dit wordt voornamelijk gecompenseerd met kunstmest, waarbij er niet altijd aandacht is voor de biologische en fysische elementen van de bodem. Daardoor gaat de bodemvruchtbaarheid achteruit. Daarbij komt dat op veel plekken in Nederland de landbouwgrond verdicht is. Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding, de doorlaatbaarheid van lucht, een actief en divers bodemleven en goede beworteling van graslanden en akkerpercelen.

Bestand tegen klimaatverandering

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met lange droge periodes, afgewisseld met overvloedige regenval. De verwachting is dat we in de toekomst met meer extreme weersomstandigheden te maken zullen krijgen. Dit heeft ook gevolgen voor het bodembeheer. Hoe zorg je ervoor dat je percelen robuust zijn en bestand blijven tegen deze klimaatverandering?

Leave a Reply